BILDKONST

Kopplingen mellan shamanism och skapande är framförallt två - dels det som kommer till uttryck genom att gestalta olika typer av erfarenheter gjorda på den shamanska vägen och dels den bildkonst som i sig utgör en slags shamanskt helande. Det är det sistnämnda som erbjuds här. D.v.s det som inte "bara" gestaltar utan direkt består av och förmedlar en viss kraft för ett visst syfte, som en del av en behandling eller som ett helande i sig självt.

Det går bra att göra en beställning där vi kommer överens på förhand om önskemål och praktiska detaljer. Nedan kan du se några exempel av tidigare verk. Denna sida är för närvarande under utveckling.