Behandlingar

Vad är shamanskt helande?

I en shamansk behandling är det den andliga sidan av ett problem som bearbetas och hela eller delar av själen som behandlas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om. Vi utför behandlingar för människor, djur och platser. För problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism: andliga, fysiska, psykiska, materiella, existentiella o.s.v. Du kan även söka och få vägledning och information i någon viktig fråga. 

Hur går en behandling till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är hens situation och önskemål som ska bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som även fungerar i övrigt, etiskt e.t.c. 


Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan (även kallad trumresa). När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart. Ibland kan man även få i ordination att göra något i den vanliga verkligheten, exempelvis en speciell ceremoni eller något annat.

En behandling inkluderar ett inledande samtal (ca max 60 min), behandling med shamansk själsresa som basmetod och ytterligare ett samtal med information om vad som gjorts samt eventuella ordinationer.

Behandling kan fås på distans eller på mottagning (Södermalm i Stockholm). Av praktiska skäl ges behandling oftast på distans. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är detta för det mesta inget som helst problem. Vi sköter då kommunikationen via mejl och telefon. I de fall behandlingen sker ”live” så går det till på ungefär samma sätt, förutom att klienten då är fysiskt närvarande och direkt kan se och höra en del av det som görs. 

Tidsbokning sker via formuläret på kontaktsidan eller genom att e-posta till rebecca@shamanism.se. Du får då förslag på nästa lediga tid och all övrig nödvändig praktisk information. Väntetiden är för närvanade ca 2-4 veckor. 

Priset för en behandling är 1200 kronor inkl. moms. Du binder aldrig upp dig för mer än en behandling på samma gång.

Villkor. Vid behandling på distans så behöver du inte gå vidare med en behandling efter det första samtalet om du inte vill, vilket då blir helt kostnadsfritt. Detta gäller dock ej vid behandling på plats då lokalhyran behöver betalas ändå. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan en inbokad behandling på plats, annars gäller full debitering. 


Etik

  • Den personliga integriteten respekteras och tystnadsplikten praktiseras fullt ut.
  •  Initiativet ligger hela tiden på klienten huruvida en behandlingen ska utföras eller fortsätta.
  • Det är klientens definition på vad som ska uppnås med behandlingen som gäller. 
  • Alla behandlingar liksom allt vårt övriga shamanska arbete, utförs självklart helt påklätt och100% drog- och alkoholfritt.

Vanliga funderingar

Vem och vad kan behandlas?

Det är möjligt att behandla nästan vem eller vad som helst med denna metod. Jag har själv direkt erfarenhet av att behandla en mängd olika problem, inte bara på människor utan även på djur, platser och annat.

Märk väl att jag inte påstår att det alltid lyckas, för det gör det inte. Jag påstår inte heller att alla blir nöjda med behandlingen, några garantier för detta går tyvärr inte att lämna. Men många av mina klienter upplever sig helt eller delvis hjälpta.

Behöver jag tro på det för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Kan jag få en själsåtervinning/rensning e.t.c?

I en och samma behandling ingår oftast flera olika kraftfulla moment, i variation efter person utifrån andevärldens kunskaper. Eftersom den hjälpsökande riskerar att gå miste om ett mycket mer omfattande helande erbjuder vi ej själsåtervinning/extraktion/en ceremoni e.t.c som enskilda behandlingar i sig. 

Saknar du någon viktig information? Det är alltid välkommet och självklart helt kostnadsfritt att skriva till mig och fråga om det är något du undrar över eller om någon relevant information saknas.