Undervisning i shamanism

Undervisningen bygger på lärande genom görande inom en tydlig ram och erbjuds i form av kurser och träffar. All undervisning är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. Den utformas och hålls i nära samarbete med mina lärare i andevärlden och utifrån mina erfarenheter av att arbeta med traditionell shamanism där behandlingar för andra utgör grunden. Kurserna ger en bra grund att självständigt arbeta vidare utifrån. 

Undervisningen sker i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, i par och i grupp. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommer arbete sena kvällar. Läs mer om innehållet på respektive kurs via länkarna nedan. 

Kommande kurser: 13-16 maj 2021


Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt. Platsen är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.


Kostnad 

Priset för en 4-dagarskurs är 3.300 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). 

Kurserna, detaljerat innehåll


Efter grunderna kan du välja fortsättningskurser utan någon given ordning. Grundkursen behövs ofta och rekommenderas även om du har gjort tidigare erfarenheter av shamanism eller närliggande traditioner i någon form. 

Mål och syfte 

 • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
 • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
 • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 

Vad lärs ut? 

På kurserna lär vi oss shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. Vi ägnar oss åt s.k kulturöverskridande eller klassisk shamanism, d.v.s utan fokus på någon specifik kultur.

Och för vem?

Undervisningen riktar sig till den som har ett intresse för shamanism i allmänhet och för den helande vägen i synnerhet. 

Du bör få behållning av kurserna om du:

 • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, etiskt och välbeprövat sätt.
 • vill kunna arbeta helande för dig själv och andra, samt hantera existentiella frågor utifrån ett andligt perspektiv. 
 • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser och sätta dem i ett sammanhang.
 • har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan. 
 • tycker om att involvera kropp, själ och hjärta, fokus och reflektion, röst och rörelse på en uråldrig andlig väg. 
 • vill ha en balans mellan ett välfungerande vardagsliv och en kraftfull andlig väg, där det ena inte utesluter det andra utan snarare tvärtom.

Du riskerar att bli besviken om du:
 • vill utöva annat än shamanism eller blanda samman olika traditioner (yoga, hinduism, buddhism, wicca, psykologi, meditation, reiki o.s.v). Vi håller strikt isär olika vägar, gebit och begrepp. Detta utav respekt för respektive väg och dels för att med ödmmukhet kunna gå på djupet på just den shamanska vägen.
 • vill ha semester eller socialt umgänge. Vill man hänga med kompisar och göra nåt spännande ihop så rekommenderas andra mer lämpliga utflykter för detta ändamål. Kanske forsränning?

Förväntningar 

Det shamanska utövandet kräver fokus, viss disciplin samt engagemang. Det kan då också ge ordlöst mycket tillbaka, ibland på ett livsavgörande vis. 

Det är nog bra att skaffa sig en någorlunda uppfattning om innehållet på förhand. Men det är inte viktigt att ha läst böcker om shamanism eller ha erfarenhet av andligt arbete sedan innan. Ju mindre "ideér" och förutfattade meningar desto bättre, oftast. Det allra viktigaste är dock den egna attityden, förutfattade meningar eller ej.

För att gå en kurs behöver du acceptera dess villkor och regler. Självklart är det alltid välkommet att mejla frågor och funderingar till:
rebecca@shamanism.se  Villkor och förhållningsregler hittar du här: "Anmälan & villkor"Fråga gärna om något är oklart!