Träffar

Tar tillvara den gemensamma kraften i cirkeln

Träffarna är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete och som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. Man tar man ställning inför varje ny träff om man vill vara med. Träffarna är ett bra tillfälle att hjälpa varandra i olika helande syften. Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en. Det som görs och sägs på en träff stannar i cirkeln. Träffarna är helt fria från alkohol och andra droger. 
 

Permanent är att träffarna uteslutande består av klassisk/kärn-shamanism och att övergripande fokus är av helande natur. Vi arbetar med traditionella praktiska metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

Varierande är antal deltagare, tid, plats och ev. kostnad. Även upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för träffen vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier. En träff innehåller ofta egna resor/resor åt varandra, sång, dans och något större gemensamt arbete. Exakt vad som gäller framgår i beskrivningen av innehåll, när en träff är aktuell.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper i shamanism. Allra minst ska kontakten med ens lärare i övervärlden och kontakten med kraftdjuret vara etablerad och fungerande. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet om du vill ha information om kommande sammankomster och skriv gärna om du är intresserad av att lära dig shamanism, eller har några frågor och funderingar. 

Referat. Till vänster finns kortare referat från några av de sammakomster som varit.  
 

Nästa träff: Shamanskt arbete för Frid, Fred & Fröjd vid sommarsolståndet 21/6 2018.

Vi samlas med det gemensamma syftet att arbeta shamanskt för Frid, Fred & Fröjd, vilket lämpar sig särkilt väl just denna tidpunkt på året. Arbetet gäller både för oss själva och för den större helheten och Moder Jord. 

Innehåll på träffen: Sång och kraftdjursdans, förberedande helande arbete och utförande av större gemensam ceremoni för Fred. Det kan komma att finnas utrymme för en egen resa. Vi kommer på träffen även att behandla syftet ur etiska aspekter, något som alltid är viktigt men särkilt viktigt när man utför större ceremonier för helheten och Moder Jord. Vi jobbar troligtvis både inne och utomhus - med förberedelser i lokal och sen utförande av ceremoni i naturen i det närliggande underbara Nacka natureservat. 

Förkunskap: Grunderna i shamanism.

Tid och datum: Torsdagen den 21:de juni 2018. Kl. 15:00 - ca 19:00 (kan pågå något längre eller något kortare).

Plats: Nacka naturreservat med utgångspunkt Skarpnäck, Stockholm.

Kostnad: 250 kr.

Ta med: Skallra, papper och penna, picknick-mat, promenadskor, kläder efter väder. 

Anmälan: Läs informationen ovan och godkänn upplägget gällande träffarna innan du anmäler dig. Preliminär-anmäl dig sedan genom formuläret nedan.

Varmt välkommen! 

Anmäl dig här: