Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Du är här
Kurser i shamanism, shamanträffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhetSkriv till TBK

 

 

 


Schamansk healing sen 1996

Vad är en behandling med schamansk healing?
En schamansk behandling, s.k. schamansk healing, bearbetar den andliga aspekten av ett problem eller en sjukdom. Det är således helande, eller healing, på s.k. övernaturlig väg som det handlar om.
Jag utför numera nästan uteslutande behandling- arna på distans. Det är ett tillvägagångssätt som under åren mer och mer växt fram i samspelet och samarbetet mellan mig och mina andar. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är healing på distans för det mesta inget som helst problem. Vi sköter då kommunikationen mellan mig och klienten via mejl och telefon och i vissa fall även via post.

Hur går arbetet till?
När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. Efter detta kallar jag till mig de hjälpandar som är relevanta för uppgiften.
Jag förklarar syftet så noga som möjligt för dom. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den schamanska resan även kallad trumresa. Ofta är det möjligt att utföra själva behandlingen under denna resa, men ibland får man även ordi- nationer på saker som ska utföras i den ordinära verkligheten (den här verkligheten).
När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart.
För det mesta räcker det med en behandling, men om man själv så önskar så är man välkommen att ta så många behandlingar man vill eller behöver. Både för att gå vidare med samma problem om det behövs, eller med något helt annat om man behöver det. Det är alltid klientens eget fria val om man vill ha eller behöver fler behandlingar, men en tumregel är att det behöver gå lite tid mellan varje behandling för att den förra ska få den tid och utrymme den behöver för att ha sin verkan innan man går vidare med nästa.

Vem och vad kan behandlas?
Det är möjligt att behandla nästan vem eller vad som helst med schamansk healing. Jag har själv direkt erfarenhet av att behandla en mängd olika problem och sjukdomstillstånd, inte bara på människor utan även på djur, växter, platser och annat.

Märk väl att jag inte påstår att det alltid lyckas, för det gör det inte. Jag påstår inte heller att alla blir nöjda med behandlingen, några garantier för detta går tyvärr inte att lämna. Men många av mina klienter upplever sig helt eller delvis hjälpta.

Måste man tro för att det ska fungera?
Mitt svar blir nej. Tron kan försätta berg säger man. Ja, kanske det. Men min erfarenhet säger mig att man som klient inte måste tro på schamanismen eller dela den världsbilden för att det ska fungera. Ja, man behöver inte ens veta eller förstå vad det handlar om. Det fungerar oberoende av tro eller icke tro.
Det finns mycket som pekar på att det är så. Men ett talande exempel är att schamanska be- handlingar ofta har mycket god effekt på djur och dom kan ju rimligtvis inte ha någon bestämd uppfattning om vad dom tror eller inte tror på.

Etik och policy
Jag respekterar stenhårt mina klienters person- liga integritet. Detta innebär bl.a. att jag aldrig för vidare något som på minsta vis har att göra med behandlingen.
Det innebär också att initiativet hela tiden ligger hos klienten huruvida behandlingen ska fortsätta och att det är klientens definition av vad som ska uppnås som gäller.Självklart gör jag aldrig något som har med någon annan människa att göra om jag inte är ombedd. Av etiska, moraliska och praktiska skäl undanber jag mig uppdrag som gäller en tredje person som inte gett sitt uttryckliga samtycke, om inte starka skäl talar för att personen i fråga verkligen inte kan ge sitt medgivande och ändå är i trängande behov av hjälp.

www.shamanism.se

   

Gilla TBK på Facebook


En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min livsuppgift.

Läs mer om min livsuppgift och hur du kan hjälpa