Om undervisningen

Gemensamma ramar

Gemensamt för alla kurser är att vi använder traditionella metoder så som trumma, skallra, dans och sång och genomför shamanskt arbete via själsresor i icke ordinär under- över- och mellanvärld (andevärlden). De är minst totalt 3-5 heldagar långa, för att kunna nå upp till mål och syfte. 
Vi återupprättar och stärker relationerna till oss själva, naturen och våra egna andehjälpare, samt utför ceremonier och ritualer. 
Lärprocessen består av egen direkt upplevelse och erfarenhet, med utrymme att behandla frågor och annat som dyker upp efter kursens gång. 
Säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt är viktiga och givna inslag både i kursmoment och mer generellt.
Stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör.

Mål och syfte

Målet och syftet med undervisningen är att ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna fortsätta att praktisera shamanism efter en kurs på ett givande, fungerande och säkert sätt. Kurserna ska utgöra ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang som ger användbar kunskap. Syftet i ett ännu vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.

Att tänka på

Alla kurser ger en grund inom sitt specifika ämne (även fortsättningskurserna) och en eventuell fördjupning sker alltid beroende på om man efter en kurs väljer att fortsätta att praktisera shamanism eller inte. Många fortsätter att utöva shamanism genom att fylla husbehovet där man hjälper sig själv och sina närmaste och det är alldeles gott nog. Medan en och annan vill fortsätta ännu vidare - eller inte alls. Det är alltid ens eget beslut och ansvar om och i så fall hur ofta, mycket eller lite som man vill utöva shamanism.

Även om en kurs i sig kan vara helande på många sätt så bör man innan tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra.