Shamanskt konst & hantverk

Här hittar du skallror och bildkonst som har sitt ursprung i någon slags shamansk erfarenhet. Antingen som verktyg som används direkt i det shamanska arbetet eller som inblickar i upplevelser av den icke ordinära verkligheten.