Om oss

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i nitton år. Den shamanism jag utövar är kulturöverskridande klassisk shamanism. D.v.s. en form av shamanism som fokuserar på det som är kärnan eller det universella inom shamanismen, snarare än shamanism som ett kulturellt uttryck eller ett medel för personlig utveckling. 
Den formen av shamanism har inget fokus på etnisk eller kulturell tillhörighet, vilket visat sig göra den lämplig även för kulturer eller urbefolkningar som vill återskapa en förlorad shamansk tradition. 

Det började med en oväntad och stark utomkroppslig upplevelse, som inte liknar något jag har varit med om varken förr eller senare. Sedan dess vandrar jag i särskilt nära sällskap med förmödrar, förfäder och andra lärare i och bortom naturen. De är egentligen mer viktiga för det här arbetet än vad jag är eftersom jag inte jobbar med min egen kraft och kunskap utan till största delen förlitar mig på deras kunnande och kraft. 

Jag hade turen att rätt omgående träffa en seriös lärare i den vanliga verkligheten som visade vägen, shamanen Staffan Ljung. Han utförde ett imponerande shamanskt arbete som hjälpte många, både vad gäller helande och kunskap om de gamla vägarna. Efter några första intensiva övningsår genomgick jag en initiation och vägen fördjupades. Staffan blev min andliga far och han delade med sig av sin kunskap till mig intill sina sista dagar. Men som den bästa läraren såg han framförallt till att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet, bl.a genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med. 

Huvudinriktningarna helande och undervisning i helande har funnits med från start men med tiden ökat i omfattning och tillgänglighet. Det primära arbetssättet är den shamanska själsresan, ofta med hjälp av trumma. Vi arbetar beroende på syfte och situation med krafthämtning, själsåtervinning, extraktion, anskaffning av hjälpandar, psychopomp-arbete, informationshämtning, m.m. Andra sätt genom vilka vi hämtar kraft, balans och kunskap från är sång, dans, samstämning, kraftplatsarbete, landskapsgång, utesittning, sejd och andra ceremonier. 

Lärandet tar aldrig slut och det existerar ingen examen. Det man har att gå på är konkreta förändringar i den vanliga verkligheten, den shamanska praktiken är en resultatinriktad färskvara. Däremot har jag en jordisk universitetsexamen inom vägledande samtal: en praktisk kunskap som stöttar klienter att själva komma fram till vad de vill och önskar i livet. Alla samtal som föranleder en behandling är sådeles professionella sådana. 

Den här hemsidan har som syfte att vara en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete sker i den vanliga verkligheten, vilken denna hemsida knyter an till. Vi finns inte på sociala medier men man får gärna tipsa om vår verksamhet där om man vill, det är bara tacksamt i så fall. Verksamheten utvecklas organiskt, genom rekommendationer.