Fortsättningskurs: Sejd

Kurslängd 2 dagar

Innehåll

Kursen lär ut Sejd. Med Sejd menas sk spådomssejd så som den beskrivs i Erik Rödes saga från 1200-talet. Istället för att resa till trumman så används istället sång. Ett vanligt användningsområde för Sejd är att föra kunskap och information från den andliga verkligheten till den fysiska verkligheten genom att deltagaren frågar och Völvan (som sejdar) svarar, men det förekommer även att kraft och helande förs vidare via Sejd. Vi behandlar formuleringen av syfte och frågor. 

Alla kurser innehåller förutom fokus på huvudtemat alltid säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt, trumma, skallra, sång, dans, resor för varandra och oss själva, arbete med någon större ceremoni och ev. ritualer, arbete i och med naturen och inomhus. Tonvikten ligger på praktiskt lärande genom egen upplevelse och erfarenhet utefter tydliga instruktioner, med utrymme för frågor och funderingar. Vi arbetar med traditionella metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

För vem?

Krav på förkunskaper är minst grundkursen hos mig, TBK (Staffan Ljung), SCSS eller FSS.

Syfte

Att under gynnsamma förhållanden lära och utöva Sejd.