Undervisning i shamanism

All undervisning är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. Undervisningen är erfarenhetsbaserad, bedrivs inom en tydlig ram och sker i form av kurser och återkommande shamanska träffar. Undervisningen baseras på mina samlade erfarenheter av att praktisera och arbeta med shamanism. Den utformas och hålls i nära samarbete med mina lärare i andevärlden och ger en bra grund att självständigt arbeta vidare utifrån. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser utan någon given ordning.

Kommande datum:

  • 20-23 september 2020. Grundkurs och kurs i själsåtervinning I, två kurser som bedrivs parallellt.  
Kurserna hålls denna gången på en idyllisk ö i Roslagens skärgård. En underbar miljö där havet, skogen och betesmarker möts. Vi samlas i den gamla ladan för att lära oss de gamla kraftfulla vägarna som kallas för shamanism och bor i 4-bäddsstugor med självhushåll.
  • 13-16 maj 2021. Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt.
Platsen för kurserna i maj 2021 är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.
 

Vad lärs ut och för vem?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. För den som har en genuin nyfikenhet/intresse för shamanism i allmänhet och den helande vägen i synnerhet.
 

Innehåll

Undervisningen sker i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi jobbar inomhus i och med naturen. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer arbete sena kvällar.

Kostnad

Priset för en kurs är för närvarande 2800 kr inkl. moms och inkvartering.
Fr.o.m 1 januari 2021 är priset för en kurs 3800 kr  inkl. moms och inkvartering.
 

Mål och syfte

  • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
  • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
  • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 

Träffarna är för den som har grunderna och vill fortsätta att utöva shamanism med andra, för att få och ge shamanskt helande och därigenom öva och omsätta kunskaperna i praktiken. Vi utför gemensamma ceremonier och arbetar i och med naturen. Stor vikt läggs vid syfte, tydliga ramar, delaktighet, respekt för varandra och inför det vi gör. 

Kommande datum

  • 20 december 2020 vid vintersolståndet
  • 20 mars 2021 vid vårdagjämningen


Plats: Skarpnäck och Nackareservatet, Stockholm (adress fås vid anmälan).

Kostnad: 500 kr per deltagare och gång.

Antal deltagare: 3-4 deltagare i pandemitider, annars 3-10. 

Förkunskaper: Grunderna i shamanism - fråga om något är oklart kring vad det innebär. Det har visat sig vara en klar fördel om man gått en kurs/lärt sig hos någon kunnig, seriös och erfaren, så det är att föredra. 

Innehåll: Shamanism. Själsresor i andevärlden med hjälp av trumma, arbete i och med naturen, dans, sång, gemensamma ceremonier, med mera. Mer detaljerad info kommer om innehåll för respektive träff!

Ta med: Skallra, trumma, filt/fäll. Säg till innan om du behöver låna trumma eller skallra. Kläder efter väder då utevistelse förekommer. 

Mer info kommer när det börjar närma sig. Det går bra att anmäla sig redan nu.