Om cirkeln

Syfte, ramar & upplägg

Cirkeln syftar till ett seriöst gemensamt sammanhang för helande och lärande genom renodlat praktiskt shamanskt arbete. Den är halvöppen i sin struktur då den kräver förkunskaper men i övrigt är öppen. Träffarna i cirkeln utgör bra tillfällen att resa för varandra i olika helande syften, träna på sådant en tidigare lärt sig, utforska och lyfta olika frågor m.m. En cirkel kan även innehålla utlärande moment och/eller större gemensamma ceremonier där vi tar tillvara den gemensamma kraften.

För vem och varför?  

Cirkeln är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete, och som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. Den ska utgöra ett tryggt sammanhang att fortsätta utvecklas i sitt shamanska utövande men även för att kunna få mer konkret hjälp och stöd vid behov. 

Övergripande innehåll

Cirklarna innehåller ofta egna resor/resor åt varandra, sång, dans och något större gemensamt arbete. Exempel på arbeten vi utfört under årens lopp är större gemensamma fredsceremonier, andekanot, andedans, skapande av kraftplatser, sejd, helandearbeten för varandra m.m. Läs under fliken "träffar som varit" för att ta del av innehållet på några tidigare träffar. 

Permanent är:

  • Cirkeln är till stor del väldigt praktisk (precis som kurserna) och består av kulturöverskridande/kärn-shamanism, med ett övergripande fokus på helande.
  • Vi arbetar med traditionella metoder* inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 
  • Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en och det som sägs stannar i cirkeln. 
  • Cirkeln är helt fri från alkohol och andra droger. 
  • Man tar ställning inför varje ny träff om man vill delta.

    *Trumma, skallra, dans, sång, m.m.


Varierande är:

  • Antal deltagare (men ofta finns en gräns på 10 deltagare per gång).
  • Tid, plats och kostnad. Ofta hålls cirkeln i södra Stockholm under 3-4 timmar inkl paus per gång. Kostnad kan variera beroende på tid, plats och innehåll e.t.c men ligger vanligtvis runt 200-300 kr/tillfälle.
  • Upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för träffen vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier. 
Exakt vad som gäller framgår i beskrivningen av innehåll, när en cirkel är aktuell.


Förkunskaper

Grundläggande praktiska kunskaper i shamanism. Gärna gått en grundkurs hos mig, TBK (Staffan Ljung), Sandra Ingerman, SCSS eller FSS. Allra minst ska kontakten med ens lärare i övervärlden och kontakten med kraftdjuret vara etablerad och fungerande. Fråga innan om något gällande detta är oklart.

Kalender & anmälan

I kalendern kan du läsa när nästa träff är och en preliminär anmälan gör du via kontaktsidan