Kurs i shamanskt distanshelande

Datum kommer.

Distanshelande är mycket viktigt att kunna i de fall man inte har direkt tillgång till klienten p.g.a. geografiskt avstånd och praktiska omständigheter. Eftersom shamanism verkar genom den andliga sidan av verkligheten, eller på s.k. "övernaturlig" väg, så finns det inga geografiska begränsningar för att helandet ska kunna ha sin verkan fullt ut. Man kan således behandla och hela klienter, platser o.s.v. oavsett avstånd mellan klienten och den som utför helandet, alltså t.o.m. på andra världsdelar och på andra sidan jorden.
Kursen lär ut hur man på ett kraftfullt, verkningsfullt och säkert sätt utför alla slags shamanska helanden på distans, och bygger bl.a. på mina närmare 19 år av praktisk erfarenhet av utåtriktat arbete med Shamanskt Distanshelande. 

Förkunskaper 

Denna shamankurs är en fortsättningskurs och kräver att man först gått Grundkurs, Helandekurs och kurs i Själsåtervinning I.

Deltagarvillkor

Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism. Under kursen utövar vi enbart shamanism.
Du ska ha för avsikt att närvara vid undervis- ningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Innehåll

• Nödvändiga förberedelser, förändringar och kunskaper för att kunna utföra fullständiga helanden, informationshämtning och andra shamanska arbeten på distans oavsett geografiskt avstånd till klienten.
• Vi bygger vidare på helandemetoderna vi lärt på Grundkursen, Helandekursen och Själsåtervinningskursen och lär oss hur vi kan utföra allt det och mer därtill på distans. 
• Vi lär oss att självständigt utföra ett riktigt och komplett distanshelande från ax till limpa.
• Praktiska övningar.
• Sång.
• Dans.
• Hjälpmedel vid distansarbete, medium för överförande av kraft, helande och information.
• Ett kraftfullt, verkningsfullt kollektivt distans- helande för vänner och bekanta som vill ha och behöver helande.
• Samarbete med sina andehjälpare vid distansarbete.

Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du tillsammans med dina andar kunna genomföra kraftfullt shamanskt helande, informationshämtning och annat shamanskt arbete på distans. Du ska kunna beakta de etiska och moraliska gränser som gäller för allt shamanskt arbete, men som kanske är extra viktiga vid arbete på distans. 

Plats och tid

Info kommer.

Kostnad 

Priset för kursen i Distanshelande är 2.500 kr inklusive anmälningsavgift.