Kurser i shamanism

Vid lust och efterfrågan lär jag ut shamanism: en urgammal väg för botekonst i vid bemärkelse, med direkt samarbete med andevärlden till förmån för den vanliga verkligheten. Kurserna är utformade i samarbete med mina kunniga lärare i andevärlden och baseras på samlade erfarenheter på den shamanska vägen med huvudfokus på botande och helande. 

Grund- och fortsättningskurser

Är du nyfiken på den helande vägen så är du välkommen att först lära dig grunderna i shamanism där du får skaffa dina egna nödvändiga kontakter i andevärlden, för att sedan eventuellt gå djupare in i botekonsten och den helande vägens olika tillvägagångssätt. Efter att du gått grundkursen är det fritt fram att välja i vilken ordning du sedan vill fördjupa dig i de olika delarna. (Obs: på en kurs lärs de olika delarna ut var för sig endast som ett sätt att lära sig. I en behandling i verkligheten så förekommer dessa delar ofta kombinerade, i en oändlig variationsrikedom). 

Övergripande innehåll 

All undervisning sker genom samarbete med helande och medkännande andar. Deltagaren får under en kurs knyta egna kontakter i andevärlden och lära sig traditionella metoder, inom konkreta ramar. Trumma, skallra, sång, dans, själsresor, arbete med ceremonier och ritualer, arbete i och med naturen. Säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt är givna inslag kursen igenom. Lärandet består av egen direkt upplevelse och erfarenhet efter tydliga instruktioner, med utrymme för frågor och funderingar. Stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

Mål och syfte

Syftet är att ge tillräckliga kunskaper så att den som vill ska kunna fortsätta att praktisera shamanism på ett hållbart sätt efter kursen. Målet med allt utlärande och därmed alla kurser är därför att de ska vara lärorika och användbara. Både kurser och träffar är ofta också väldigt helande i sig, eftersom det är den helande vägen jag lär ut. 

Innan en kurs

Även om en kurs förutom att ge kunskaper även kan vara helande på många sätt så bör man innan ändå tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 

Efter en kurs

Man bestämmer alltid själv i vilken utsträckning man vill fortsätta att utöva shamanism eller inte efter en kurs. Många fortsätter genom att fylla husbehovet där man mestadels hjälper sig själva och sina närmaste människor och det är alldeles gott nog. Medan en och annan vill fortsätta ännu vidare och mer djupgående, eller inte alls. Det är alltid ens eget ansvar att välja om och i vilken utsträckning som man vill utöva shamanism. 

Grundkurs i shamanism och 
Fortsättningskurs: Extraktion,
20-23/9 2018

(kurserna bedrivs parallellt)

Tid och datum: kl.16:00 torsdag 20 september - söndag förmiddag 23:de september 2018. (Höstdagjämningen)

Plats: Risön, Florarnas naturreservat i Uppland.

Förkunskaper: inga för grundkursen. Grundkurs i shamanism hos mig, TBK, FSS eller SCSS är ett krav för fortsättningskursen. 

Kostnad: 1.800 kr inkl logi och anmälningsavgift (egen mat medtages).

Preliminär anmälan

(kryssa för ett alternativ)