Shamanism

Här kan du ta del av texter och annat som handlar om shamanism och om vår shamanska verksamhet på olika sätt.