Om

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism i femton år. Jag kom in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en stark oväntad utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär". Från första början är det den traditionella helande vägen som varit lockande och intressant för mig. 

Läroväg

Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. Efter några år genomgick jag en initiation som medförde ett radikalt tydliggörande av egna ställningstaganden samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom att utföra behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut. Ett lärande som aldrig tar slut, tack och lov.

I allt shamanskt arbete vänder jag mig till mina hjälpandar som funnits där från början och som kommit över tid. Det är förmödrar, förfäder och flertalet andra andar som vill hjälpa till att föra in helande, kraft och information från andevärlden in till den vanliga verkligheten. Det är ett tillitsfullt och ömsesidigt samarbete som är en förutsättning för att kunna göra det här. 

Numer finns alla mina huvudsakliga lärare i andevärlden men i många år hade jag också en mycket kunnig shamanlärare i den vanliga verkligheten, Staffan Ljung. Förutom att han var min lärare och jag hans elev så hade vi en andlig far- och dotterrelation med shamanismen som gemensam livspassion. Han delade generöst med sig av sin samlade kunskap och erfarenhet till mig. Men framförallt såg han till som den sanna lärare han var att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet, bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte orkade eller hann med. 

Den utåtriktade verksamheten

Det största och huvudsakliga arbetet utgörs av shamanska behandlingar. När andra visar ett intresse av att själva lära sig att utöva shamanism så innebär det en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av det som för mig skapar så stor skillnad i livets helhet. All undervisning i form av kurser som erbjuds baseras på det huvudsakliga arbetet d.v.s botande och helande. Och eftersom det är väldigt givande att samarbeta med andra utövare i shamanism så anordnar jag även träffar ibland. 

Successivt har verksamheten blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Att vara utåtriktad med det shamanska arbetet handlar inte bara om att jag gör verksamheten tillgänglig, utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det innebär också att den shamanska verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekomendationer av andra utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 

Den här hemsidan

Hemsidan utvecklas efter behov och har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. All text och bild på hemsidan är egentillverkat, vilket betyder att man kan inspireras men inte kopiera utan att först fråga och/eller tydligt källhänvisa. Att rekommendera mig genom att dela eller länka till hemsidan är väldigt roligt och tacksamt. 

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor, funderingar och intresse för shamanism, behandling, undervisning eller angränsande områden. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@shamanism.se

Här kan den som är nyfiken och intresserad läsa mer mer om hur jag förhåller mig på den shamanska vägen, lite om hur jag kom in på den och mer ingående om hur verksamheten med botekonst och undervisning ser ut och fungerar.