Behandlingar

Vad är en shamansk behandling?

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod, där det är den andliga sidan av ett problem, situation, trauma med mera som behandlas och bearbetas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om. Man kan söka hjälp för vad som helst som man upplever som ett problem: något svårt just nu, något svårt som tidigare hänt eller för att ordna inför framtiden. Man kan även söka vägledning och information. 
Vi behandlar människor, djur och platser.

Hur går en behandling till?

Behandlingsprocessen innefattar tre delar som alla hänger ihop och är viktiga:

  • Det börjar med ett samtal för att formulera syftet med behandlingen. I samtalet står klienten i centrum och det är hens situation, perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig i vägen fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som fungerar i övrigt, etiskt e.t.c.
  • Jag reser sedan med hjälp av trumman med klientens syfte och lägger fram det för mina medkännande och helande andar i andevärlden. De hjälper då till med sin kunskap för ett helande, som är skräddarsytt för varje individ och situation. Det mesta eller allt av arbetet utförs på plats i andevärlden. Det handlar ofta om att föra tillbaka det som tillhör klienten och/eller att ta bort sånt som inte ska vara där, i enlighet med syftet.
  • Efteråt så berättar jag så detaljerat som möjligt hela resan för klienten och sen är det ofta färdigt. Ibland kan klienten även få ordination att göra något i den vanliga verkligheten för att helandet ska gå i sin fullbordan. Det kan vara alltifrån att göra en viss ceremoni eller ritual, att ha en sten i fickan ett tag, gå till en psykolog, äta lingon, jorda sig eller något annat.

 
Vad kan behandlas? 

Man kan behandla problem som är fysiska, psykiska, andliga, mentala, materiella, existentiella, känslomässiga m.m. Det finns inga problem som inte värda att behandlas utifrån andevärldens perspektiv eller någon rangordning av lätta eller svåra fall, oberoende hur stort och svårt något upplevs av klienten. Däremot går det aldrig att ge några garantier, men ofta känner sig personer helt eller delvis hjälpta efteråt.

Hur många behandlingar behövs? 

Det är en (1) behandling per problem som gäller och ofta räcker det, men ibland behövs det någon/några fler. Initiativet till en behandling ligger alltid hos klienten och man får ta flera behandlingar om man vill, men innan man går vidare med en ny behandling behöver det gå en viss tid. 

Var utförs behandlingarna?

Jag utför numera nästan uteslutande behandlingarna på distans, ett arbetssätt som växt fram genom åren i samarbete med mina hjälpandar. En behandling utförs (oavsett om klienten befinner sig i samma rum eller inte) i den andliga sidan av verkligheten. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är helande på distans för det mesta inget som helst problem. Vi sköter då kommunikationen mellan mig och klienten via mejl och telefon och i vissa fall via Skype. 

Ibland utförs behandlingar på plats t.ex på kurser, träffar (i cirkeln) eller annat. Vill man ha en behandling på plats så går det att ordna, vilket man specifikt behöver fråga efter. Det man bör veta är att det inte har någon avgörande effekt på resultatet huruvida behandlingen utförs med klienten på plats eller ej och ofta kostar det då också lite mer eftersom jag kan vilja ha en assistent med mig och/eller behöver ev. reseersättning.

Behöver jag tro för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin? 

Man ska alltid känna sig fri och uppmuntrad att ta hjälp av olika professioner om man behöver (psykolog, läkare, vårdcentral e.t.c). Shamanism är ingen exkluderande väg. Det är bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, däribland ett andligt för dem som vill eller har ett behov av det också. Det ena utesluter inte det andra.

Det man däremot bör vara försiktig med är att ta flera renodlat andliga behandlingar samtidigt. Man behöver låta en behandlingen få ha sin verkan innan man går vidare med fler, vilket brukar vara ca 3 månader. Detta dels för att det kan bli för mycket på en gång att hantera för en själv och dels för att ytterligare en andlig behandling för tätt inpå kan förstöra det som redan har utförts.

Klienter berättar

Den som vill läsa om hur en behandling kan upplevas för en klient kan läsa några helande-berättelse här