Undervisning i shamanism

Undervisningen bygger på "learning by doing" inom en tydlig ram och erbjuds i form av kurser och träffar. All undervisning är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. Den utformas och hålls i nära samarbete med mina lärare i andevärlden och utifrån mina erfarenheter av att arbeta med traditionell shamanism där behandlingar för andra utgör grunden. Kurserna ger en bra grund att självständigt arbeta vidare utifrån. 

Undervisningen sker i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, i par och i grupp. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommer arbete sena kvällar. Läs mer om innehållet på respektive kurs via länkarna nedan. 

Vad lärs ut och för vem? 

På kurserna lär vi oss shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. Vi ägnar oss åt s.k kulturöverskridande eller klassisk shamanism, d.v.s utan fokus på någon specifik kultur.
Undervisningen riktar sig till den som har ett genuint intresse för shamanism i allmänhet och för den helande vägen i synnerhet. 

Du bör få behållning av kurserna om du:

 • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, etiskt, välbeprövat sätt.
 • vill kunna arbeta helande för dig själv och andra, samt hantera existentiella frågor utifrån ett andligt perspektiv. 
 • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser och sätta dem i ett sammanhang.
 • har en djup relation till naturen och/eller bär på en sådan längtan. 
 • tycker om att involvera både fokus, närvaro, känsla, reflektion, kropp och själ i en och samma praktik.
 • vill ha en ram, struktur och balans både för ett fungerande vardagsliv och en fungerande andlig väg utan någon motsättning.

Du riskerar att bli besviken om du på kursen:
 • vill utöva annat än shamanism och blanda olika traditioner (yoga, hinduism, buddhism, wicca, psykologi, meditation, reiki o.s.v). Vi håller strikt isär olika vägar och begrepp, dels utav respekt för olika vägar och dels för att kunna gå på djupet på just den shamanska vägen. 
 • vill ha allting serverat. Det shamanska utövandet kräver disciplin, fokus och engagemang men kan då också ge ordlöst mycket tillbaka, ibland på ett rent livsavgörande vis. 
 • tror att du därmed blir en "shaman" - det blir ingen av att gå en kurs.


Ett måste för att gå en kurs är att du accepterar kursens innehåll (se länkarna nedan), villkor och förhållningsregler. Villkor och förhållningsregler hittar du här: "Anmälan & villkor"Fråga gärna om något är oklart!

Kursernas innehåll


Efter grunderna kan du välja fortsättningskurser utan någon given ordning. Grundkursen behövs ofta och rekommenderas även om du har gjort tidigare erfarenheter av shamanism eller närliggande traditioner i någon form. 
 

Kommande kursdatum och plats

 • 13-16 maj 2021. Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt.

Platsen för kurserna i maj 2021 är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.

Kostnad 

Priset för en 4-dagarskurs är 3.400 kr  inkl. moms, boende och anmälningsavgift (egen mat medtages). 


Mål och syfte 

 • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
 • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
 • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.