Vårdagjämningen 2020

Vi firade och uppmärksammade vårdagjämningen bland annat genom att gå ut i skogen och samstämma oss.

Att samstämma sig innebär att ställa in alla sina sinnen och själen i samklang med den omgivande naturen och de som bor där. Vissa tar med sig en gåva att lämna på platsen efteråt. Ibland vill man ha med sig en skallra, trumma eller använda sin egen sång för och med platsen. Man går helt enkelt ut med sig syftet att samstämma sig med platsen, ibland har man med sig ytterligare något att fokusera på. T.ex en önskan om något eller en specifik fråga som man vill ha svar på. Denna gången hade vi med oss en önskan om att få befinna oss i Orkanens öga (mot bakgrund av corona-tider). Att samstämma sig är att man ställa sig i balans och innebär ofta en dubbel upplevelse av att både komma ner djupt i den egna kroppen samtidigt som man blir mottaglig för den andliga sidan av tillvaron och platsen. En samstämning kan göras gåendes (power walk) eller att man blir hittad av en kraftplats som man vill stanna vid. Det kan t.ex vara vid ett träd, vatten, en sten, en glänta eller annan plats. Ofta svarar naturen ganska omgående an till oss när vi samstämmer oss med den. Det kan komma djupare budskap till oss, eller andra starka andliga förnimmelser och upplevelser såsom att "smälta ihop" eller annat. Djur kan börja uppföra sig annorlunda. Man kan få "se" hur det såg ut för flera hundra år sedan, eller att det kanske hänt något särskilt på platsen. Träden kan börja dansa. Det är inte heller ovanligt att man på vägen blir hittad av stenar, pinnar, fjädrar och annat som finns i naturen. Dessa naturföremål har en själ och kommer ofta till användning senare för en viss läkande uppgift. Ibland har jag haft en sten hemma i något år, för att sen få veta att just den stenen vill hjälpa en klient i något helande syfte. Dessa naturskatter- och hjälpare blir därför en del av den shamanpraktiserandes medicinpåse. Därmed inte sagt att alla stenar m.fl vill befinna sig i just en påse.

Den andra delen av denna vårdagjämningsträff ägnades åt bildkonstens roll inom shamanismen. Bilder i shamanismen kan ses som "andevärldens fönster" och även medföra konkret helande. Vi utförde shamanska själsresor på ämnet och skapade helande målningar för ett särskilt personligt ändamål. 

Tack så mycket till alla deltagare!