En trumresa

Ibland vill folk "prova en trumresa". Jag kommer också ganska ofta i kontakt med människor som upplever olika problem helt eller delvis orsakade av någon andlig aktivitet som är odisciplinerat eller okunnigt utförd. Det är sådant som föranlett till denna text.

Den shamanska resan, som ofta görs med hjälp av trumman världen över, är en metod som används för att på olika sätt få information om och påverka den vanliga verkligheten. Den har utvecklats och använts genom årtusenden för att bevara hälsa, få god jaktlycka, stoppa blod e.t.c. Resan in i andevärlden har varit en livlina för ett gott liv och ibland för ren överlevnad.

Den som företog resan var någon som var förtrogen med den andliga sidan av verkligheten och resorna till och från den. Det var inget som lockade var och en, utan något som gavs vissa i uppdrag och som medförde ett stort ansvar. Den resan utfördes av kunniga gummor och gubbar, vars själ reste med hjälp av trummans slag, sång eller annan monoton perkussion till andevärlden för att söka hjälp och bot för någon annans skull.

Att göra en själsresa med hjälp av trumma riskerar att vattnas ut och tappa sitt ursprungssyfte om den plockas ur sitt sammanhang, vilket är det som sker när endast enstaka trumresor erbjuds. Det kan innebära att resorna psykologiseras d.v.s tolkas och analyseras utifrån en modern psykologisk ram (t.ex använda begrepp som "inre resor" e.t.c) istället för att förstås som shamanism, bli till enbart en verklighetsflykt och/eller något som kan orsaka skada framför nytta.

Ibland kan någon ha testat att göra en shamansk resa antingen med hjälp av trumma eller med hjälp av olika växter eller svampar, utan att få med en större bild och förståelse för vad det är man gör. I det sistnämnda fallet har kunskapen både om shamanskt arbete och kunskap kring det specifika bruket av sk. enteogerner försvunnit eller vattnats ut så pass mycket att de som eventuellt får problem efteråt inte kan få den hjälp de behöver eftersom personerna som delar ut dosen dels kan ha överdoserat och dels saknar shamanska kunskaper att ställa till rätta. Alternativt att man inte skulle ha inkluderat någon i den typen av ceremoni från första början, t.ex om någon har problem att hålla isär verkligheterna redan som det är. I första hand behöver en sådan person hjälp, inte resa själv.

Att endast lära ut hur man gör en trumresa är som att sätta någon i en bil med bilnycklar på en motorväg utan också att lära ut hur man kör bil och vad som är viktigt att veta i det sammanhanget. Lägg då även till att personen som ger någon nycklarna och bilen säger till personen att denne endast kör bil i ”sitt inre”.

En annan viktig aspekt är att man redan på den första trumresan kan få upplevelser som väcker funderingar som behöver utrymme att bemötas och tas om hand eller som t.o.m kräver ytterligare shamanskt arbete.