Shamanism

Här kan du ta del av texter och annat som handlar om shamanism och om vår shamanska verksamhet på olika sätt. Fler texter tillkommer allteftersom, saknas någon text du tidigare sett så kan det hända att den är under bearbetning och kommer upp igen så småningom.