Grundkurs i shamanism

Flatens naturreservat, södra Stockholm. 13-16 maj 2021.

Shamanism: Den uråldriga vägen till helande, kunskap och visdom. Urgamla tekniker för att, i ett förändrat medvetandetillstånd, på ett omedelbart sätt samverka och kommunicera med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Syftet med denna samverkan är oftast av helande natur. Läs mer om vad shamanism är. 

Förkunskaper

Denna shamankurs är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. 

Innehåll
  • Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m.
  • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
  • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.
Man lär sig att:
  • Hämta information och kraft åt dig själv och åt andra.
  • Kommunicera med sina andehjälpare.
  • Samarbeta med sina andehjälpare.
  • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
  • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
  • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.

Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du ha tillräckliga kunskaper för att, om du så önskar, självständigt jobba vidare med att söka kunskap och erfarenhet inom det shamanska området, använda shamanskt arbete till att hantera din egen tillvaro samt i någon mån hjälpa andra.

Plats och tid

Grundkursen återkommer 1-2 gånger varje år. Grundkursen är meriterande för att söka våra fortsättningskurser, om man så önskar.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag). Papper och penna.