Om Cirkeln

Syfte, ramar & upplägg

Cirkeln syftar till att vara ett seriöst och gemensamt sammanhang för helande och lärande genom praktiskt shamanskt arbete. Cirkeln utgör bra tillfällen att ta tillvara den gemensamma kraften. Ett helande av oss själva och varandra gör även världen lite helare. 

För vem och varför?  

Cirkeln är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete, och som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. Den ska utgöra ett tryggt sammanhang att fortsätta utvecklas i sitt shamanska utövande men även för att kunna få mer konkret helande, hjälp och stöd vid behov. 

Övergripande innehåll

Cirkeln innehåller ofta egna resor och resor åt varandra, sång, dans samt något större gemensamt arbete. Exempel på gemensamma arbeten vi utfört under årens lopp är större fredsceremonier, andekanot, andedans, skapande av kraftplatser, sejd m.m. Läs under fliken "träffar som varit" för att ta del av innehållet på några tidigare träffar. 

Permanent för Cirkeln är:

  • Cirkeln är praktisk med övergripande fokus på helande.
  • Vi arbetar med traditionella metoder* inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 
  • Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en och det som sägs stannar i cirkeln. 
  • Cirkeln är fri från alkohol och andra droger. 
  • Man tar ställning inför varje ny Cirkel om man vill delta.

    *Trumma, skallra, dans, sång, m.m.
Varierande är att upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för Cirkeln vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier eller vid solstånd och jämningar. 
 

Förkunskaper

Grundläggande praktiska kunskaper i shamanism: grundkurs hos mig, Staffan Ljung, Sandra Ingerman, SCSS eller FSS. Fråga gärna innan om något gällande detta är oklart.

Kalender & anmälan

I kalendern kan du läsa när nästa träff är och en preliminär anmälan gör du via kontaktsidan. Det går att anmäla sig till tre träffar i taget.