Behandlingar

I en shamansk behandling så är det den andliga sidan av ett problem som bearbetas och hela eller delar av själen som behandlas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om, eller helande av själ om en så vill. Vi utför shamanska behandlingar för människor, djur och platser. Du kan även söka och få vägledning och information. 

Hur går en behandling till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är hens situation och önskemål som ska bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som även fungerar i övrigt, etiskt e.t.c. 


Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan även kallad trumresa. När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart.  

Ibland kan klienten även få i ordination att göra något i den vanliga verkligheten, d.v.s ta sin "medicin". Det kan t.ex vara att utföra en speciell ceremoni eller ritual eller någonting helt annat.

Välkommen att boka en behandling eller höra av dig om du har några frågor & funderingar.

Kan jag få en själsåtervinning, extaktion e.t.c?

Ja. Men vi erbjuder inte själsåtervinning, extraktion e.t.c i form av enskilda behandlingar utifrån vad vi själva tror behövs. Detta eftersom den hjälpsökande då går miste om ett mycket mer omfattande och djupgående helande, i enlighet med andevärldens råd och expertis. Den shamanska botekonsten utgörs av flera olika kraftfulla moment som kan ingå i en och samma behandling, i oändlig variation efter person och situation. Det kan handla om att få tillbaka delar av själen, få bli befriad från något som inte hör hemma hos en och som orsakar lidande samt få den kraft man behöver för att bibehålla en god och långsiktig förändring. Det är vanligt att man även får personlig vägledning och information från andevärlden. D.v.s allt i en och samma behandling. Däremot kan vi tyvärr aldrig lämna några garantier. Men ofta upplever sig folk helt eller delvis hjälpta efteråt i enlighet med behandlingens syfte.

Vad kan behandlas med shamanism? 

Problemen kan vara fysiska, psykiska, andliga, materiella, existentiella, känslomässiga, ekonomiska m.m. Det kan vara något svårt just nu, något som tidigare hänt eller att man vill ordna för framtiden.  

Hur många behandlingar behövs?  

Det är en behandling per problem som gäller. Ofta räcker det, men ibland kan det behövas någon fler. Man får ta hur många behandlingar som man vill, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid så att det får sin chans att verka och integreras. 

Behöver jag tro på det för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta med framgångsrika resultat, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin? 

Att ta hjälp av läkare, vårdcentral e.t.c uppmuntras man till att göra om man vill och behöver. Shamanism är ett sätt att hantera livets olika svårigheter på utifrån ett andligt perspektiv för dem som vill och har behov av det också. Det man ska vara försiktig med att ta flera shamanska behandlingar på en och samma gång. 

Bokning, var, hur länge, pris o.s.v? 

Se kontaktsidan och boka en tid genom att fylla i kontaktformuläret. Välkommen. 

Etisk ram vid behandling
 

  • Tystandsplikt praktiseras och klientens integritet respekteras till 100%.
  • Initiativet ligger hela tiden hos klienten huruvida behandlingen ska fortsätta och det är klientens definition av vad som ska uppnås med behandlingen som gäller. 
  • Jag undanber mig förfrågningar om behandling för tredje part såtillvida denne ej kan kommunicera själv och är i ett trängande behov av hjälp.
  • Behandlingarna (liksom allt vårt övriga shamanska arbete) utförs självklart helt drogfritt och helt påklätt.