Kurser i shamanism

Den helande vägen

Undervisningen baseras på mina samlade kunskaper och erfarenheter av att praktisera och arbeta med shamanism. Den utformas och hålls i nära samarbete med mina lärare i andevärlden och ger en bra grund att självständigt arbeta vidare utifrån. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser utan någon given ordning.

Kommande kurser:

  • Höstdagjämningen 20-23 september 2020. Grundkurs och kurs i själsåtervinning I, två kurser som bedrivs parallellt. Två platser kvar (en till vardera kurs). Anmälan görs via formuläret nedan. Max 16 deltagare.
Kurserna hålls denna gången på en idyllisk ö i Roslagens skärgård. En underbar miljö där havet, skogen och betesmarker möts. Vi samlas i den gamla ladan för att lära oss de gamla kraftfulla vägarna som kallas för shamanism och bor i 4-bäddsstugor med självhushåll.
  • 13-16 maj 2021. Kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II bedrivs parallellt.
Platsen för kurserna i maj 2021 är lägergården Örnboet i Flatens naturreservat i södra Stockholm. Ett landskap blandat med örtrika lundar, ängar och gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.
 

Vad och för vem?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. För den som har en genuin nyfikenhet/intresse för shamanism i allmänhet och den helande vägen i synnerhet.
 

Mål och syfte

  • Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs.
  • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
  • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 


Innehåll

Kurserna handlar om att återanknyta, skapa relationer till och lära känna våra egna andehjälpare och lärare i och bortom naturen. Dessa relationer är och syftar till helande och vi lär oss att arbeta med kraft. I detta ingår att lära sig att navigera i den icke ordinära verkligheten (andevärlden). Säkerhet och etik genomsyrar helheten och lärs ut specifikt. Vi använder oss av trumma, skallra, dans, sång, ritualer och ceremonier. Undervisningen sker i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi jobbar inomhus, i och med naturen. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer arbete sena kvällar.

 

Villkor

Man ska ha för avsikt att närvara hela undervisningen alla kursdagarna, från den gemensamma starten till den gemensamma avslutningen. Under kurserna utövar vi enbart shamanism, som inte är något forum för reklam, försäljning eller annat andligt utövande. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet någon gång under kursen. Vi respekterar varandra och den personliga integriteten, det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln. 
 

Pris 

Kostnaden för en kurs är för närvarande 2800 kr inkl. moms och inkvartering.
Fr.o.m 1 januari 2021 är priset för en kurs 3800 kr  inkl. moms och inkvartering.

Anmälan

Anmälan görs genom att fylla i bokningsformuläret nedan. Jag förbehåller mig rätten att anta och avslå anmälningar. Läs villkoren innan du anmäler dig. När du skickar in formuläret nedan godkänner du samtidigt innehåll och villkor.

Anmälningsformulär