Loggbok

27 september 2020

Nyligen hemkommen från kurserna i shamanism som hölls parallellt på ön Rävsten i Roslagens skärgård. Att hålla kurser är nog lika lärorikt för mig som för deltagarna men på ett annat sätt. Vi hade alla tur med vädret och fick njuta av mycket sol och en luft full av trollsländor och frisk höstbris. På höstdagjämningen utförde vi i en större ceremoni för fred där Östersjön inkluderades och ett stort helande slutfördes. Ett helande för Östersjön som påbörjades på samma plats redan för femton år sedan. 

5 september 2020

Info om kurserna och svar på ayahuascafråga

Höstens kurser är fullsatta. Du kan ändå höra av dig vid intresse utfall det kommer återbud. 

Jag fick frågan om vi använder Ayahuasca på kurserna. Det korta svaret är nej. Men jag vill gärna passa på att utveckla och beskriva varför. 

  • I det helande arbetet  så är det shamanen (utövaren av shamanism) och inte klienten själv som går in i det icke ordinära medvetandetillståndet. Shamanen vill då ha tillräcklig kontroll över sitt medvetandetillstånd så att hen vet när resan börjar och slutar, kunna hålla ett slipat fokus i den icke ordinära verkligheten och ta med helande och information tillbaka till klienten. 
  • Det behövs inte. Det vanligaste tillvägagångssättet världen över är att använda monoton perkussion för att komma i trans, genom t.ex trumma och skallra. Sen får man inte glömma att en alldeles väsentlig del i detta är att göra sig öppen och tillgänglig för kraften som kommer från ens lärare och hjälpare i den andliga verkligheten, och det är något helt och hållet oberoende av eventuella substanser. 
  • Jag kommer inte från en kultur där Ayahuasca intas och praktiseras, som ju är en del av kulturspecifik shamanism. Den shamanism jag utövar och lär ut är kulturöverskridande (vilket inte är detsamma som kulturbefriad). Jag har gjort ett medvetet val att inte "låna" kulturspecifika traditioner och attribut utav respekt. I fallet med Ayahuasca så är det en djungel att ge sig in i, på fler än ett sätt.

Jag har märkt att det ibland kan vara problematiskt för den som är van att resa med hjälp av substanser, att sen resa med trumma. Det kan finnas en rädsla för att tappa kontrollen beroende på tidigare erfarenheter man gjort och dels en upplevelse av att det inte är "på riktigt"  just p.g.a att man inte tappar kontrollen. Ett sätt att komma runt det är att förstå att man rör sig i samma andliga verklighet, men på olika sätt. Det går att likna vid andevärlden som ett stort djupt hav. Den som tar Ayahuasca dyker medan den som reser till trumma simmar, mot ett bestämt mål. Dykaren går in helt i det icke-ordinära medvetandetillståndet. Den som simmar rör sig i icke ordinär verklighet men i ett "dubbelt" medvetandetillstånd. Simmaren och dykaren befinner sig i samma vatten, men olika djupt och med olika möjligheter att ta sig fram. Och med denn skillnaden att simmaren kan sluta simma när hen vill medan den som dyker inte själv kan välja att sluta dyka. Dock förekommer även djupdykningar på den shamanska vägen utan substanser.

En generalisering är att resan till trumman är ett medel för att nå ett mål, som ofta består av ett konkret helande med märkbara resultat. Medan resan med hjälp av substanser är ett mål i sig självt. Men jag vet ju att även Ayahuasca ursprungligen och traditionellt har använts i helande syften och inte bara för upplevelsens skull. 

22 juni 2020

Coronakrisen och andra omständigheter har gjort att jag tvingats dra ner på antalet träffar, med mera. Antal träffdeltagare minskade dramatiskt som i ett vingslag. Jag försökte anpassa situationen men när annat tvunget levebröd tar vid istället så måste jag tyvärr bortprioritera den täta intervallen av träffar, tills vidare. Nästa träff blir således vid vintersolståndet 2020.

Även kurserna påverkades förstås, varpå de som skulle hållits under våren fick flyttas till hösten. Mycket och intensiv tid fick läggas på att snabbt bena ut vilka villkor som ska gälla för att vara rimliga för alla inblandade och i enlighet med rådande rekommendationer, samt att formulera dessa så tydligt som möjligt. Vilket förstås var bra i sig att det gjordes. 

När något händer som påverkar hela verksamheten så är det först träffarna som ryker, sen kurserna. Det som dock alltid kvarstår, eftersom det utgör grunden i verksamheten, är de shamanska helande behandlingarna. Nu är det i och för sig inget som har "rykt" helt än så länge. Men jag har alltid ansett att det är helt avgörande att verksamheten bygger på en reell efterfrågan och genuina rekommendetioner. I egenskap av passionerad utövare av shamanism så både tror och hoppas jag förstås att andra tider kommer - så länge som shamanismen anses behövas och fyller ett viktigt syfte i folks liv. Och i det stora hela, i ett mycket mer övergripande perspektiv, så hoppas jag att den här krisen bär frukt som innebär en mycket större hållbarhet för Jorden som vi alla är en del av.