Behandlingar

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod, där det är den andliga sidan av ett problem som behandlas och bearbetas. Man kan söka hjälp för vad som helst som man upplever som ett problem samt söka vägledning och information. Vi utför behandlingar för människor, djur och platser. 

Hur går behandlingen till?

Behandlingsprocessen innefattar tre delar som alla hänger ihop och är viktiga. Det börjar med ett samtal för att formulera syftet med behandlingen, vilket tar ca 1 timme eller kortare. I samtalet står klienten i centrum och det är hens situation, perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt. Min roll är att vara behjälplig i vägen fram till ett syfte som både känns rätt för klienten och som fungerar i övrigt, etiskt e.t.c.
 

Metoden jag sedan använder mig av är den shamanska resan, där jag tar min trumma till hjälp. Jag tar med mig klientens syfte och lägger fram det för mina medkännande och helande andar i andevärlden. De bidrar med sin kunskap och olika typer av helande, skräddarsytt för varje individ och situation. Övergripande tillförs det som klienten behöver och det som är skadligt tas bort (förs vidare till en plats där det inte är skadligt). 

Hela resan berättas efteråt så detaljerat som möjligt för klienten och sen är det ofta färdigt. Men i bland kan klienten även få i uppgift att göra något i den vanliga verkligheten, att ta sin "medicin". Det kan vara alltifrån att göra en ceremoni eller någon ritual, att ha en sten i fickan ett tag, gå till en psykolog, äta lingon, jorda sig - eller något helt annat. 

Hur lång tid tar en behandling och hur många behövs?

Det är en (1) behandling per problem som gäller. Inklusive samtalet före och efteråt brukar en behandling ta ca 2-3 timmar totalt. Initiativet till en behandling ligger alltid hos klienten och man får ta flera om man vill, men innan man går vidare med en ny behandling så behöver det gå en viss tid. 

Var kan man få en behandling?

Av praktiska skäl utförs behandling ofta på distans, och all kommunikation sköts då via telefon. Det mesta av arbetet utförs i andevärlden, där tid och rum fungerar på ett annat sätt. Därför finns ingen skillnad i arbetsmetodik beroende på om behandlingen utförs med klienten fysiskt närvarande eller inte. Behandling kan även efter överenskommelse erbjudas i Stockholm.

Vad behöver klienten göra, eventuella förberedelser eller annat?

Det som förväntas av klienten är att själv bestämma och i samrådan med mig formulera syftet med sin behandling, d.v.s vad den ska leda till. För klienten är det också noga med att följa eventuella råd och instruktioner efteråt eftersom de är direkt relaterade till den förändring som man vill åstadkomma. 

Vad kan behandlas med shamansk botekonst?

Man kan behandla problem som är andliga, fysiska, psykiska, känslomässiga, mentala, ekonomiska, existentiella m.m. Det finns inga problem som inte värda att behandlas. Det betyder inte att det alltid lyckas. Men oftast har personer känt sig hjälpta och upplever en förändring efteråt i enlighet med behandlingens syfte, helt eller delvis. Antingen omgående, efter en viss tid eller som en längre process.

Behöver jag tro för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin?

Man ska alltid kontakta sin vårdcentral, läkare e.t.c vid behov. Shamanism utesluter inget sådant, tvärtom. Det kan tyckas vara bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, och däribland ett andligt för dem som vill eller har ett behov av det också