Själsåtervinningskurs I och II

Flatens naturreservat, södra Stockholm. 13-16 maj 2021.

Beskrivning

Själsförlust, dvs förlust av hela eller delar av själen, är en av de viktigaste förklaringsmodellerna inom shamansk sjukdomssyn världen över. Själsförlust är ofta orsaken till allehanda tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet och annan obalans. Återvinnandet av förlorade själsdelar (soul retrieval) är ett mycket viktigt och kraftfullt arbete. Och därmed en viktig och oumbärlig del i det shamanska helandet som helhet.  Att få tillbaka hela sin själ är mycket viktigt för varje människas välgång och för helandet av världen i stort. Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra, men ger även verktyg för att fortsättningsvis kunna bryta en hel del destruktiva mönster även för egen del. 

Förkunskaper

Grundkurs i shamanism (sk. kärn-shamanism) hos mig eller Staffan Ljung/TBK. För att gå steg 2 ska du även först ha gått Själsåtervinningskursens steg 1. Det ska ha gått minst ca ett halvår sen din förra kurs.

Innehåll

Steg I: 
 • Orientering i icke ordinär verklighet
 • Arbete med sig själv
 • Anskaffning av hjälpandar 
 • Ställa diagnos
 • Arbete med syftet
 • Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
 • Moral och etik vid shamanskt arbete
 • Det förberedande arbetet
 • Själsåtervinning (soul retrieval)
 • Ett lyckat mottagande – efterarbetet
 • Arbete med ceremonier och ritualer
 • Sång
 • Dans

Steg II: 
 • Vidare med det lyckade mottagandet
 • Fysisk själsåtervinning
 • Helande av platser - ekologiskt arbete
 • Soul rememberance
 • Övervinnande och bortläggande av hinder
 • Arbete med ceremonier och ritualer
 • Sång
 • Dans

Målsättning

Att få en bred förståelse och helhetssyn angående själsåtervinning och shamanskt helande arbete i stort. Att kunna genomföra en själsåtervinning med alla dess olika moment. Kunna utföra både för- och efterarbetet i samband med en själsåtervinning. Att för egen del inleda arbetet med att bryta den onda spiralen med själsutbyten. 

Plats och tid

Flatens naturreservat, södra Stockholm. 13-16 maj 2021.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).