Anmälan & villkor

Kurs 4 dagar

Anmälan sker via formuläret längst ner på denna sida. Genom att skicka in anmälningsformuläret godkänner du innehåll och villkor. Anmälan är bindande först i.o.m att anmälningsavgiften betalas och först då har du en säkrad plats på kursen. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar. 

Kostnaden för en 4-dagarskurs: 3.300 kr inkl. moms, boende och anmälningsavgift (egen mat medtages).

Anmälningsavgiften är 800 kr och avräknas från den totala avgiften. Din plats på kursen säkras genom inbetalning av anmälningsavgiften. Obs! Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka oavsett orsak, annat än om du inte får någon plats eller om kursen mot förmodan ställs in helt och hållet. Om en kurs p.g.a force majuere* måste byta datum och/eller plats (inom rimliga gränser) så är det ej likställt med att kursen är inställd. 

Resterande kursavgift betalas senast 31 dagar före kursstart om du vill behålla din plats på kursen. Önskar du kvitto så meddela mig. Inbetalning av anmälningsavgift och resterande kursavgift görs via bankgiro eller swish:

  • Bankgiro: 310-4924
  • Swish: 123 226 09 58

Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår, och gärna vad det gäller om det får plats. Skicka annars ett mejl och berätta att du gjort en inbetalning och vad den gäller. Det går bra att betala hela kursavgiften vid samma tillfälle om man själv vill. Vid ev. fullsatt kurs betalas givetvis inbetalningen tillbaka inkl anmälningsavgiften.  

Ångerrätt 

Ångerrätt gäller i 14 dagar efter att du skickat in anmälningsformuläret. Även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent. Vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokningen sker senare än 31 dagar innan kursen. Avbokning p.g.a sjukdom, se nedan. Formulär för ångerrätt finns på konsumentverkets hemsida men det räcker att mejla till rebecca@shamanism.se 

 

Avbokning p.g.a sjukdom

Om avbokning sker för sent p.g.a sjukdom måste du ändå betala för boendet på kursen, medan resterande kursavgift kan återbetalas till dig mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg de aktuella datumen. Intyg via vårdappar godkänns ej.

*Force majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Om en kurs mot bakgrund av detta byter datum/plats gäller följande:


För att ångerfristen med återbetalning av eventuellt redan inbetald resterande kursavgift ska gälla vid en avbokning p.g.a datumbyte så bestäms om möjligt det nya kursdatumet ca två månader fram i tiden. Ångerrätten gäller från det datum man meddelats om ändringen, se "ångerrätt" ovan. Vid inställd kurs där inget nytt datum erbjuds inom rimlig tid återbetalas kursavgiften. 

Vi förbehåller oss rätten att göra max två datumändringar inom loppet av ett år, i annat fall betraktas kursen som inställd. Om en kurs flyttas till annan plats sker det inom rimliga geografiska gränser, vilket kan vara aktuellt om större utrymme krävs för att kunna följa myndighetsbeslut. 

Vi ansvarar ej för ändrade resekostnader i samband med ändringar gällande datum och/eller plats.

Alla villkor är utformade för att det ska vara tryggt och upplevas rättvist för alla inblandade. Om du upplever något som otydligt eller oklart gällande villkor eller innehåll på kurserna, fråga mig gärna. Det ditt ansvar att noga läsa den information gällande kursinnehåll, regler och villkor som finns så att du vet i så stor utsträckning som möjligt vad det är du anmäler dig till. Att ta sig den tiden underlättar och spar tid och energi i längden både för dig och för mig. Tack!

Anmälningsformulär

Förhållningsregler

  • På kurserna utövar vi enbart shamanism (inte yoga, meditation, reiki, tarot o.s.v)
  • Man kommer med avsikten att delta och närvara hela kursen från den gemensamma början till den gemensamma avslutningen.
  • Kurserna är helt drogfria, inkl. alkohol. 
  • Kurserna är inget forum för reklam eller försäljning.
  • Vi respekterar varandras personliga integritet. Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln.


Du ska inte anmäla dig till en kurs eller träff om du inte har för avsikt att respektera förhållningsreglerna.


  • Berätta kort om vad din intention eller förhoppning med att gå kursen är? Är det något annat för oss som är viktigt att veta? Det går bra att fatta sig kort. Tack så mycket för ditt svar.
  • Fylls endast i om du anmäler dig till en fortsättningskurs.

Dataskyddsförordningen GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se