Grundkurs i shamanism

Beskrivning

Genom grundkursen i shamanism får deltagaren lära sig att med urgamla välbeprövade tekniker och metoder skaffa sina första egna nödvändiga kontakter i andevärlden, där de riktiga lärarna finns. Samt bekanta sig med de olika världarna dit deltagaren får göra egna själsresor med särskilda syften.

Innehåll:
  • Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m.
  • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
  • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.
  • Hämta information och kraft åt dig själv och åt andra.
  • Kommunicera med sina andehjälpare.
  • Samarbeta med sina andehjälpare.
  • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
  • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
  • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.

Förkunskaper: inga. Man behöver inte ha någon speciell förförståelse för vad shamanism är alls, eller ha någon som helst tidigare andlig utbildning eller intresse och därtill behöver man heller inte vara "synsk" o.s.v.