Om

Jag som ansvarar för den här hemsidan heter Rebecca och har utövat shamanism sedan sexton år, då jag kom in på den här vägen genom en stark och oväntad upplevelse av "initiatorisk karaktär". Det hela handlar om en urgammal, andlig och pragmatisk praktik för helande och livshantering. Utövandet är kulturöverskridande i bemärkelsen att jag aldrig använder ceremonier och attribut som är kulturspecifika. Kort och gott arbetar jag shamanskt utifrån den grund och det allmänmänskliga arv som är likt eller snarlikt oavsett tid och plats.

Samarbete, uppgifter och arbetssätt

Allt arbete sker utifrån ömsesidiga samarbeten med förmödrar, förfäder och andra medkännade och kunniga lärare och andehjälpare i och bortom naturen. Deras roll är att skänka kraft, information, helande och kunskap - varav min uppgift är att föra det vidare till den vanliga verkligheten när detta efterfrågas. Det här samarbetet är en absolut grundförutsättning för att kunna göra det här jobbet.

Behandlingarna utgör det mesta och huvudsakliga arbetet. Undervisning i form av kurser utgår från det huvudsakliga arbetet d.v.s botande och helande. Eftersom det är givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även träffar ibland, även dessa sammanhang utgör ett slags lärande.

Arbetssätten är sedan gammalt vedertagna, där trumman har en central betydelse för att komma i kontakt med det som vanligtvis inte syns eller hörs. Andra förekommande arbetssätt är sång, dans, utesittning, sejd, andekanot, samstämning, med mera.

Min läroväg

Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt. D.v.s jag ägnar mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. Det är en ständigt pågående process och ett sant äventyr där det stora mysteriet inte blir minde och mindre utan snarare större och större.

I början övade jag intensivt på egen hand och i mindre grupper parallellt som jag lärde av någon med mycket större kunskap och erfarenhet än jag själv, Staffan Ljung. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så fick vi en stor ömsesdidig gåva i form av en andlig far- och dotterrelation, med shamanismen som gemensam livspassion. Som alla riktiga lärare delade han generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet till mig, men framförallt såg han till att jag fick skaffa mig min egen kunskap och erfarenhet. Bl.a genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med.

I samband med Staffans hädanfärd 2018 fick jag i uppgift att vårda hans minne. Det gör jag gärna och framförallt genom att fortsätta försöka vårda vandrandet på den shamanska vägen efter bästa förmåga (men även på andra vis). Vad det innebär rent konkret är att ta tillvara på kunskaperna och fortsätta arbetet med behandlingar och undervisning. Självklart görs detta utifrån egen lust och vilja, och är något som jag sannolikt gjort ändå. Kanske är det just den utgångspunkten som krävs för att föräras en viss uppgift, även om den inte alltid är helt enkel.

Det utåtriktade

Successivt har verksamheten genom åren blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det är en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som kan skapa så stor skillnad i livets helhet.

Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det utåtriktade är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig. Det innebär även att verksamheten får utvecklas organiskt, där en stor och viktig del utgörs av rekommendationer genom "mun- mot mun-metoden". 

Den här hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Vill man låna text eller bild så får man gärna mejla och fråga först och sedan källhänvisa. Att rekommendera vår verksamhet genom att dela eller länka till hemsidan är bara roligt och tacksamt. Likaså att kontakta mig angående frågor och funderingar som rör shamanism i stort. 

Väl mött! 

Här kan den som är nyfiken eller intresserad läsa mer om hur jag ser på och arbetar med shamanism samt hur jag kom in på den vägen.

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar om shamanism, shamanskt helande eller angränsande områden.