Om

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i sexton år. Det var genom en stark oväntad upplevelse av "initiatorisk karaktär" som jag kom in på den här vägen, utan att riktigt veta vad shamanism var för något just då. Från början är det den helande vägen som gällt och från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt. D.v.s jag har ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som fungerar. 

I början övade jag intensivt på egen hand och i mindre grupper parallellt som jag lärde av någon med mycket större kunskap och erfarenhet än jag själv, Staffan Ljung. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så fick vi en stor ömsesdidig gåva i form av en andlig far- och dotterrelation, med shamanismen som gemensam livspassion. Han delade generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet till mig, men såg framförallt till att jag fick skaffa mig min egen kunskap och erfarenhet. Bl.a genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med. I samband med Staffans hädanfärd 2018 fick jag i uppgift att vårda hans minne. Det gör jag gärna, och mycket genom att försöka vårda vandrandet på den shamanska vägen efter bästa förmåga.

Hela det vandrandet bygger på samarbete med förmödrar, förfäder och andra medkännade och kunniga andehjälpare. Samarbetet sker på lika villkor och är en förutsättning för att kunna göra det här. Deras övergripande roll är att skänka kraft, helande och kunskap och min uppgift är att vidareföra det till den vanliga verkligheten, när och om detta efterfrågas. Behandlingarna utgör det mesta och huvudsakliga shamanska arbetet. All undervisning i form av kurser utgår från det huvudsakliga arbetet d.v.s botande och helande. Eftersom det är givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så ordnar jag även träffar ibland. 

Arbetssätten är sen gammalt vedertagna och till synes oberoende av tid, plats och kultur. För mig och många andra med trumman som centralgestalt, för att komma i kontakt med det som vanligtvis inte syns eller hörs. Andra förekommande arbetssätt vid lust, behov och inrådan är utesittning, sejd, andekanot, samstämning, sång, dans, med mera.

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det är en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som kan skapa så stor skillnad i livets helhet. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det som är utåtriktat är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig. Det innebär även att verksamheten får utvecklas organiskt, där en stor och viktig del utgörs av andras rekommendationer. 

Den här hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Vill man låna text eller bild så får man gärna mejla och fråga först och sedan källhänvisa. Att rekommendera vår verksamhet genom att dela eller länka till hemsidan är bara roligt och tacksamt. Likaså att kontakta mig angående frågor och funderingar som rör shamanism i stort. 

Väl mött!