Bokningsvillkor & anmälan

Anmälan till kurser och träffar

Anmälan sker via formuläret längre ner på denna sida. Genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret godkänner du kursens innehåll och villkor. Anmälan är bindande i.o.m att anmälningsavgiften inbetalas, och först då har man en säkrad plats. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar. 

Kurser & träffar med övernattning

Din plats på träffen/kursen säkras endast genom inbetalning av anmälningsavgiften på 800 kr (avräknas från den totala avgiften). Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka, annat än om du inte får någon plats på kursen eller om den mot förmodan ställs in. Flyttad kurs räknas inte som inställd kurs om flytten sker p.g.a force majuere.* Resterande kursavgift betalas senast 31 dagar före kursen om du vill behålla din plats. Önskar du kvitto så meddela mig.

Ångerrätt 

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter att du skickat in anmälningsformuläret (eller 14 dagar efter att du meddelats om ändring av kursdatum eller av bokningsvillkor). Även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent, vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokning sker senare än 31 dagar innan kursen. Standardformulär för ångerrätten finns på konsumentverkets hemsida, men det räcker att skicka ett mejl till rebecca@shamanism.se

 

Avbokning p.g.a sjukdom

Om avbokning sker för sent p.g.a sjukdom måste du ändå betala för boendet på kursen, men resterande kursavgift återbetalas till dig mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg. Intyg via vårdappar godkännes ej. 

Kurser & träffar utan övernattning

Genon anmälan godkänns innehåll och villkor, säkrad plats fås genom inbetalning av evenemangsavgiften.
Avbokning: Hela avgiften debiteras om avbokningen sker senare än 24 timmar innan träffen oavsett orsak, dessförinnan gäller full återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en träff, anta och avslå anmälningar. Full återbetalning gäller då också. Vi tar inte ansvar för andra eventuella omkostnader i samband med en inställd träff. 

Förhållningsregler på träffar & kurser

På kurser och träffar utövar vi enbart shamanism (inte yoga, meditation, tarot, reiki eller dylikt). Kurser och träffar är inget forum för reklam eller försäljning. Man ska komma med avsikten att närvara hela träffen eller kursen från början till slut. Alkohol och andra droger är inte tillåtet någon gång under träffen/kursen. Vi respekterar varandra och den personliga integriteten, det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln. 

Anmälningsformulär


  • Berätta kort om vad din intention eller förhoppning med att gå kursen är? Är det något annat för oss som är viktigt att veta? Det går bra att fatta sig kort. Tack så mycket för ditt svar.
  • Fylls endast i om du anmäler dig till en fortsättningskurs eller träff.

*Force Majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Om en kurs mot bakgrund av detta byter datum/plats gäller följande:

För att ångerfristen med återbetalning av eventuellt redan inbetald resterande kursavgift ska gälla vid en avbokning p.g.a datumbyte så bestäms om möjligt det nya kursdatumet ca två månader fram i tiden. Ångerrätten gäller från det datum man meddelats om ändringen, se "ångerrätt" ovan. Vi förbehåller oss rätten att göra max två datumändringar inom loppet av ett år, i annat fall betraktas kursen som inställd. Vi ansvarar ej för ändrade resekostnader i samband med byte av tidpunkt. Vid inställd kurs där inget nytt datum erbjuds inom rimlig tid återbetalas hela kursavgiften. 

Dataskyddsförordningen GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi hanterar är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och vi delar inte med oss av information till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderar vi dessa ur våra system. Våra system är faktueringsprogram, mail och nyhetsbrev. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se