18 juli 2010

Vi samlades i högsommarvärmen och promenerade ut till en plats på Lidingö där en kraftplats tidigare förberetts. Det växer en stor ek intill en bergknall och runt omkring finns mer skog, gångstigar och hästhagar. Det övergripande syftet med träffen var att verka för Fred. Det arbetet knöts ihop med kraftplatsarbetet, för det ena visade sig hjälpa det andra och det visade sig också att denna dag var bra för detta arbete på flera olika sätt.

 Vi samstämde oss med platsen, och vi dansade träddansen.

En del av ceremonin var att utföra andekanot. I det arbetet kunde vi plocka bort tre saker som inte skulle vara där på den platsen utan som fick komma till nytta någon helt annanstans. Vinden var ständigt närvarande och hjälpte också till.

 Kraftplatsen byggde vi på med stenar. Vi utförde ceremonin med en mycket vacker sång. Hästarna borta i hagen kom fram så nära det bara gick och kollade på oss, särskilt en blev väldigt intresserad.Kraftplatsen är till för att användas och kan användas av alla. Man kan sitta vid den, hjälpa till att bygga på den med ytterligare en sten och lägga önskningar i den. Det är som ett utbyte, att först lägga dit en sten och göra en önskning.Tack alla som deltog.