Om

Här kan den som är nyfiken och intresserad läsa mer mer om hur jag förhåller mig på den shamanska vägen, lite om hur jag kom in på den och mer ingående om hur verksamheten med botekonst och undervisning ser ut och fungerar.

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i ca femton år. Jag kom in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en stark oväntad utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär" utan att riktigt vad shamanism var för något. Men från början har det känts som något hemma och mitt svar har varit ett solklart fortsatt Ja till att vandra den helande vägen sedan dess. Det som ges och skänks överstiger vida sådant som ibland kan vara krävande eller tungt i form av det ansvar det medför när man vänder sig utåt till andra med det man gör. Shamanismen visade sig vara en omfattande, vacker och kraftfull väg till ett helt och bra liv. Både för egen del och som traditionen bjuder - för att kunna möta olika hjälpsökande.

Förhållningssätt & läroväg

Från det att jag började lära mig att utöva shamanism så har jag praktiserat det på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. Det är den shamanska resan som jag använder för att göra mig tillgänglig för det som normalt sett inte syns eller hörs. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter några år genomgick jag ytterligare en initiation som medförde ett tydliggörande av min väg samtidigt som jag fortsatte att lära genom behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut. 

Lärandet är en ständigt pågående process. Numera finns alla mina lärare i andevärlden, vilka är dem jag vänder mig till i allt shamanskt arbete. Det är ett nära, ömsesidigt samarbete och själva förutsättningen för att kunna göra det här. I många år hade jag också en mycket uppskattad, seriös och kunnig shamanlärare i den vanliga verkligheten, Staffan Ljung. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så fick vi båda en stor gåva: en andlig far- och dotterrelation med shamanismen som gemensam livspassion. Han delade generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet. Men framförallt såg han till (som den sanna lärare han var) att jag fick skaffa mig min egen kunskap och erfarenhet, bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med. 

Staffans livsgärning har inte betytt mycket bara för mig, utan för väldigt många andra människor och hans gåva lever vidare genom alla som valt att fortsätta på den shamanska vägen. Men på flertalet andra sätt också: "Blir du lite helare så blir världen ännu lite helare",  som han brukade säga.  

Botekonst & undervisning

Behandlingarna utgör det huvudsakliga shamanska arbetet. De kurser som erbjuds baseras på det huvudsakliga arbetet, d.v.s botande och helande. När andra visar intresse innebär det en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som för mig skapar så stor skillnad i livets helhet. Och eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även träffar ibland. 

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Att vara utåtriktad med det shamanska arbetet handlar inte bara om att jag gör verksamheten tillgänglig, utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det innebär också att den shamanska verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekomendationer av andra utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 

Hemsidan & kontakt

Hemsidan är i ständig förändring efter behov och har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. All text och bild på hemsidan är egentillverkat, d.v.s man kan inspireras men inte kopiera utan att tydligt källhänvisa. Att rekommendera mig genom att dela eller länka till hemsidan är bara roligt och tacksamt. 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor, funderingar och intresse för shamanism, behandling, undervisning eller angränsande områden. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se