Anmälan & villkor

Förhållningsregler: På kurser och träffar utövar vi enbart shamanism (inte yoga, meditation, tarot, reiki o.s.v.) Allt shamanskt arbete sker givetvis påklätt och drogfritt (inkl. alkohol). De är inget forum för reklam eller försäljning. Man kommer med avsikten att närvara hela träffen eller kursen från den gemensamma början till den gemensamma avslutningen. Vi respekterar varandra och den personliga integriteten. Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln. 

Kurser & träffar med övernattning

Anmälan sker via formuläret längre ner på denna sida. Genom att skicka in anmälningsformuläret godkänner du innehåll och villkor. Anmälan är bindande först i.o.m att anmälningsavgiften betalas, och först då har man en säkrad plats på kursen eller träffen. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar utan motivering. 

Prisuppgift

  • 4-dagarskurs: 3.400 kr inkl. moms, boende och anmälningsavgift (egen mat medtages).

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften är 800 kr. Din plats på kursen säkras genom inbetalning av anmälningsavgiften (avräknas från den totala avgiften). Obs! Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka oavsett orsak, annat än om kursen är fullsatt eller om den mot förmodan ställs in helt. Flyttad kurs (inom rimliga gränser) räknas ej som inställd kurs om den flytten sker p.g.a force majuere*. 

Resterande kursavgift betalas senast 31 dagar före kursstart om du vill behålla din plats på kursen. Önskar du kvitto så meddela mig. Inbetalning av anmälningsavgift och resterande kursavgift görs via bankgiro eller swish:

  • Bankgiro: 310-4924
  • Swish: 123 226 09 58

Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår, och gärna vad det gäller om det får plats. Skicka annars ett mejl och berätta att du gjort en inbetalning och vad den gäller. Det går bra att betala hela kursavgiften vid samma tillfälle om man själv vill. Vid ev. fullsatt kurs betalas givetvis inbetalningen tillbaka inkl anmälningsavgiften.  

Ångerrätt 

Ångerrätt gäller i 14 dagar efter att du skickat in anmälningsformuläret. Även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent. Vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokningen sker senare än 31 dagar innan kursen, med undantag för sjukdom med sjukdomsintyg (läs nedan). 

 

Avbokning p.g.a sjukdom

Om avbokning sker för sent p.g.a sjukdom måste du ändå betala för boendet på kursen, medan resterande kursavgift kan återbetalas till dig mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg de aktuella datumen. Intyg via vårdappar godkänns ej.

Standardformulär för ångerrätt finns på konsumentverkets hemsida, men det räcker annars att skicka ett mejl till rebecca@shamanism.se 

Lärträffar utan övernattning

Anmälan sker via formuläret längre ner på denna sida. Genom att skicka in anmälningsformuläret godkänner du innehåll och villkor. Anmälan är bindande först i.o.m att anmälningsavgiften betalas, och först då har man en säkrad plats på kursen eller träffen. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar utan motivering. 

Pris: Lärträff över en dag kostar 500 kr inkl fika och anmälningsavgift. Det kan tillkomma kostnader om material eller övernattning ingår, men detta framgår i så fall tydligt i informationen om träffen. 

Avbokningsregler: Hela avgiften debiteras om avbokningen sker senare än 24 timmar innan träffen oavsett orsak, dessförinnan gäller full återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en träff, anta och avslå anmälningar. Full återbetalning gäller då också. Vi tar inte ansvar för andra eventuella omkostnader i samband med en inställd träff. 

Anmälningsformulär (både kurser & träffar)


  • Berätta kort om vad din intention eller förhoppning med att gå kursen är? Är det något annat för oss som är viktigt att veta? Det går bra att fatta sig kort. Tack så mycket för ditt svar.
  • Fylls endast i om du anmäler dig till en fortsättningskurs eller träff.

*Force Majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Om en kurs mot bakgrund av detta byter datum/plats gäller följande:

För att ångerfristen med återbetalning av eventuellt redan inbetald resterande kursavgift ska gälla vid en avbokning p.g.a datumbyte så bestäms om möjligt det nya kursdatumet ca två månader fram i tiden. Ångerrätten gäller från det datum man meddelats om ändringen, se "ångerrätt" ovan. Vi förbehåller oss rätten att göra max två datumändringar inom loppet av ett år, i annat fall betraktas kursen som inställd. Vi ansvarar ej för ändrade resekostnader i samband med ändringar. Vid inställd kurs där inget nytt datum erbjuds inom rimlig tid återbetalas kursavgiften. 

Dataskyddsförordningen GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se