Behandlingar

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod där det är den andliga sidan av ett problem som bearbetas. Det är alltså helande på så kallad "övernaturlig väg" som det handlar om. Vi utför traditionell shamansk botekonst och helande för människor, djur och platser. Man kan även söka och få vägledning och information. 

Vad är traditionell shamansk botekonst?

I en behandling ingår ofta flera klassiska moment, som alla fyller sin del av en och samma behandling. Det kan röra sig om att få tillbaka delar av själen, att få bli befriad från sånt som inte hör hemma hos en själv och som orsakar obalans och att få vägledning och information. Ett annat vanligt helande går ut på att få kraft, som hjälper till att skapa god förändring. I stort sett: tillföra det som behövs och föra bort det som helt eller delvis utgör roten till ett lidande eller ett problem.

Jag erbjuder därför inte själsåtervinning, extraktion e.t.c som enskilda separata behandlingar eftersom den hjälpsökande då går miste om ett mer omfattande helande - skräddarsytt för person och situation utifrån andevärldens djupgående kunnande och helande kraft. 

Hur går behandlingen till?

När någon söker min hjälp så enas jag och den hjälpsökande först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad klienten ”vill”, ”vill ha” eller ”önskar sig”. I det samtalet står den hjälpsökande i centrum och det är hens situation och önskemål som ska bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som även fungerar i övrigt, etiskt e.t.c. 


Efter det kallar jag till mig de andar som är relevanta för uppgiften och förklarar syftet så noga som möjligt för dem. Tillsammans med mina andar reser jag sedan in i andevärlden för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om. Tekniken som jag här oftast använder mig av är den shamanska resan även kallad trumresa. När vi funnit det vi ska eller utfört vår uppgift så återvänder vi till ordinär verklighet och berättar hela historien för klienten. Sedan är det oftast klart.  

Ibland kan klienten även få i ordination att göra något i den vanliga verkligheten, d.v.s ta sin "medicin". Det kan t.ex vara att utföra en speciell ceremoni eller ritual eller någonting helt annat.

Var kan jag få behandling?

Av praktiska skäl är det många som väljer att ta behandlingen på distans. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är healing på distans för det mesta inget som helst problem. Vi sköter då kommunikationen via mejl och telefon. Man behöver inte gå vidare med behandling efter det första samtalet om man inte vill, som då alltså blir kostnadsfritt. Jag ger även behandlingar på min mottagning på Södermalm i Stockholm (på fredagar). 

Vad kan behandlas? 

Problemen kan vara fysiska, psykiska, andliga, materiella, existentiella, känslomässiga m.m. Det kan vara något svårt just nu, i dåtiden eller i framtiden.
Det finns inga problem som är för små eller för stora och många upplever sig hjälpta, men det går tyvärr inte att garantera ett visst resultat. Samtidigt går det inte att garantera något icke-resultat heller, eftersom folk t.o.m kan uppleva sig mer hjälpta än vad de förväntat sig. 


Behöver jag tro på det för att det ska fungera? 

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon direkt tro på varken eller. 

Hur många behandlingar behövs?  

Det är 1 behandling per problem som gäller. Ofta räcker det, men ibland kan det behövas någon fler. Man får ta hur många behandlingar som man vill, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid så att det får sin chans att verka och integreras. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin? 

Att ta hjälp av olika professioner som t.ex psykolog, läkare, vårdcentral e.t.c vid behov uppmuntras bestämt. Shamanism är ingen exkluderande väg. Det är bra att det finns flera olika sätt att hantera problem på, däribland ett andligt för dem som vill och har behov av det också. Däremot bör man vara försiktig med att ta flera andliga behandlingar på en och samma gång.