Behandlingar

I en shamansk behandling så är det den andliga sidan av ett problem som bearbetas och hela eller delar av själen som behandlas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om, eller helande av själ om en så vill. Vi utför shamanska behandlingar för människor, djur och platser. Du kan även söka och få vägledning och information. 

Vad är shamansk botekonst?

Den shamanska botekonsten utgörs av en rad olika kraftfulla moment som kan ingå i en och samma behandling, i variation efter person och situation. Det kan handla om att få tillbaka delar av ens själ, bli befriad från något som inte hör hemma hos en själv och som orsakar obalans samt få kraft som hjälper en att behålla en god förändring. Det är vanligt att man även får personlig vägledning och information från andevärlden. I stort sett: tillföra det som behövs och föra bort det som helt eller delvis utgör roten till ett lidande eller ett problem. 

Jag erbjuder därmed inte själsåtervinning, extraktion e.t.c som separata behandlingar eftersom den hjälpsökande då går miste om ett mycket mer omfattande helande, som utgår från andevärldens djupa kunnande och unika perspektiv på våra liv.

Hur går en behandling till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är hens situation och önskemål som ska bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som även fungerar i övrigt, etiskt e.t.c. 


Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan även kallad trumresa. När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart.  

Ibland kan klienten även få i ordination att göra något i den vanliga verkligheten, d.v.s ta sin "medicin". Det kan t.ex vara att utföra en speciell ceremoni eller ritual eller någonting helt annat.

Välkommen att boka en behandling eller höra av dig om du har några frågor & funderingar.

Vad kan behandlas med shamanism? 

Problemen kan vara fysiska, psykiska, andliga, materiella, existentiella, känslomässiga, ekonomiska m.m. Det kan vara något svårt just nu, något som tidigare hänt eller att man vill ordna för framtiden.  

Hur många behandlingar behövs?  

Det är en behandling per problem som gäller. Ofta räcker det, men ibland kan det behövas någon fler. Man får ta hur många behandlingar som man vill, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid så att det får sin chans att verka och integreras. 

Var kan jag få behandling?

Behandling ges på min mottagning i Stockholm eller per distans, där vår kommunikation då sköts via telefon innan och efter utfört arbete. Av praktiska skäl är det många som tar behandlingen på distans. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är det för det mesta inget som helst problem.

Behöver jag tro på det för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta med framgångsrika resultat, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin? 

Att ta hjälp av läkare, vårdcentral e.t.c ska man naturligtvis göra när man behöver och vill. Shamanism är ett sätt att hantera livets olika svårigheter på utifrån ett andligt perspektiv för dem som vill och har behov av det också. Det man ska vara försiktig med att ta flera shamanska behandlingar på en och samma gång. 

Etisk ram:

  • Tystandsplikt praktiseras och klientens integritet respekteras fullt ut. 
  • Initiativet ligger hela tiden hos klienten huruvida behandlingen ska fortsätta och det är klientens definition av vad som ska uppnås med behandlingen som gäller. 
  • Några garantier kan tyvärr inte lämnas.
  • Jag undanber mig förfrågningar om behandling för tredje part.
  • Behandlingarna (liksom allt övrigt shamanskt arbete) är helt drogfritt och helt påklätt.