Behandlingar genom shamansk traditionell botekonst

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod, där det är den andliga sidan av ett problem, situation, trauma med mera som behandlas och bearbetas. Man kan söka hjälp för vad som helst som man upplever som ett problem, något svårt som tidigare hänt eller inför framtida händelser samt söka vägledning och information. Vi utför behandlingar för människor, djur och platser. 

Hur går en behandling till?

Behandlingsprocessen innefattar tre delar som alla hänger ihop och är viktiga. Det börjar med ett samtal för att formulera syftet med behandlingen. I det samtalet står klienten i centrum och det är hens situation, perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig i vägen fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som fungerar i övrigt, etiskt e.t.c.
 

Jag reser sedan med hjälp av trumman med klientens syfte och lägger fram det för mina medkännande och helande andar i andevärlden. De bidrar då med sin kunskap och helande, skräddarsytt för varje individ och situation. Det mesta eller allt av arbetet utförs på plats i andevärlden. Efteråt så berättar jag så detaljerat som möjligt hela resan för klienten och sen är det ofta färdigt. Ibland kan klienten även få ordination att göra något i den vanliga verkligheten för att helandet ska gå i sin fullbordan. Det kan vara alltifrån en ceremoni eller ritual, att ha en sten i fickan ett tag, gå till en psykolog, äta lingon, jorda sig eller något annat.

Hur lång tid tar en behandling och hur många behövs?

Det är en (1) behandling per problem som gäller. Inklusive samtalet före och efteråt brukar en behandling ta ca 2-3 timmar totalt. Initiativ till en behandling ligger alltid hos klienten och man får ta flera behandlingar om man vill, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid, ca 3-6 mån. 

Var kan man få en behandling?

Av praktiska skäl utförs behandling ofta på distans. All kommunikation sköts då via telefon. Det mesta av arbetet utförs i andevärlden, där tid och rum fungerar på ett annat sätt. Behandlingens utförande och resultat är därför inte beroende av om klienten är fysiskt närvarande eller inte.

Vad behöver klienten göra, eventuella förberedelser eller annat?

Det som förväntas av klienten är att själv bestämma och i samrådan formulera syftet med sin behandling, d.v.s vad den ska leda till. För klienten är det också noga med att följa eventuella råd och instruktioner efteråt eftersom de är direkt relaterade till den förändring som man vill åstadkomma. 

Vad kan behandlas med shamansk botekonst?

Man kan behandla problem som är fysiska, psykiska, andliga, känslomässiga, mentala, ekonomiska, existentiella m.m. Det finns inga problem som inte värda att behandlas utifrån andevärldens perspektiv och där existerar ingen rangordning i "lätta" eller "svåra" fall, oberoende hur stort och svårt något upplevs av klienten.
Däremot går det tyvärr inte att ge några garantier, men ofta känner sig personer helt eller delvis hjälpta i enlighet med behandlingens syfte. En stor del av vitsen med shamanskt arbete är konkreta, märkbara resultat i den vanliga verkligheten. 

Behöver jag tro för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin?

Man ska alltid kontakta sin vårdcentral, läkare e.t.c vid behov. Shamanism utesluter inget sådant, tvärtom. Det kan tyckas vara bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, och däribland ett andligt för dem som vill eller har ett behov av det också.