Shamanska lärträffar

Träffarna är för den som har lärt sig grunderna i shamanism* och vill fortsätta öva, fördjupa sig och praktisera med andra utövare med olika lång erfarenhet. Vi utövar shamanism praktiskt och utifrån verkliga problem, individer och situationer. Vi arbetar även med ceremonier, i och med naturen. Stor vikt läggs vid syfte, tydliga ramar, delaktighet, respekt för varandra och inför det vi gör.

*För att kunna vara delaktig på lika villkor krävs grundläggande kunskap i s.k kärn-shamanism. Har man tagit grundkursen via oss eller tidigare för Staffan Ljung/TBK så kan man delta. Exempel på övriga utbildare vars grundkurser är kvalificerande för träffarna är: Scandinavian Center for Shamanic Studies, Centrum för shamanskt utforskande eller Foundation for Shamanic Studies. 

Kommande träff-datum 2022: 

  • 20 mars (vårdagjämning)
  • 19 juni (sommarsolstånd)
  • 24 september (höstdagjämning)
  • 18 december (vintersolstånd)


Här till vänster kan du läsa om tidigare träffar, delvis för att få en uppfattning om vad de kan innehålla. Alla tidigare träffar publiceras ej.

Nästa träff

Plats: Skarpnäck och Nackareservatet, Stockholm. Exakt adress fås vid anmälan.

Tid & datum: 12.30-17.00 söndagen den 20 mars 2022.

Pris: 500 kr eller 250 kr beroeende på sysselsättning (inkl kaffe, te & frukt).

Generellt innehåll:
Shamanism, en urgammal väg för helande och kunskap. Själsresor i andevärlden med hjälp av trumma, dans, sång, med mera. Vi tar tillvara den gemensamma kraften i cirkeln och kraften i de olika tidpunkterna på året. Innehåll formas delvis utifrån deltagares önskemål och behov, beroende på vad som är möjligt inom ramen för träffen. Det kan handla om något man vill ha hjälp med, utforska och veta mer om, öva på något speciellt e.t.c. På en träff kan moment utföras både individuellt, parvis och gruppvis.

Specifikt innehåll: vi utför en ceremoni för fred.

Ta med: Skallra, trumma, filt/fäll, papper och penna. Kläder efter väder.

Deltagarvillkor:

Du ska komma med avsikten att ta del av träffens praktiska moment, d.v.s. shamanism. Under träffen utövar vi enbart shamanism. Träffarna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på träffarna. Du stannar hemma vid symptom på sjukdom.

Välkommen!

Preliminär anmälan

Genom att fylla i och skicka in formuläret görs en preliminär anmälan. En garanterad plats ges först när träffavgiften inbetalas, vilket är en slutgiltig anmälan som är bindande. Läs alltid villkoren innan du gör din slutgiltiga anmälan.

  • Grundkurs är minimikrav för deltagande på träffarna.

GDPR

De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisations-nummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes personuppgifter: rebecca@shamanism.se