Undervisning

Kurser och träffar har för närvarande gått i ide. Info om när verksamheten drar igång igen läggs upp här när det är dags. Du kan även få info om detta via mejl genom att fylla i formuläret på kontaktsidan. Välkommen åter!

13-16 maj 2021 i Stockholm (Inställt, det går ej att anmäla sig)


Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt. Platsen är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.


Kostnad 

Priset för en 4-dagarskurs är 3.300 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du väljer att nyttja det gemensamma boendet eller ej.

Vad lärs ut? 

Undervisningen utgår från mitt shamanska helande arbete. Kurserna utformas i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. På kurserna lär vi oss shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. 

Vi ägnar oss åt s.k kulturöverskridande eller klassisk shamanism, d.v.s utan fokus på någon specifik kultur. Efter grundkursen kan du välja fortsättningskurserna utan någon given ordning. Grundkursen behövs även om du har lärt dig shamanism med helt eller delvis en annan inriktning/metodik.

För närvarande erbjuds följande kurser:

För vem?

Undervisningen riktar sig specifikt till den som är intresserad av att arbeta med för den shamanska vägen traditionellt helande, för eget husbruk och/eller ännu mer utåtriktat. Är det mest ett eget helande som man är ute efter så kanske en behandling kan passa bättre, men det ena behöver i och för sig inte utesluta det andra.  

Du bör få behållning av kurserna om du:

  • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
  • vill kunna arbeta helande för dig själv och andra, samt hantera existentiella frågor utifrån ett andligt perspektiv. 
  • önskar knyta/återanknyta relationen med dina hjälpare och lärare i andevärlden. 
  • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser och vill sätta dem i ett sammanhang.
  • har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga aspekten av allt levande. 
  • vill ha en balans mellan ett välfungerande vardagsliv och en kraftfull andlig väg, där det ena inte utesluter det andra utan snarare tvärtom.
  • är intresserad av att kunna gå på djupet på just den shamanska vägen. Av den anledningen håller vi strikt isär olika vägar (t.ex yoga, reiki, psykologi m.m), dess gebit och begrepp. Allt är inte "samma sak" utan det handlar om olika traditioner och möjligen olika perspektiv på lika eller samma fenomen eller existerande verkligheter.

Behövs någon förkunskap?

Det är inte alls viktigt att ha läst böcker om shamanism eller ens att ha erfarenhet av andligt arbete sedan innan. Shamanismen är en skriftlös tradition vars kunskap bygger på görande och egen direkt erfarenhet. Att ha läst en massa sedan innan brukar ofta bara ställa till det i onödan. Ju mindre förutfattade meningar desto bättre, men den egna attityden är det viktigaste. Att man oavsett vilket har en viss öppenhet och ödmjukhet inför det hela, inkl. för sig själv. 

Mål och syfte 

  • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
  • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
  • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 

Innan du gör en slutgiltig anmälan så måste du läsa informationen på denna sida samt aktuell kursbeskrivning. Detta för att i så utsträckning som möjligt kunna avgöra om kursen matchar det du vill lära dig. Du behöver även acceptera villkoren som finns att läsa på sidan "Anmälan & villkor". Det kan tyckas ta mycket tid att läsa genom, men betänk att det tar ännu mer resuerser i anspråk att gå en kurs som inte uppfyller dina behov och önskemål. Självklart är det alltid välkommet att mejla stora och små frågor och funderingar till: rebecca@shamanism.se Välkommen med din anmälan!