Behandlingar

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod, där det är den andliga sidan av ett problem som behandlas och bearbetas. Det kan handla om vad som helst som en person upplever som ett problem vilket kan vara fysiskt, psykiskt, känslomässigt, andligt o.s.v Man kan med den shamanska resan även söka vägledning och information. 

Hur går en shamansk behandling till?

Behandlingsprocessen innefattar tre delar som hänger ihop och är viktiga:


1. Förarbete
 

Förarbetet består av ett inledande samtal där målet är att formulera det som behandlingen ska leda till; behandlingens syfte. Samtalet kan vara ca 1 timme eller kortare. I samtalet står klienten i centrum och det är hens perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt.


2. Behandling
 

Varje behandling är unik för varje individ och situation. Metoden jag använder är den shamanska resan och för detta använder jag min trumma. Jag tar med mig klientens syfte till andevärlden och lägger fram det för mina helande och medkännande andar, som då bistår med den hjälp, kraft och information som klienten behöver. I en behandling ingår ofta flera olika traditionella shamanska metoder. Det mesta utförs i andevärlden, med eller utan klienten fysiskt närvarande. Allt som sker på resan berättas så detaljerat som möjligt för klienten.


3. Fullbordande
 

I vissa fall kan detta för klientens del "bara" bestå av att skriva ner det jag berättar utifrån resan. Men ofta kan det också handla om att göra något i den vanliga verkligheten, d.v.s att ta sin "medicin". Det kan vara alltifrån en för ändamålet skräddarsydd ceremoni/ritual eller något annat som att lägga en sten i ett fönster, ta kontakt med en psykolog, äta lingon, jorda sig eller något helt annat. 

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en behandling och hur många behövs?

Det är en (1) behandling per problem och syfte som gäller. En behandling kan ta olika lång tid men inklusive samtal före och efteråt brukar det ta ca 2-3 timmar totalt. Initiativet till en behandling ligger alltid hos klienten, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid. 

Var kan man få en behandling?

Oftast utförs behandlingarna på distans av praktiska skäl. Behandling kan även utföras på plats (Stockholm). Behandlingarna är helt likvärdiga i arbetssätt, åtgärder och tidsåtgång oavsett om de sker med klienten fysiskt närvarande eller inte. Detta eftersom det huvudsakliga behandlingsarbetet sker med utgångspunkt i andevärlden, där tid och rum fungerar annorlunda. 

Vad behöver klienten göra, eventuella förberedelser eller annat?

Det som förväntas av klienten är att själv bestämma och i samrådan med mig formulera syftet med sin behandling, d.v.s vad den ska leda till. För klienten är det också noga med att följa ev. råd och instruktioner i de fall de förekommer, eftersom de är relaterade till den förändring som man vill åstadkomma. 

Vad kan behandlas med shamansk botekonst?

Med hjälp av shamanism som väg och metod kan man behandla problem som är andliga, fysiska, psykiska, känslomässiga, mentala, ekonomiska, existentiella m.m. Det finns inga problem som inte värda att behandlas, men det går aldrig att lämna någon garanti. Många upplever en skillnad efteråt,  i enlighet med behandlingens syfte. Helanden kan kan komma smygande och vissa gånger ses resultatet efter en tid där den varit en brytpunkt med "snöbollseffekt", men det inträffar också helanden där något blivit bra direkt eller över en natt. 

Behöver jag tro för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin?

Man ska alltid kontakta sin vårdcentral, läkare e.t.c vid behov. Shamanism utesluter inget sådant, tvärtom. Det kan tyckas vara bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, och däribland ett andligt för dem som vill eller har ett behov av det också