Anmälan & villkor

Kurs 4 dagar

Anmälan till en kurs sker via anmälningsformuläret längre ner på denna sida eller genom mejl direkt till: rebecca@shamanism.se. Genom anmälan godkänner du kursens innehåll och villkor. Anmälan är bindande först när anmälningsavgiften inbetalats. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar. 

Kostnaden för en 4-dagarskurs: 3.300 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Anmälningsavgiften är 800 kronor och avräknas från den totala avgiften. Din plats på kursen säkras genom inbetalning av anmälningsavgiften. Obs! Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka oavsett orsak, annat än om du inte får någon plats eller om kursen mot förmodan ställs in. Flyttad kurs p.g.a force majuere* är inte likställt med inställd.

Inbetalning av anmälningsavgiften (800 kr) och resterande kursavgift (2.500 kr) görs via bankgiro eller swish. Den resterande kursavgiften betalas senast 31 dagar före kursstart om du vill behålla din plats på kursen, ta eventuella bankdagar i beaktande. Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår. Det går bra att betala in anmälningsavgiften och den resterande kursavgiften på samma gång. Återbetalning sker givetvis om kursen hunnit bli fullsatt eller om den mot förmodan ställs in. 

 • Bankgiro: 310-4924
 • Swish: 123 226 09 58


Ångerrätt 

Ångerrätten gäller i 14 dagar efter att du gjort inbetalningen. Även om du avbokar inom ångerfristen så blir du betalningsskyldig om avanmälan sker för sent. Vilket i det här fallet innebär att hela kursavgiften debiteras om avbokningen sker senare än 31 dagar innan kursen. Ångra sig gör man genom att mejla till rebecca@shamanism.se 

 

Avbokning p.g.a sjukdom

Om avbokning sker för sent p.g.a sjukdom måste du ändå betala för boendet på kursen, medan resterande kursavgift kan återbetalas till dig mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg de aktuella datumen. Intyg via vårdappar godkänns ej.

Deltagarvillkor
 • På kurserna utövar vi enbart shamanism (inte yoga, meditation, reiki, tarot o.s.v)
 • Du kommer med avsikten att delta och närvara hela kursen från den gemensamma starten till den gemensamma avslutningen.
 • Du ansvarar för att på denna hemsida läsa om shamanism, kurs-struktur och innehåll så du vet vad du anmäler dig till.
 • Droger och alkohol är inte tillåtet någon gång under kursen. Varken innan, under eller efter själva arbetspassen.
 • Kurserna är inget forum för reklam eller försäljning.
 • Vi respekterar varandras personliga integritet, och det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln.

Anmälningsformulär


 • Berätta kort om vad din intention eller förhoppning med att gå kursen är? Är det något annat för oss som är viktigt att veta? Det går bra att fatta sig kort. Tack så mycket för ditt svar.
 • Fylls endast i om du anmäler dig till en fortsättningskurs.

*Force majuere

Med "force majuere" avses krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Om en kurs mot bakgrund av detta byter datum/plats gäller följande:

 1. Ångerrätten gäller från det datum som man meddelats om ändringen, d.v.s det datum som står i mejlet.
 2. Vi förbehåller oss rätten att göra två ändringar inom loppet av ett år, i annat fall betraktas kursen som inställd och då återbetalas anmälningsavgiften och eventuellt inbetald resterande kursavgift.
 3. Om en kurs flyttas till annan plats sker det inom rimliga geografiska gränser, vilket kan vara aktuellt för att kunna följa myndighetsbeslut i samband med covid-19 eller annat. 
 4. Vi ansvarar ej för ändrade resekostnader i samband med flyttad eller inställd kurs.

Dataskyddsförordningen GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se