Etiska ställningstaganden

Syftet

Bland det mest primära för den som vandrar den shamanska vägen är att förr eller senare skapa klarhet över det övergripande syftet med sitt praktiserande. Här sätts riktningen och tonen för hela det shamanska utövandet. Det kan räcka med något så till synes enkelt som att man "känner lust" och att man har en dragning åt ena eller andra hållet. Att veta varför man vill utöva shamanism är snarare en process än ett snabbt och tydligt svar. Till en början är det kanske mer aktuellt att upptäcka om shamanism är något som man ens vill ägna sig åt. 

Att däremot ha ett syfte med sina själsresor är något som man gärna har med sig redan från den allra första resan. Varför då? För att den shamanska resan inte är ett självändåmål, utan en kraftfull metod att lindra lidande och bota på. Det shamanska arbetet är andligt, men till för att förankras i den vanliga verkligheten. När det gäller syftet och arbete med klienter så är det klienten själv som beskriver syftet med sin behandling med egna ord. (Läs mer under behandlingar).
 

Kulturell appropriering och begreppet shamanism

Kulturell appropriering är när någon från en majoritetskultur anammar ett kulturellt särdrag från en minoritetskultur, okunnigt och respektlöst även om det sker i "välmening". Inom shamanismen skulle det t.ex kunna innebära att härma och låna kulturspecifika ceremonier och attribut eller att kalla sig själv för "shaman"- även fast man utövar något som man kallar för shamanism. 

Shamanismen världen över har både lika, snarlika och olika drag. Hela begreppsbilden är idag både förvirrad och urvattnad. Det som man funnit som lika eller snarlika drag i olika kulturer handlar om det medvetet skapade transtillståndet med syfte att kontakta och hämta hjälp av andevärlden. Tillvägagångsätten för att skapa detta tillstånd som återfinns på flera platser över hela jordklotet är monoton perkussion och "natur-ljud", sång, dans och utesittning.

Nämnda tillvägagångssätt, transtillståndet och kontakten med andevärlden kan ses som en kärna och ett allmänmänskligt andligt arv. Denna kärna kan liknas med vatten: det finns naturligt i oss alla och i hela världen, innan och efter vår egen tid här. Det är livsviktigt och ingen kan eller bör äga tillgången av det. Det som kan "ägas" är specifika drycker, även fast basen i drycken utgörs av vatten. Ingen kultur eller person för den delen kan äga ett tillstånd eller kontakten med andevärlden. Samtidigt som man medvetet behöver hålla sig till det sant kulturöverskridande, för att inte ägna sig åt kulturell appropriering.

I sammanhanget är det relevant att nämna Michael Harner som gick vidare 2018. Han var den som myntade begreppet "Core shamanism" översatt till "Kärn-shamanism". Det han gjorde var att specifikt sätta ord på den shamanska grund eller kärna som finns världen över oberoende av kultur. Märk väl att han varken hittade på shamanismen eller myntade hela begreppet "Shamanism", som har sitt ursprung i tungusiskan i Sibirien. Tillvägagångssätten fanns redan där och har praktiserats på olika kontinenter, förmodligen lika länge som människan funnits. Den här grunden skulle rätt och slätt kunna kallas för "shamanism", men ibland är det relevant att definiera det ytterligare eftersom det råder en begreppsförvirring, t.ex vid olika typer av samarbeten.

Kärn-shamanism är ett bra sätt för människor som helt eller delvis förlorat kunskaperna om de gamla vägarna, att i ödmjukhet försöka vandra dessa igen utan att samtidigt trampa någon på tårna. Det är fullgott för ett helt liv och mer.

Alltid fråga om lov 

Vi utför inte shamanskt arbete för andra icke tillfrågade individer. Detta gäller även vid större arbeten som katastrofer, landsområden e.t.c. Inte ens syften som att "det ska bli bra för alla" duger eftersom det handlar om respekt för alla människors integritet och fria vilja. En individ behöver bli tillfrågad i den fysiska ordinära verkligheten inför varje enskilt tillfälle; om den vill ha hjälp och i så fall med vad. Allt annat klassas som "svart magi", hur positivt formulerat det än är. 

Samma etik gäller oavsett verklighet

Det som gäller etiskt i vanlig verklighet gäller oftast även i icke ordinär verklighet (andevärlden). Vi samarbetar inte med vem som helst bara för att det är en ande, vi låter inte någon annan tala om för oss vad vi "vill" eller ställa konstiga orimliga krav och ultimatum bara för att det är en ande o.s.v. Andar är själar utan fysisk kropp och de har inga särskilda befogenheter bara därför. 

Får man ta betalt för andligt arbete?

Mitt svar är ja, såtillvida det inte handlar om hutlösa summor och att tjäna pengar inte utgör den främsta drivkraften. Man kan i sammanhanget också fråga sig hur rätt är det att använda någon annans tid, fokus och engagemang utan att ge något tillbaka när man dessutom får hjälp med något som troligen är viktigt för en? Även folk som arbetar andligt behöver mat på bordet och tak över huvudet. Men det handlar också om att sätta värde på det man gör, även om det inte skulle vara absolut avgörande för ens uppehälle. Men med detta sagt så är det förstås inte säkert att det alltid är eller känns rätt att ta betalt. Det kan finnas olika anledningar till att inte göra det, eller att komma överens om andra "byten". Men det är inte samma sak som att det per automatik skulle vara fel i sig att byta andliga tjänster mot pengar. Däremot är det viktigt att öppet redovisa vad något kostar i de fall som det gör det, så att alla har en rimlig chans att avgöra om det är något man vill betala för eller inte.

Alla som utövar shamanism gör sina egna etiska ställningstaganden, eftersom det inte existerar några gemensamma regler eller licenser som hos andra proffesionella hjälpande yrken. Inte heller några religiösa föreskrifter eller dogmer eftersom shamanismen inte är en religion samt platt och cirkulär till sin struktur.

Här sammanfattas (utan någon inneboende ordning) ett antal etiska ställningstaganden i det shamanska arbete som jag utövar och lär ut. Jag ser det som ett levande dokument som förfinas och utvecklas över tid allteftersom som nya erfarenheter och insikter görs. 

Hur etiken ser ut specifikt gällande behandlingar, kurser och träffar kan du läsa mer om via de respektive sidorna.