Behandlingar

Hur går en shamansk behandling till?

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod. Det är den andliga sidan av ett problem som behandlas och det kan handla om vad som helst som en person upplever som ett problem. Man kan även söka vägledning och information. Själva behandlingen består av den shamanska resan men processen i sin helhet innefattar tre delar som alla hänger ihop och är viktiga:


Förarbete, formulering av syfte med behandlingen:
 

Förarbetet består av ett inledande samtal där målet är att formulera det som behandlingen ska leda till; behandlingens syfte. Samtalet kan vara ca 1 timme eller kortare. I samtalet står klienten i centrum och det är hens perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt.


Behandling, den shamanska resan:
 

Metoden jag sedan använder mig av är den shamanska resan och för detta använder jag min trumma. Jag reser till mina helande och medkännande andar och lägger fram klientens syfte för dem, som är dom som vet vad som behöver göras för att uppnå syftet. Mestadels eller allt helande arbete utförs på denna resa, i andevärlden. När jag rest färdigt berättar jag allt från början till slut vad som gjorts, sagts och hänt och vad som eventuellt behöver göras för att behandlingen ska gå i fullbordan. 

I en och samma behandling ingår ofta flera olika helandemetoder såsom extraktion, själsdelsåterhämtning, kraftdjurshämtning, informationshämtning, ritualer och ceremonier och annat. Detta sker som sagt till 100% utifrån andevärldens råd och instruktioner, i direkt relation till den hjälpsökandes syfte. Det innebär att varje behandling är unik för varje person och situation. 


Efterarbete, fullbordande (ta sin "medicin"):
 

I vissa fall kan ett efterarbete för klientens del "bara" bestå i att skriva ner det jag berättar utifrån resan. Men ofta kan det också handla om att göra något i den vanliga verkligheten, att ta sin "medicin". Det kan vara alltifrån en för ändamålet skräddarsydd ceremoni/ritual eller något annat som att lägga en sten i ett fönster, ta kontakt med en psykolog, äta lingon, jorda sig eller något helt annat. 

Boka tid

Tid för behandling och information skickas per mejl.

Alla behandlingar börjar med ett samtal och det är frivilligt om man vill gå vidare med en behandling efter det. 

Välkommen att boka nedan (du blir då erbjuden nästa lediga tid och får information om nästa steg).

Kostnad

En behandling (ca 2-3 timmar): 900 kr. 

På plats & distans 

Behandlingar kan utföras både på plats  och via distans. Kommunikationen vid distans sker via telefon eller Skype, både innan och efter utförd behandling

Hur lång tid tar en behandling och hur många behövs?


Initiativ till behandling ligger alltid hos klienten. Det är en (1) behandling per problem och syfte som gäller. En behandling kan ta olika lång tid men inklusive samtal före och efteråt brukar det ta ca 2-3 timmar totalt. Innan man går vidare med en ny behandling behöver så bör det gå en viss tid. 

Vad behöver klienten göra, eventuella förberedelser eller annat?

Det som förväntas av klienten är att själv bestämma och i samrådan med mig formulera syftet med sin behandling. Det kan vara bra att veta att man inte kan lämna några garantier för att ett helande ska gå i fullbordan, men samtidigt bör man vara beredd på att en behandling också kan medföra olika stora förändringar i ens liv. Därför är det noga med syftet som behandlingen ska leda till. Efteråt bör man vara lika noga med att ta sin medicin (följa ev. råd och instruktioner) eftersom de är direkt relaterade till det syfte man har och den förändring som man vill åstadkomma. 

Behöver jag tro för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin eller annat?

Man ska alltid kontakta sin vårdcentral, läkare e.t.c vid behov. Shamanism utesluter inget sådant, tvärtom. Det kan tyckas vara bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, och däribland ett andligt för den som vill eller har ett behov av det också

Kan jag få en själsdelsåtervinning? 

Själsdelsåtervinning och extraktion är viktiga helanden som ofta behöver göras och som också ofta utförs i en behandling. Men att det är just det som ska göras är inget man säkert kan veta innan. Anledningen till varför vi bemödar oss med att resa till andevärlden för en behandling är att det där finns kunskap, kraft och perspektiv som vi själva för tillfället inte har men är i behov av. Kanske visar det sig vara en själsdel som behöver komma tillbaka i en behandling, kanske är det något annat. Risken är att man går miste om ett mycket mer omfattande och kraftfullt helande om man inte överlåter expertisen åt andarna. Däremot bestämmer man själv vad det är man önskar få ut av behandlingen och det är ens fria vilja att följa de råd man får.

Någon annan som behöver hjälp?

Jag utför inga behandlingar för tredje person. Undantag kan göras om någon befinner sig i livsfara och inte kan kommunicera med mig som vanligt, men det är ändå inte säkert. Hittills har det aldrig inträffat turligt nog, men om så vore fallet reser jag och ber personen det gäller om tillåtelse i icke ordinär verklighet och respekterar givetvis svaret hur det än låter, d.v.s "nej tack" = inget helande. Fråga gärna om något är oklart.