Kontakt

Varmt välkommen att skriva till mig via formuläret eller e-posta till rebecca@shamanism.se vid frågor, funderingar och annat. Kurser & träffar anmäler du dig till här. Telefonsamtal erbjuds i samband med inbokade behandlingar, annars är det mejl som gäller.

Formulär

  • Kontrollera att den är korrekt skriven.
  • Beskriv kortfattat vad du vill ha hjälp med eller vad du undrar över:

Boka en behandling
En behandling tar totalt 2,5-3 timmar. Det innefattar ett professionellt vägledande samtal (ca max 60 min), behandlingen med shamansk själsresa som basmetod och ett till samtal med information om vad som gjorts för din del samt eventuella ordinationer.

Kostnad
Kostnaden är 1200 kronor för en behandling, inklusive båda samtalen och ev. porto om något behöver sändas till dig per post. Du binder aldrig upp dig för mer än en behandling på samma gång. 


Behandling på distans eller på vår mottagning
Av praktiska skäl ges behandling oftast på distans. Eftersom tid och rum inte existerar på normalt vis i andevärlden så är detta för det mesta inget som helst problem. Vi sköter då kommunikationen via mejl och telefon. I de fall behandlingen sker ”live” så går det till på ungefär samma sätt, förutom att klienten då är fysiskt närvarande och direkt kan se och höra en del av det som görs. Mottagningen ligger i Stockholm.

Bokningsvillkor
Vid behandling på distans så behöver du inte gå vidare med en behandling efter det första samtalet om du inte vill, vilket då blir helt kostnadsfritt. 
Detta gäller dock ej vid behandling på plats då lokalhyran behöver betalas i vilket fall. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan en inbokad behandling på plats, annars gäller full debitering. 


Etisk ram

  • Den personliga integriteten respekteras och tystnadsplikten praktiseras fullt ut.
  •  Initiativet ligger hela tiden på klienten huruvida en behandlingen ska utföras eller fortsätta.
  • Det är klientens definition på vad som ska uppnås med behandlingen som gäller. 
  • Alla behandlingar liksom allt vårt övriga shamanska arbete, utförs självklart helt påklätt och100% drog- och alkoholfritt.