Undervisning i shamanism

All undervisning är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. Undervisningen är erfarenhetsbaserad, bedrivs inom en tydlig ram och sker i form av kurser och återkommande shamanska träffar. Undervisningen baseras på mina samlade erfarenheter av att praktisera och arbeta med shamanism. Den utformas och hålls i nära samarbete med mina lärare i andevärlden och ger en bra grund att självständigt arbeta vidare utifrån. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser utan någon given ordning.

Innehåll

Undervisningen sker i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer arbete sena kvällar. Läs mer om innehållet på respektive kurs via länkarna nedan:


Kommande kursdatum

 • 20-23 september 2020 (fullsatt). Grundkurs och kurs i själsåtervinning I, två kurser som bedrivs parallellt.  
Kurserna hålls denna gången på en idyllisk ö i Roslagens skärgård. En underbar miljö där havet, skogen och betesmarker möts. 
 • 13-16 maj 2021. Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt.
Platsen för kurserna i maj 2021 är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.


Kostnad 

Priset för en 4-dagarskurs är 3.400 kr  inkl. moms, boende och anmälningsavgift (egen mat medtages). 


Mål och syfte

 • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
 • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
 • Förutom att vara lärande så syftar kurserna även till att vara helande.
 • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 


Vad lärs ut och för vem? 

På kurserna lär vi oss shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. Vi ägnar oss åt s.k kulturöverskridande eller klassisk shamanism, utan fokus på någon särskild kultur.

Undervisningen riktar sig till alla som har ett genuint intresse för shamanism i allmänhet och för den helande vägen i synnerhet. 

Du bör få stor behållning av kurserna om du:

 • på ett säkert, handfast och praktiskt vis vill lära dig att utöva shamanism. 
 • har en dragning och nyfikenhet till shamanism, oberoende av tidigare kunskaper och föreställningar.
 • är intresserad av att kunna arbeta helande för dig själv och andra, samt hantera allehanda livs- och existentiella frågor. 
 • är i behov av att förstå andliga upplevelser och sätta dem i ett sammanhang och/eller vill ha och behöver en struktur och balans i ditt andliga utövande.
 • redan har en djup och andlig relation till naturen och/eller bär på en sådan längtan. 
 • tycker om att inkludera hela dig (sinnen, fokus, känsla, reflektion, röst, kropp och själ) i det du gör. 

Du riskerar att bli besviken under kursens gång om du:
 • söker en sammanblandning med andra traditioner (yoga, hinduism, buddhism, psykologi, meditation, reiki e.t.c) Man kan gärna utöva allt det och mer, men på kurserna håller vi strikt isär olika traditioner och begrepp. Dels utav respekt för olika andliga vägar och traditioner och dels för att kunna gå på djupet istället för att ytligt blanda ihop saker efter eget tycke och smak. 
 • inte är beredd att ge något själv och vill ha allt serverat i form av färdiga svar och praktiskt arbete. Utövandet kräver viss disciplin och engagemang men kan då ge ordlöst mycket tillbaka, ibland på ett livsavgörande vis.


För att gå en kurs krävs att du:

 • är myndig.
 • eftersom kurserna hålls på svenska måste du kunna kommunicera obehindrat på svenska.
 • accepterar och respekterar kursens innehåll (se länkarna ovan), villkor och förhållningsregler. Information om villkor och förhållningsregler läser du här: "Anmälan & villkor", v.v läs innan du gör en slutgiltig anmälan.
Fråga gärna om något är oklart. Tack på förhand!

Träffarna är för den som har grunderna och vill fortsätta att utöva shamanism med andra, för att få och ge shamanskt helande och därigenom öva och omsätta kunskaperna i praktiken. Vi utför gemensamma ceremonier och arbetar i och med naturen. Stor vikt läggs vid syfte, tydliga ramar, delaktighet, respekt för varandra och inför det vi gör. 

Kommande datum

 • 20 december 2020 vid vintersolståndet
 • 20 mars 2021 vid vårdagjämningen

Plats: Skarpnäck och Nackareservatet, Stockholm (adress ges vid anmälan).

Kostnad: 500 kr per deltagare och gång.

Antal deltagare: 3-4 deltagare i pandemitider, annars 3-10. 

Förkunskaper: Grunderna i shamanism - fråga om något är oklart kring vad det innebär. Det har visat sig vara en klar fördel om man gått en kurs/lärt sig hos någon kunnig, seriös och erfaren, så det är att föredra. 

Innehåll: Shamanism. Själsresor i andevärlden med hjälp av trumma, arbete i och med naturen, dans, sång, gemensamma ceremonier, med mera. Mer detaljerad info kommer om innehåll för respektive träff!

Ta med: Skallra, trumma, filt/fäll. Säg till innan om du behöver låna trumma eller skallra. Kläder efter väder då utevistelse förekommer. 
 

Mer info kommer när det börjar närma sig. Det går bra att anmäla sig redan nu.