Om oss

Vilka är vi och vad gör vi?

Jag som ansvarar för denna hemsida heter Rebecca. Allt det shamanska arbetet består av ömsesidigt samarbete med förmödrar, förfäder och andra helande och medkännande hjälpare i och bortom naturen. Det är deras speciella perspektiv, djupa kunskaper och oändliga kraft som jag förlitar mig på i behandlingar och lärande. Både för egen del och när vi utför arbeten för någon annans räkning. Samarbetet sker på lika villkor och är en grundförutsättning för att kunna vandra den här vägen. 

Den centrala uppgiften består av traditionellt helande och botande, men även undervisning för den som är genuint intresserad av att lära sig shamanism. För den med tidigare kunskaper som vill fortsätta arbetet tillsammans med andra så erbjuds en återkommande shamansk cirkel.

Ingångar & utgångspunkter

Jag kom in på den shamanska vägen för sexton år sedan, efter en stark och oväntad upplevelse av "initiatorisk karaktär". Snart därefter hittades jag av ett sätt och sammanhang som genast kändes som hemma. Från första stund har det varit den helande vägen som gällt för mig.

Sammanhanget var mötet med en väg och ett utövande som utgår från det inom shamanismen som är likt eller snarlikt oberoende av kultur och plats. Det är fritt från politiska och religiösa dogmer men inte utan etik och ansvar, en naturlig följd av de direkta erfarenheter som görs och de relationer som skapas med den osynliga delen av verkligheten. 

Läroväg

Från det att jag började lära mig så har jag utövat shamanism på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. De första åren övade jag intensivt på egen hand och med andra parallellt som jag lärde av någon med mycket större kunskap och erfarenhet än jag själv, shamanen Staffan Ljung.

Efter mina första träningsår genomgick jag en till initiation som gav oss båda en stor gåva: en andlig far- och dotterrelation med shamanismen som delad livspassion. Staffan gav generöst av sin kunskap och erfarenhet men som alla riktiga lärare såg han framförallt till att jag fick skaffa mig egen kunskap och erfarenhet. Bland annat genom att i största förtroende låta mig ta emot klienter som han själv inte hann med. Nu finns Staffan inte i Jordelivet längre, men är med mig i hjärtat jämt och som alltid. Med ödmjukhet förvaltar jag kunskaperna utefter förmåga.

Lärandet pågår jämt och ständigt i olika former, man blir aldirg fullärd och en upphör aldrig att förundras. Lärarna i den andliga verkligheten har i mångt och mycket varit (och är) de viktigaste lärarna och är numera mina enda lärare. Men jag fortsätter att lära av människor i den vanliga verkligheten, genom mötet med kursdeltagare och andra utövare.

Det utåtriktade

Successivt har den shamanska verksamheten genom åren blivit mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det utåtriktade är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina och tydliga. Det innebär bl.a att verksamheten får utvecklas organiskt och genom rekommendationer.

Den här hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Att rekommendera vår verksamhet genom att dela eller länka till hemsidan är bara roligt och tacksamt. Likaså att kontakta mig angående frågor och funderingar som rör shamanism i stort.

Väl mött!