Behandlingar

I en shamansk behandling är det den andliga sidan av ett problem som bearbetas och hela eller delar av själen som behandlas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om. Vi utför behandlingar för människor, djur och platser för problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism: andliga, fysiska, materiella, existentiella o.s.v. Du kan även söka och få vägledning och information i någon viktig fråga. 

Hur går en behandling till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är dennes önskemål som ska bli tydligt. Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan. När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart. Ibland kan man även få ordination att göra något i den vanliga verkligheten. Det kan handla om en ritual eller en ceremoni, att genomföra någon slags förändring i livet eller något annat. 

För det mesta räcker det med en behandling, men om man själv så önskar så är man välkommen att ta så många behandlingar man vill eller behöver. Både för att gå vidare med samma problem om det behövs, eller med något helt annat om man behöver det. Det är alltid klientens eget fria val om man vill ha eller behöver fler behandlingar, men en tumregel är att det behöver gå lite tid mellan varje behandling för att den förra ska få den tid och utrymme den behöver för att ha sin verkan innan man går vidare med nästa.

Vem och vad kan behandlas?

Det är möjligt att behandla nästan vem eller vad som helst med denna metod. Jag har själv direkt erfarenhet av att behandla en mängd olika problem, inte bara på människor utan även på djur, platser och annat. Men jag påstår inte att det alltid lyckas, för det gör det inte. Inte heller att alla blir nöjda med behandlingen, några garantier för detta går tyvärr inte att lämna. Men många av mina klienter upplever sig helt eller delvis hjälpta.

Behöver jag tro på det för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Etik

Jag respekterar mina klienters personliga integritet. Detta innebär bl.a. att jag aldrig för vidare något som på minsta vis har att göra med behandlingen. Det innebär också att initiativet hela tiden ligger hos klienten huruvida behandlingen ska fortsätta och att det är klientens definition av vad som ska uppnås som gäller. Självklart gör jag aldrig något som har med någon annan människa att göra om jag inte är ombedd. 

Tidsbokning & praktisk info

Tidsbokning sker via kontaktsidan. Här hittar du även prisinformation och annat praktiskt.