Om mig & den här vägen

Hur jag började, verkar och förhåller mig på den shamanska vägen

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism sedan 2003. Då kom jag in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en överraskande stark utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär", men utan att riktigt veta vad shamanism var för något. Ändå har det från början känts som något väldigt hemma. 

Min läroväg

Från det att jag började lära mig att utöva shamanism så har jag praktiserat det på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter fem år genomgick jag ytterligare en initiation och då det blev dags för mig att tydliggöra och förankra mina förhållningssätt, syften, drivkrafter och uppgifter. Samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom praktisk erfarenhet, ge behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut. 

Från början och i många år hade jag en mycket betydelsefull, seriös och kunnig lärare i den vanliga verkligheten som förutom att vara den bästa shamanläraren blev en andlig far. Han delade gränslöst med sig av sin kunskap och långa erfarenhet till mig och av honom har jag ärvt denna plats på internet. Det är en sann ära för mig att fortsätta i hans fotspår men efter mitt eget hjärta, hjärna och livsuppgift (för att inte tala om alla ens egna kära misstag). En livsuppgift som går hand i hand med min andliga fars, d.v.s att föra information, kraft och helande från den icke ordinära verkligheten in hit till den vanliga verkligheten.

Numer finns alla mina lärare uteslutande i andevärlden och det är dem jag vänder mig till vid behandlingar och allt annat övrigt shamanskt arbete. De är förmödrar, förfäder och andra lärare, kraftdjur, växthjälpare med flera. Vissa har funnits med mig mycket länge medan andra tillkommit över tid.

Huvudfokus på helande

Behandlingarna utgör huvuduppgiften. Förutom det erbjuder jag lärtillfällen utefter möjlighet och efterfrågan. Det innebär en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av vad jag själv lär och har nytta av på den här vägen. Utmaningen hittills har bestått i att hitta bästa formen för att lära ut shamanism genom, vilket jag inte är helt klar över ännu och kanske aldrig blir till 100%. Eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även sammankomster ibland. 

Det utåtriktade 

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Att vara utåtriktad med det shamanska utövandet handlar inte bara om att jag vänder mig till andra i det, utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina, tydliga och förankrade. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det betyder också att den shamanska verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekommendationer utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 


Shamanism.se

Hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Jag har skapat all text & bild på hemsidan. Det är inte självklart att det är okej att kopiera andras text & bild, så fråga alltid innan. Att rekommendera oss genom att berätta om oss och/eller dela hemsidan är roligt och tacksamt. Väl mött!

Kontakta mig via e-post 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor eller intresse. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se