Om oss

Jag heter Rebecca och har utövat s.k klassisk/kärn-shamanism på den helande vägen i arton år. Det började det med en oväntad stark utomkroppslig upplevelse som inte liknar något jag varit med om varken förr eller senare, och på det följde en lång läroperiod. Jag vandrar den här vägen i sällskap med mina förmödrar, förfäder och andra lärare i och bortom naturen. De är egentligen mer viktiga för det här än vad jag är eftersom jag inte jobbar med min egen kraft och kunskap utan till största delen förlitar mig på deras kunnande och kraft. 


Vad gör vi?

Behandlingar på förfrågan utgör själva basen och förutom det undervisar vi. Dessa inriktningar (helande och undervisning i helande) har med tiden ökat i omfattning och tillgänglighet. Något som jag alltid upplevt som väldigt roligt är att samarbeta med andra utövare med olika lång erfarenhet av shamanism i olika sammahnhang och konstellationer. Därför erbjuder vi även regelbundna träffar som fungerar både helande och lärande och utgör bra träningstillfällen.

Arbetssätt 

Det främsta arbetssättet utgörs av själsresan, ofta med hjälp av trumma. I det arbetet ingår ofta krafthämtning, själsåtervinning, extraktion, anskaffning av hjälpandar, informationshämtning, m.m. Andra mer eller mindre vanliga sätt att hämta kraft, kunskap och skapa balans på är sång, dans, samstämning (läs mer), kraftplatsarbete, landskapsgång, utesittning, sejd, ceremonier, m.m. Vi arbetar återkommande för Fred, på ett fredligt vis. Allt som görs i det shamanska arbetet har sin speciella funktion, mål och syfte. 

Lärare och läroväg 

De första åren bestod av intensiva träningsår, där jag fick och skapade relation med mina viktigaste lärare i andevärlden. Parallellt med egen träning har jag lärt mig av shamanen Staffan Ljung, som nu är bortom ord saknad i den jordiska tillvaron. Han var inte bara en lärare utan min andliga far som generöst delade med sig av sin kunskap och erfarenhet till mig intill sina sista dagar. Som de bästa lärarna såg han framförallt till att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet, bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med.
       
Lärandet upphör aldrig och kommer med de behov som finns av att få kraft, helande och information från den andliga sidan av verkligheten. Förutom den shamanska lärovägen har jag en examen inom vägledande samtal - kunskap som stöttar den hjälpsökande att komma fram till sina egna rätta svar på vad man vill och önskar i livet. Alla samtal som föranleder en behandling är professionella sådana. 

Varför just shamanism?

Jag har aldrig stött på något som har en sån kraft i livets alla skeenden och aspekter. Man bör vara noga med att säga att det inte går att ge några garantier för att det ska fungera. Men tillräckligt ofta, väl och tydligt för att inte ägna de gamla vägarna respekt, tid och uppmärksamhet. Jag har fått hjälp på djupet med allt från att läka gamla sår och förluster till att skapa ett bra och fungerande liv här och nu. De relationer till förfäder och naturen som jag fått och skapat genom shamanismen är fullkomligt ovärderliga. Och det finns där för alla och envar som är villiga att gå bortom det som ögat kan se rent fysiskt. 

Den här hemsidan

Denna hemsida har som syfte att vara en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete sker i den vanliga verkligheten, vilken denna hemsida knyter an till. Verksamheten får utvecklas organiskt, till största delen utifrån människors rekommendationer genom reella positiva erfarenheter. Jag har valt att endast hålla mig till denna hemsida när det gäller information och kommunikation och avhåller mig från sociala medier. Vill man ändå tipsa om oss i sociala medier, dela info om evenemang e.t.c så är det bara uppskattat.