Shamanism, vad är en shaman ?
 
Start
 
 
Start
Om oss
Du är här
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhetSkriv till TBK

 

 

 


Vad gör en shaman och vad är shamanism?

Shaman - klok gubbe och medicinman
En shaman gör samma sak som s.k. kloka gubbar och gummor ägnat sig åt i alla tider: De flesta av oss har väl någon gång hört berättas om någon som kan stämma blod, ta bort vårtor, hitta försvunna föremål och liknande.
Exempel på en slags shaman som de flesta känner till är indianernas medicinmän, i sverige och norden samernas nåjd och den fornnordiska völvan, samt de afrikanska medicinmännen.

Shamanism
Exakt vad man menar med en shaman och med shamanism kan vara lite olika beroende på vem man frågar. Såhär definierar jag det, för att du ska veta vad jag menar när jag säger att jag utövar shamanism:
  • ”En shaman reser, med hjälp av sina kraftdjur och andehjälpare, till andra delar av verkligheten (andevärlden) för att hämta kraft och/eller information tillbaka till den här delen av verkligheten i något helande syfte.”
Ovanstående definition täcker i stort sett in vad jag menar med en utövare av shamanism.

För att verkligen kunna kalla sig för Shaman tillkommer några saker till som möjligen är lite mer svårdefinierade: Man bör ha uppnått en viss kunskapsnivå, erfarenhet och skicklighet, man bör på något sätt ha blivit initierad och man bör möjligen också verka i något slags socialt sammanhang.

Urgammal kunskap och klokskap
Det rör sig om en synnerligen gammal konst, kanske lika gammal som människan själv. Man tror att den växt fram under årtusenden utifrån människors behov av att på olika sätt hantera sin tillvaro: Att behålla hälsan hos individen, i gruppen, hos bytesdjuren, i livsmiljön. Att tillfredställa sina materiella och andliga behov både individuellt och kollektivt. Att hantera de stora existentiella frågorna om liv och död, meningen med alltihop och frågan om hur allt kom till. En teori går ut på att man har behållit de tekniker som fungerat och förkastat det som inte fungerat och på så sätt har shamanismen växt fram genom årtusendenas lopp.
Det tycks som om shamanismen existerat hos de flesta folk över hela jorden under jägar- och samlarstenåldern. Hos många folk har sedan traditionen av olika anledningar brutits, t.ex. p.g.a. införandet av någon större religion. Hos vissa folk har dock traditionen levt kvar obruten. Idag håller många av de som fått sin tradition bruten på att återerövra sin relation med shamanismen. Detta sker på alla håll över hela jorden.

Boktips
Om du är intresserad av att läsa om shamanism så ger jag här några boktips. Om man tänkt lära sig shamanism så rekommenderar jag att man väntar med att läsa om shamanism tills efter sin första Grundkurs eller motsvarande, eftersom det annars lätt skapas felaktiga föreställningar och förväntningar som lätt lägger sig i vägen för lärandet. Man måste inte läsa om shamanism sen heller, eftersom shamanism inte är någon boklig kunskap. Men man kan ju göra det om man tycker att det är roligt eller intressant:

• Michael Harner: ”Shamanens väg” ger en ganska bra bild om vad det handlar om. Det är den bok som bäst beskriver den typ av shamanism som jag utövar och lär ut.

• Mircea Eliade: ”Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy” är ett standardverk inom den antropologiska litteraturen och ger många exempel från studier av shamanskt arbete.

• Carlos Castaneda: Alla hans böcker beskriver en shamansk verklighet.

• Dan Andersson: ”Det kallas vidskepelse” och ”Kolarhistorier”. Fascinerande och ibland kusliga ögonvittnesskildringar av den folkliga botekonst som levt kvar ända in i vår tid. Botaren Karigo har verkliga förebilder bland berömda helbrägda- görare, kloka gubbar och gummor som var sam- tida med skalden i de fattiga finnskogarna runt Skattlöseberg. Sen är ju Dan Andersson dess- utom en stor författare. Vilket gör att det är roligt att läsa bara för det.

• Michael Harner: "Cave and Cosmos". 30 år efter Shamanens väg kommer denna bok. Gubben har nu över 50 års praktisk erfarenhet av seriöst shamanskt arbete, vilket torde vara unikt bland västerlänningar. Missa inte Appendix D. Tillsammans med Shamanens väg den bok som bäst beskriver det jag själv utövar och lär ut. Jag rekommenderar att man spar denna bok tills man praktiserat shamanism i några år, om man gör eller tänkt göra det alltså.

• Thomas E Mails: "Fools Crow: Wisdom and Power". Denna bok rekommenderar jag att man läser om när man praktiserat shamanism i några år om man läst den innan. För det är roligt och intressant att se hur väl det stämmer överens i tillvägagångssätt, inställning, verklighets- uppfattning, sjukdomssyn, etik, moral och allt väsentligt i det shamanska arbetet mellan utövare av shamanism från så vitt skilda kulturer och delar av världen. Som det är frågan om mellan oss här och nu och Sioxernas heliga man Fools Crow där och då. Och det är utifrån undervisning som kommit från andarna utan inbördes kontakter i övrigt mellan oss. Utan att göra några jämförelser i övrigt mellan oss och Siouxernas heliga man Fools Crow, som ju var nånting alldeles utöver det vanliga. Men som än idag kan vara en förebild och en läromästare för oss alla.

www.shamanism.se

   

En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk och

Jag behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min Livsuppgift.

Läs mer om min Livsuppgift och hur du kan hjälpaNyheter

Nu finns en nyhetssida med korta snabba, uppdaterade nyheter och småprat.

Fortsätt hålla koll på startsidan för större uppdateingar.

 


Vill du berätta något?
Du som gått kurs hos mig eller kanske t.o.m. du som varit min klient och har något som du vill delge andra kan skicka mig din text, ljud eller bild så kanske jag publicerar den i detta forum.
Du kan självklart vara fullständigt anonym om du vill.

Gilla TBK på Facebook