En shamansk läroväg med fokus på helande

Vad lärs ut?

Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livs-hantering. Undervisningen utgår från den helande vägen och utformas i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. På kurser och träffar utövar vi kärn-shamanism, utan fokus på en viss kultur.

För vem?

All vår undervisning riktar sig till dig som är genuint intresserad av och nyfiken på att utöva shamanism. Du bör få behållning av undervisningen om du:

  • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
  • vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften, samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse - liv - död och hinsides. 
  • önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden. 
  • har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.
  • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) och vill sätta dem i ett sammanhang. 

Mål & syfte

Efter ett lärtillfälle ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.