En trumresa

Trumresan är en metod som används för att på olika sätt påverka den vanliga verkligheten och har använts genom årtusenden för att bevara hälsa, få god jaktlycka, stoppa blod e.t.c. Resan in i andevärlden har varit en livlina för ett gott liv och ibland för ren överlevnad.

Den som företog resan var någon som var förtrogen med den andliga sidan av verkligheten och resorna till och från den. Det var inget som lockade var och en, utan något som gavs vissa i uppdrag och som medförde ett stort ansvar. Den resan utfördes av kunniga gummor och gubbar, vars själ reste med hjälp av trummans slag, sång eller annan monoton perkussion till andevärlden för att söka hjälp och bot för någon annans skull.

Metoden riskerar att vattnas ut och tappa sitt ursprungssyfte om den plockas ur sitt sammanhang som är det som sker när endast enstaka trumresor erbjuds. Då händer sådant som att folk kan tro att de reser i ”sitt inre” när de i själva verket reser i en extern från en självt fristående värld befolkad av andar av mer eller mindre konstruktiv natur. Det kan också innebära att resorna psykologiseras (tolkas och analyseras utifrån en modern psykologisk ram istället för att förstås som shamanism) eller blir en i mängden av saker som enbart göder den egna självupptagenheten eller blir en verklighetsflykt som i värsta fall dessutom kan orsaka skada.

Att endast lära ut hur man gör en trumresa är lika ansvarslöst som att sätta någon i en bil med bilnycklar på en motorväg utan också att lära ut hur man kör bil och vad som är viktigt att veta och tänka på i det sammanhanget. Lägg då även till att personen som ger någon nycklarna och bilen säger till personen att denne endast kör bil i ”sitt inre”.

En annan aspekt är att man redan på den första trumresan kan få upplevelser som väcker funderingar som behöver utrymme att bemötas och tas om hand eller som t.o.m kräver ytterligare shamanskt arbete. Då räcker det inte med någon timme eller vad man nu har till förfogande.