Om oss

Jag heter Rebecca och har utövat s.k. core shamanism i sexton år. Det är en form av shamanskt utövande som fokuserar på det som är det universella inom shamanismen, snarare än shamanism som ett kulturellt uttryck eller ett medel för personlig utveckling. Det bygger på ömsesidiga samarbeten med förmödrar, förfäder och andra helande och medkännande andar i och bortom naturen. De är egentligen mer viktiga för arbetets utförande än vad jag är eftersom jag inte jobbar med min egen kraft och kunskap utan till största delen förlitar mig på deras kunnande och kraft. 

Det mesta av det shamanska arbetet utgörs av behandlingar. Utöver det så erbjuds undervisning på den helande vägen samt en shamansk cirkel.

Min läroväg

Det var efter en stark och oväntad upplevelse av "initiatorisk karaktär" som jag kom in på den här vägen. Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. 

De första åren övade jag intensivt på egen hand och med andra parallellt som jag lärde mig av någon med mycket större kunskap och erfarenhet än jag själv, Staffan Ljung. Efter de träningsåren genomgick jag ytterligare en initiation 'under Staffans vingar' som medförde en stor gåva för oss båda: En själslig far- och dotterrelation med shamanismen som ömsesidig livspassion. Han delade generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet till mig men som alla riktiga lärare såg han framförallt till att jag fick skaffa egen kunskap och erfarenhet. Bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med.

Staffan lämnade jordelivet 2018 och numer finns mina lärare helt och hållet i andevärlden, där de flesta av dem har befunnit sig mer eller mindre från första början. Förutom att jag lär mig av dem så lär jag mig också väldigt mycket genom mötet med deltagare och andra utövare. Lärandet tar aldrig slut, och det shamanska arbetet går hela tiden vidare.

Varför just shamanism?

Jag har aldrig stött på något som har en sån kraft i livets olika skeenden och aspekter. Det är inte alltid det fungerar men tillräckligt ofta, väl och tydligt för att inte ägna de gamla vägarna tid och uppmärksamhet. Jag har fått hjälp på djupet, med allt från att läka gamla sår och förluster till att skapa ett bra fungerande liv. De relationer till förföräldrar och till naturen som fås och skapas är helt ovärderliga. Och det finns där för alla och envar som är villiga att gå bortom det som ögat kan registrera fysiskt.

Den utåtriktade biten

Successivt har den shamanska verksamheten genom åren blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga.

Verksamheten får utvecklas organiskt och till stor del genom rekommendationer. Den här hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta.
Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till.

Att rekommendera vår verksamhet genom att länka till hemsidan är bara roligt. Likaså att kontakta mig angående frågor och funderingar som rör shamanism i stort.

Väl mött!