13 oktober 2019, Fullmåne

På denna träff skulle vi jobba med att göra ett större gemensamt helande arbete för någon plats på Jorden som visade sig vara i behov av hjälp. Denna gången blev det ett helande för havsbottnen, vilket låg i samklang med att det pågick flera andra parallella ceremonier för världshaven och ekosystemet samma dag.

Till detta arbete hörde även ett gemensamt utforskande om vad som är vikitgt att veta och tänka på när man jobbar shamanskt för större landområden, etiskt m.m. Här är vad som kom fram från några deltagares resor:

"Allt liv har en kretslopp på jorden, allt liv i luften, skogen och vegetationen, i jorden och i vattnet. Allt liv har en mening och att det som vi ibland uppfattar grymt och lidande ibland tillhör livets kretslopp. Vi ska alltså inte försöka avbryta livets kretslopp. Även efter stora katastrofer som Tjernobyl eller kärnkraftsbombningar vid Bikini-atollen - "nature will find a way". Allt liv går igenom en cykel och allt levande dör. Man måste vara noga med att inte blanda ihop sin egen vilja eller önskan och det som sker av naturen att sjöfåglar dör av oljespill och öar av plastskräp flyter runt i haven är inte naturligt. Vi får inte blanda ihop livets kretslopp med det som människan i oförstånd förstör."
 
"Den här meningen kom till mig under resan och upprepades flera gånger: 'Inget shamanskt arbete utfört med kärlek och omtanke kan skada naturen.' Detta ska beaktas: Havsbotten vill bli sedd men inte exploaterad. Den vill finnas med i vårt medvetande, vill bli inkluderad som en del av vår helhet. Läget är akut.
Människor och djur som bor i området påverkas inte direkt (och behöver därmed inte tillfrågas) - bara indirekt av de positiva effekter som följer. En ska inte försöka ändra/påverka/blanda sig i/störa naturens naturliga cykel. Dvs. inte "gå in och peta" i dess naturliga förlopp.
 
Jag blev nedgrävd i jorden, det var inte skrämmande - jag fick till mig att jag skulle känna samhörigheten med jorden och förstå att vi är 'ett', delar av samma 'kropp'. Jag fick även känna hur de ovan jord dansade ovanför och skickade kraft till mig när jag låg nedgrävd. Jag kände hur jag fylldes av kraften och skott började växa ur mig upp ur jorden. Jag tolkar det som att jag fick uppleva hur shamanskt arbete för större landområden fungerar i praktiken och att jag fick känna av dess kraft och verkning."
 
"Info om det är något speciellt att tänka på vad det gäller helande av större land eller vattenområde:
Resa skall göras till Hemvisten för tex Havens Hemvist.
Därutifrån ges information hur att gå till väga.
Extra noga och uppmärksamhet med den infon som ges då det kan bli en lång och detaljrik resa runt hela jorden."


Som helande arbete utfördes dels en förberedande resa för att fråga vad havsbottnen önskade sig, alltså vad helandet skulle leda till och dels en resa för att utföra en större extraktion på plats i icke ordinär verklighet, som utfördes av en shamanskt erfaren deltagare med dennes andar. 

Därefter utfördes en sk. andekanot gemensamt, som hade som syfte att hämta en ceremoni som kunde utföras för havsbottnen där och då. Vissa hade gjort andekanot förut och för andra var det första gången. En ceremoni hämtades lyckosamt - varje deltagare som hade till uppgift att hämta en varsin del av ceremoin fick detta till sig och de delarna sattes sedan ihop på ett väldigt enkelt sätt då det framgick tydligt hur de olika delarna hörde ihop. Sedan utfördes ceremoni i kraftfull tystnad. 

Tack till alla deltagare, synliga som osynliga.