Behandlingar

I en shamansk behandling är det den andliga sidan av ett problem som bearbetas och hela eller delar av själen som behandlas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om. Vi utför behandlingar för människor, djur och platser. För problem som traditionellt har bearbetats med hjälp av shamanism: andliga, fysiska, psykiska, materiella, existentiella o.s.v. Du kan även söka och få vägledning och information i någon viktig fråga. 

Hur går en behandling till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är dennes situation och önskemål som ska bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som även fungerar i övrigt, etiskt e.t.c. Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan (även kallad trumresa). När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart. Ibland kan man även få i ordination att göra något i den vanliga verkligheten.


Vem och vad kan behandlas?

Det är möjligt att behandla nästan vem eller vad som helst med denna metod. Jag har själv direkt erfarenhet av att behandla en mängd olika problem, inte bara på människor utan även på djur, platser och annat. Men jag påstår inte att det alltid lyckas, för det gör det inte. Inte heller att alla blir nöjda med behandlingen, några garantier för detta går tyvärr inte att lämna. Men många av mina klienter upplever sig helt eller delvis hjälpta.

Behöver jag tro på det för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Kan jag få en själsåtervinning/rensning/e.t.c? 

Ja, men: I en och samma behandling ingår ofta flera kraftfulla moment - i en oändlig variation efter person och situation, utifrån andevärldens kunskap och expertis. Om vi på förhand "bestämmer" att exempelvis just en själsåtervinning (och ingenting annat) behövs, så riskerar den hjälpsökande att gå miste om ett mycket mer omfattande helande. Det krävs mer kunskap än vad vi har till vardags, och det är den man vill åt via en shamansk resa. Det kan ofta ligga något i det man känner att man behöver och det visar sig även på själva resan/orna i så fall.