Tilltagande måne, 3 november 2019

Denna gången var vi ute i skogen och samstämde oss med platsen. Eftersom det var "de dödas helg" så hade vi fokus på döden och jobbade med döden på shamanskt vis. Detta ledde vidare till ytterligare helanden och arbeten som behövde göras rent personligen. Det hanns även med egna resor, kraftdans och sång. Det var en ovanligt lång träff med ovanligt få deltagare, och trots det så rann tiden iväg fort. Det var fint att få samlas i stillhet inför den mörka tiden på året - tack alla deltagare.