Om

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i femton år. Jag kom in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en överraskande stark utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär", utan att riktigt veta vad shamanism var för något. Ändå har det från början känts som hemma. Det är en andlig och urgammal väg för livshantering, botekonst och helande. I det arbetet vänder jag mig utåt framförallt genom att erbjuda behandlingar, förutom att sköta det egna husbehovet. Vanliga shamanska grundtekniker används utifrån behov: själsresor, dans, sång, utesittning, sejd, andekanot m.m, varav själsresan (även s.k. "trumresa") är den metod som jag använder mest frekvent för att göra mig tillgänglig för det som normalt sett inte syns eller hörs.

Min läroväg & lärare

Från det att jag började lära mig att utöva shamanism så har jag praktiserat det på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter några år genomgick jag ytterligare en initiation som medförde ett tydliggörande av förhållningssätt, syften, drivkrafter och uppgifter. Samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom praktisk erfarenhet, ge behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut.

Från början och i många år hade jag en mycket betydelsefull, seriös och kunnig shamanlärare i den vanliga verkligheten. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så fick vi en stor gåva: en andlig far- och dotterrelation med shamanismen som gemensam livspassion. Han gav mig gränslöst av sin kunskap och erfarenhet, men såg framförallt till (som den sanna lärare han var) att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet. Bland annat genom att i största förtroende låta mig få ta emot klienter som han själv inte hann med. 

Staffans stora livsgärning har inte betytt mycket bara för mig, utan för väldigt många människor och hans gåva lever vidare genom alla de som valt att fortsätta på den shamanska vägen. Och säkerligen på flertalet andra sätt också: "Blir du lite helare så blir världen ännu lite helare"  som han brukade säga.  

Numera finns alla mina lärare i andevärlden, vilka är dem jag vänder mig till vid behandlingar och i allt annat övrigt shamanskt arbete. Vissa av dem har funnits med mig från början, ännu tidigare eller tillkommit över tid. Det är ett nära, ömsesidigt samarbete och en förutsättning för att kunna göra det här. Och självklart blir man aldrig färdiglärd utan det bara fortsätter... tack och lov.

Fokus på utåtriktat botande och helande

Behandlingarna utgör alltså det huvudsakliga shamanska arbetet. De kurser som erbjuds baseras på det huvudsakliga arbetet, d.v.s botande och helande. När andra visar intresse av att lära sig shamanism så innebär det en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som för mig skapar så stor skillnad i livets helhet. Och eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även träffar ibland. 

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Att vara utåtriktad med det shamanska utövandet handlar inte bara om att jag gör verksamheten tillgänglig, utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det innebär också att den shamanska verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekomendationer av andra utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 

Om denna hemsida och kontakt

Hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till.
All text och bild på hemsidan är egentillverkat, man kan inspireras men inte kopiera text och bild utan att tydligt källhänvisa. Att rekommendera mig genom att dela eller länka till hemsidan är bara väldigt roligt och tacksamt. 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor, funderingar och intresse för shamanism, behandling, undervisning eller angränsande områden. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se