Om

Jag som har den här hemsidan heter Rebecca och har praktiserat shamanism i sexton år. Jag kom in på den helande vägen efter en stark och oväntad upplevelse av "initiatorisk karaktär". Den vägen vandrar jag utifrån den kärna inom shamanismen som är lik eller snarlik oberoende kultur och plats. En lämplig utgångspunkt för den som förlorat de gamla vägarna och traditionerna utav olika anledningar. Utövandet är fritt från politiska och religiösa dogmer, men inte utan etik och ansvar. 

Huvudsakliga uppgifter 

Det shamanska arbetet bygger på samarbeten - med förmödrar, förfäder och andra kunniga och medkännande lärare och hjälpare i och bortom naturen. Det är dem förlitar jag mig på och vänder mig till när gäller botande och helande, kraft, information och kunskap m.m. Både för egen del och i det utåtriktade arbetet.

Det är det utåtriktade shamanska arbetet som utgör mina huvudsakliga uppgifter d.v.s behandlingar men även av undervisning för den som är intresserad av att lära sig shamanism på den traditionella helande vägen. För den med tidigare kunskaper i shamanism och en önskan om att fortsätta det arbetet tillsammans med andra så erbjuds en shamansk cirkel.

Min läroväg

Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt, alltså ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. De första åren övade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra parallellt som jag lärde av någon med mycket större kunskap och erfarenhet än jag själv, shamanen Staffan Ljung. Efter dessa träningsår så fick vi en stor ömsesidig gåva: en andlig far- och dotterrelation, med shamanismen som delad livspassion.

Staffan gav generöst av sin kunskap och erfarenhet, men som alla riktigt bra lärare såg han framförallt till att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet. Bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot de klienter som han själv inte hann med. Nu är Staffan inte i Jordelivet längre, men finns med mig i hjärtat jämt och som alltid. Lärandet på den här vägen fortsätter som alltid det med, it´s a never ending story.

Det utåtriktade

Successivt har den shamanska verksamheten genom åren blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det utåtriktade är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det innebär bl.a att verksamheten får utvecklas organiskt och genom rekommendationer.

Den här hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Att rekommendera vår verksamhet genom att dela eller länka till hemsidan är bara roligt och tacksamt. Likaså att kontakta mig angående frågor och funderingar som rör shamanism i stort.

Väl mött!