24 februari 2008

Vi trummade, dansade kraftdjur och reste för att få veta mer om hur man kan arbeta på ett bra sätt med att ta fram själva syftet inför shamanska resor. Här är referat ur ett par resor: Det var viktigt för en själv att vara ärlig i förarbetet med klargörande av problem och formulerande av syfte och tillåta alla känslor att komma fram, för att få en sanningsenlig uppfattning av det. Man skulle för en stund tillåta sig detta för att mer effektivt komma fram till vad det verkligen är man behöver eller vill ha.

 Man kunde bespara andevärlden en massa "trassel" genom att arbeta medvetet med att ta fram problemet och skåda det i ljuset innan man bestämde sig för att formulera ett syfte kring det och/eller göra ett helande arbete kring det hela. Då kunde man ta med sig problemet in i andevärlden med syfte att be om att få skåda det i ljuset. Det kunde då liksom ett troll spricka i solskenet och redan där vara löst. Man kunde också be om att få betrakta problemet uppifrån för att få en vidare uppfattning och förståelse. Kanske är vissa problem bara problem för att vi betraktar dem ur ett problematiskt perspektiv.

 Fanns det ett problem som man vill ha hjälp med skulle man formulera syftet positivt, alltså uttrycka det man vill ha eller behöver eller önskar sig. Man kan ha med sig bakgrunden till syftet, d.v.s problemet, men det är viktigt att fokuset ska bestå av det positiva syftet.

 Skulle man hjälpa andra att få fram ett bra syfte skulle man helt och hållet ta bort sig själv i det och inte lägga ner några egna värderingar i den hjälpsökandes egna process.

 
En annan deltagares resa:"Försök nå in till kärnan av syftet, och formulera med enkelhet, tydlighet och fokus. Att så tydligt och klart som möjligt försöka se/visualisera slutresultatet, känslan av att vara där, uppleva hur det är när visionen är uppnådd.

Tacka, eller vara tacksam över att allt är perfekt som det är, bli vän med problemet eftersom problemet leder vidare till någon insikt. Det är bra att komma fram till den insikten innan man fokuserar på det man vill uppnå. Typ: vilka fördelar har den här sjukdomen gett mig? Vad har det här problemet gett mig? Vad är det positiva i problemet? Är jag beredd att ge upp den positiva effekten för att uppnå någonting nytt?

 Det är så att själva diskussionen kring syftet är stor del av arbetet, det är nästan alltid någonting som ska släppas för att få in någonting nytt. Tacksamhet.

Tack alla som deltog.