Kurser

Grundkurs i shamanism och 
Fortsättningskurs: Extraktion & helande 

(kurserna bedrivs parallellt)

Tid och datum: kl.16:00 torsdag 20 september - söndag kl.12.00 den 23:de september 2018. (Höstdagjämningen)

Plats: Risön, Florarnas naturreservat i Uppland.

Förkunskaper: inga för grundkursen. Grundkurs i shamanism hos mig, TBK, FSS eller SCSS m.fl är ett krav för fortsättningskursen. Fråga gärna om något är oklart. 

Kostnad: 1.800 kr inkl logi och anmälningsavgift (egen mat medtages).

(kryssa för ett alternativ nedan)

Nästa introduktionskurs planeras komma våren 2019. 

Vid lust och efterfrågan erbjuds undervisning i shamanism. Undervisningen sker i kursform, baserade på mina samlade kunskaper och erfarenheter på den helande vägen. Kurserna utformas och bedrivs i nära samarbete med mina kunniga helande och medkännande lärare i andevärlden.

Kursupplägg & permanent innehåll

Alla kurser innehåller shamanska själsresor (ofta kallade "trumresor"), arbete med ceremonier och ritualer, arbete i och med naturen, arbete enskilt, gemensamt eller i par. Vi använder oss framförallt av trumma, skallra, dans och sång. Lärandet sker genom eget görande och egen direkt upplevelse utefter givna instruktioner, med utrymme för frågor och funderingar. Säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt är givna inslag kursen igenom. Stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

Mål & syfte

Syftet med undervisningen är att ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna fortsätta att praktisera shamanism efter en kurs på ett fungerande sätt, och på så vis fördjupa och etablera kunskaperna. Målet är därför att kurserna ska vara lärorika och användbara och i sig utgöra ett tryggt sammanhang att lära sig shamanism i. Ett annat mål är att kurserna dessutom ska vara helande, eftersom det är den helande vägen som jag lär ut och praktiserar. Syftet i ett vidare perspektiv är att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer, utifrån frivillighet. 

Innan & efter en kurs

Även om en kurs förutom att ge kunskaper även kan vara helande på många sätt så bör man innan tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 

Det är upp till individen att fortsätta praktisera och fördjupa det som lärts på en kurs. Många fortsätter genom att fylla husbehovet där man hjälper sig själva och sina närmaste och det är alldeles gott nog. Medan en och annan vill fortsätta ännu vidare och mer djupgående - eller inte alls. Det är alltid ens egna ansvar i vilken utsträckning man vill fortsätta att utöva shamanism eller inte.

Både innan och efter en kurs är det bra att ha utrymme för vila och jordning, men man gör så gott man kan utefter de förutsättningar man har.

Kurser:

► Introduktion i shamanism
► Helandekurs: extraktion
► Helandekurs: själsåtervinning
► Sejd

 

Efter en introduktionskurs är det fritt att välja om, hur och när man vill fortsätta att lära sig. Alla kurser efter introduktionskursen kan ses som en fördjupning på den shamanska vägen, men är samtidigt en grund inom ämnet som kursen behandlar. En fördjupning sker sedan genom fortsatt övande och praktiserande.