Träffar

Tar tillvara den gemensamma kraften i cirkeln

Träffarna är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete, som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. Man tar man ställning inför varje ny träff om man vill vara med. Träffarna är ett bra tillfälle att hjälpa varandra i olika helande syften eller öva på och lära sig nya saker på den shamanska vägen. Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en. Det som görs och sägs på en träff stannar i cirkeln. Träffarna är helt fria från alkohol och andra droger. 
 

Permanent är att träffarna uteslutande består av klassisk/kärn-shamanism och att övergripande fokus är av helande natur. Vi arbetar med traditionella praktiska metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

Varierande är antal deltagare, tid, plats och ev. kostnad. Även upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för träffen vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier. En träff innehåller ofta egna resor/resor åt varandra, sång, dans och något större gemensamt arbete. Exakt vad som gäller framgår i beskrivningen av innehåll, när en träff är aktuell.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper i shamanism. Allra minst ska kontakten med ens lärare i övervärlden och kontakten med kraftdjuret vara etablerad och fungerande. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet om du vill ha information om kommande sammankomster och skriv gärna om du är intresserad av att lära dig shamanism, eller har några frågor och funderingar. 

Nästa träff: Shamanskt arbete för vår gåva till livet

20-22 december 2018, Norra Berget Sundsvall

Vi samlas med det gemensamma syftet att arbeta kring vår personliga gåva till Livet och Jorden. Detta är en sammankomst i cirkeln under ca ett dygn mitt i mörkaste midvintern, där vi samlas för vårt eget och hela Jordens bästa. Det som där och då formuleras kan ses som något som till en början får ligga helt osynligt, skyddat och inbäddat. Men som sedan långsamt får växa fram i takt med att ljuset och värmen kommer tillbaka, i samklang med grönskan och Jordens egna rytm där vi befinner oss. 

Innehåll på träffen: kommer att kretsa kring vår personliga gåva till Livet och Jorden, eller ens "livsuppgift" om man så vill. Hur man på olika sätt kan arbeta och verka med den och ett ev. önskat andligt arbete i praktiken, dels professionellt om den önskan finns men även i vardagen i övrigt. Många uttrycker en längtan efter detta. Vi kommer på träffen också att bemöta och behandla hinder och begränsande föreställningar.

Träffen har två separata delar varav den första och största delen behandlar ämnet genom praktiskt shamanskt arbete. Slutligen tillkommer en del efter att vi stängt i cirkeln, där jag i egenskap av ordinär studie- och yrkesvägledare bidrar med praktiska kunskaper kring hur man kan förvandla sin dröm till konkret handling, med en utarbetad plan som man får med sig. Till stöd för all den nyvunna hjälp i form av kraft, nya insikter och helande som man fått från andarna - som inte minst är de som önskar oss lycka på vår väg. 

Tid & plats: Vintersolståndet den 20-21 december 2018, Norra Berget i Sundsvall.

Kostnad: 1 200 kr. 

Anmälan: Läs noga all information ovan och godkänn upplägg, innehåll och villkor innan du anmäler dig. Preliminär-anmäl dig sedan genom formuläret nedan.

Varmt välkommen! 

Anmäl dig här: