Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet
Referat från shamanska träffar
TBK inleder samarbete med FSS
Shamanismens ursprung, trummans, växters och svampars betydelse
Kursberättelse
Sen sist
Du är här
 
Boråskurs


Skriv till TBK

 

 

 


Att testa en trumresa

Det kommer regelbundet förfrågningar från män- niskor som vill prova på att göra en trumresa. Jag brukar då rekommendera att man i stället ska gå grundkursen eller på annat sätt lära av någon som är kunnig och seriös. Jag ska här förklara varför.

Kraftfull teknik
Trumresan är en oerhört kraftfull och verkningsfull teknik som kan användas för att på olika sätt ma- nipulera den fysiska verkligheten. Det är det man gör i t.ex. ett helande arbete:
Man bearbetar då den andliga aspekten av sjukdomen i icke ordinär verklighet och det får följdverkningar även i ordinär verklighet, med påföljd att sjukdomen helas. Det säger sig självt att en sådan teknik inte är något att leka med.

Egna experiment
Allt som oftast får jag klienter som har besvär som är orsakade av odisciplinerat eller okunnigt användande av shamanska eller andra andliga tekniker. Det kan röra sig om personer som experimenterat på egen hand med hjälp av någon bok i ämnet eller under handledning av någon som själv har bristande kunskaper.
Ibland förekommer det att sådana personer i ren okunskap skadat sig själva, och ibland händer det att någon annan kommer till skada av en sådan persons okunniga agerande. Oftast av misstag förstås.

Lära av någon
Att experimentera med trumresor eller andra shamanska tekniker på egen hand är således ingenting som jag rekommenderar. Om man vill prova på shamanskt arbete så bör man lära sig åtminstone grunderna av någon som är seriös och kunnig på området.
Jag anser att man behöver ha vissa baskunskap- er för att kunna hantera resandet på ett någorlunda säkert sätt, både för sin egen och andras skull. Därför ställer jag inte upp på att låta någon bara prova på en trumresa.
Att bara prova en resa ger tillräckligt med kun- skap för att man ska kunna klanta till det om det vill sig illa, men inte tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta vidare på egen hand på ett vettigt sätt. För att kunna det så behöver man en lite bredare helhetsbild av vad det handlar om.

Miniminivå
Därför rekommenderar jag dom som vill prova på en resa att gå grundkursen. Den innehåller det minimum av kunskap som man bör ha, även för att bara prova på eller för att kunna ta ställning till om man överhuvudtaget vill utöva shamanism eller inte.
Självklart går det lika bra om man lär sig av någon annan seriös och kunnig utövare av shamanism, huvudsaken är att man lär sig grunderna av någon som är erfaren.
Även om man följer det rådet så finns det förstås ingen garanti för att man ändå inte kan klanta till det eller råka illa ut. Men man är i alla fall mycket bättre rustad till att undvika dom värsta fallgroparna.

www.shamanism.se