Grundkurs i shamanism

Kurslängd 3 dagar

Innehåll

Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m. Själsresor till och i under- över- och mellanvärld. Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen. Du får lära dig att hämta information och kraft åt dig själv och åt andra, samt utföra individuella och gemensamma ceremonier. Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar. Ö
vergripande fokus är av helande natur.

För vem? 

Inga som helst förkunskaper krävs för att introduceras i grunderna. Det är f
ör den som känner en lust att lära sig shamanism, oavsett vad man vet om det sedan innan eller i hur stor utsträckning man tror sig vilja utöva det efteråt. 

Syfte

Syftet med utlärandet är att den som vill ska kunna fortsätta att utöva shamanism på ett säkert och gynnsamt sätt. Både till förmån för en själv och för andra, om eller när det efterfrågas.