Kurser & Träffar

Kurserna ger praktiska kunskaper i shamanism för att kunna användas för eget och andras helande och botande, för att hantera allehanda livsfrågor och för att kunna kommunicera med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Nästa kurs: 21-24 maj 2020.

Träffarna innebär en fortsatt fördjupning, stöd, hjälp och inspiration på den shamanska vägen genom praktiserande tillsammans med andra. Både på kurser och träffar så kan deltagare med olika mycket erfarenhet av shamanskt arbete mötas och arbeta ihop utan några problem. Nästa träff: 1 februari 2020.