Presentation

Hur jag kom in på, verkar och förhåller mig på den shamanska vägen

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism sedan 2003. Då kom jag in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en överraskande stark utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär", men utan att riktigt veta vad shamanism var för något. Ändå har det från början känts som något väldigt hemma. 

Min läroväg

Den shamanism jag utövar består av traditionella uppgifter med botekonsten i dess vidaste bemärkelse som bas och utan något fokus på kulturell tillhörighet. Från det att jag började lära mig att utöva shamanism så har jag praktiserat det på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter fem år genomgick jag ytterligare en initiation och i.o.m det fick jag tydliggöra och förankra mina förhållningssätt, syften, drivkrafter och uppgifter. Samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom praktisk erfarenhet, ge behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut. 

Från början och i många år hade jag en mycket betydelsefull, seriös och kunnig shamanlärare i den vanliga verkligheten. Som förutom att vara den bästa läraren även blev en själslig far som generöst delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är en ära att fortsätta vandra på den här vägen efter eget hjärta, huvud och livsuppgift. Numer finns alla mina lärare i andevärlden, och som jag vänder mig till vid behandlingar och i allt annat övrigt shamanskt arbete. 

Huvudfokus på helande

Behandlingarna utgör huvuduppgiften. Förutom behandlingar erbjuds lärtillfällen utefter möjlighet och efterfrågan. Det innebär en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av vad jag själv lär och har väldigt stor nytta av. Utmaningen hittills har bestått i att hitta bästa formen för att lära ut shamanism genom, vilket jag inte är helt klar över ännu och kanske aldrig blir till hundra procent. Eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även sammankomster ibland. 

Det utåtriktade 

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Att vara utåtriktad med det shamanska utövandet handlar inte bara om att jag gör verksamheten tillgänglig, utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det innebär också att den shamanska verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekomendationer av andra utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 


Denna hemsida

Hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Jag har skapat all text & bild på hemsidan, om inget annat tydligt framgår. Det är inte självklart att det är okej att kopiera andras text & bild, så fråga alltid innan. Att rekommendera mig genom att dela hemsidan är bara roligt och tacksamt. 

Kontakta mig via e-post 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor eller intresse. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se