Om

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i sexton år. Jag kom in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en stark och oväntad utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär" med frågan om jag ville göra det här. Sedan dess är det den helande vägen som jag sagt fortsatt ja till, i glädje och tacksamhet.

Min läroväg

Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter några år genomgick jag en initiation som medförde ett tydliggörande av egna förhållningssätt och värderingar samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom att utföra behandlingar, ordna träffar och i viss mån själv lära ut. Lärandet är oändligt, mångfacetterat och överraskande.

Lärare och samarbetspartners

I allt shamanskt arbete samarbetar jag med mina andliga förmödrar, förfäder och andra medkännade och kunniga andehjälpare. Det samarbetet är en tillitsfull och ömsesidig förutsättning för att kunna göra det här. Numer finns alla mina lärare i andevärlden men i många år hade jag även en mycket kunnig lärare i den vanliga verkligheten, Staffan Ljung. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så hade vi en andlig far- och dotterrelation med shamanismen som gemensam livspassion. Han delade generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet till mig men framförallt såg han till att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet, bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot de klienter som han själv inte hann med. 

Helande huvudsaken

Det huvudsakliga arbetet utgörs av shamanska behandlingar. Utöver det erbjuds undervisning i shamanism. När andra visar ett intresse av att själva lära sig att utöva shamanism innebär det en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som kan skapa så stor skillnad i livets helhet. All undervisning i form av kurser utgår från det huvudsakliga arbetet d.v.s botande och helande. Och eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så anordnar jag även träffar ibland. Dessa träffar fungerar också som ett sätt att fortsätta träna på det man lärt sig på en kurs. 

Det utåtriktade

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det som visat sig vara viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga både för mig själv och andra. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det innebär också att verksamheten får utvecklas organiskt, där en viktig del utgörs av andras rekomendationer.

Denna hemsida

Hemsidan utvecklas efter de behov som uppstår och har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Man ska inte kopiera hemsidans text & bild utan att först fråga och/eller tydligt källhänvisa. Att rekommendera oss genom att dela eller länka till hemsidan/annat sätt är bara väldigt roligt och tacksamt. 

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor, funderingar och intresse för shamanism, behandling, undervisning eller angränsande områden. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se

Här kan den som är nyfiken och intresserad läsa mer mer om hur jag förhåller mig på den shamanska vägen, lite om hur jag kom in på den och mer ingående om hur verksamheten med botekonst och undervisning ser ut och fungerar.