Shamanismens ursprung

En artikel av Staffan Ljung

En schaman från förr

Schamanismen uppstod på jägarsamlarstenåldern och tycks ha varit spridd över hela världen och är så än i dag. Schamanismen verkar alltså vara lika gammal som människan själv och shamaner verkar än i dag inom de mest skiftande kulturer över hela jordklotet. Att det handlar om något uråldrigt har man slutit sig till genom förhistoriska arkeologiska fynd som tycks visa på schamansk aktivitet. Ett av de mer kända ”bevisen” är den ca 16-18 000 år gamla målningen av den s.k. ”Trollkarlen” från grottorna i Trois Fréres i södra Frankrike. Målningen kan tolkas som att den föreställer en schaman iklädd sin djurdräkt, eller snarare en schaman som i sitt arbete ”förvandlats” till ett djur, möjligen genom att han/hon tagit in ett eller flera av sina kraftdjur i sin kropp.

Spår här i Norden
 

Bilder som tyder på förhistorisk schamansk aktivitet kan vi även finna otaliga exempel på bland nordiska hällristningar och hällmålningar. När man själv utövar schamanism så känner man ofta igen spåren av shamanism på gamla ristningar och målningar, och även i gamla folksagor, traditioner och legender.

Här till höger kan ni se ett intressant och vackert exempel från de fantastiska hällristningarna i Gärde, Offerdal, Jämtland. Det man ser på bilden är mänskliga fotspår som leder fram till en älg. Spåren börjar längst ner i bild i en mycket bestämd startposition och vandrar sedan uppåt mot älgen för att till sist även sluta i en bestämd position som skiljer sig markant från själva färden fram. Man kan ana ett målmedvetet mönster här: Den som lämnat dessa fotspår efter sig visste vad han/hon gjorde.


En forntida schaman
 

Det finns förstås ett otal tolkningar till den här bilden. Men det jag ser är antingen en älg som lämnat människospår i stället för älgspår efter sig, eller ett scenario där man följer ett människospår och i slutet av spåret där människan som lämnat spåren efter sig borde ha stått, där står det i stället en älg. Min slutsats av detta är att ristningen föreställer en schaman som antagit älghamn, d.v.s. förvandlat sig till älg. Anledningarna till att göra så kan vara många: Det kan vara för att finna bytesdjuren, men även för att med hjälp av älgens kraft kunna bota, finna kunskap och information (visdom), resa snabbt och långt och även att på olika sätt kunna ge något tillbaka till älgen som betydde så mycket för det här folket.


Växter och svampar
 

Växter och svampar (och djur och sjöar och berg o.s.v.) har i schamanismen en mycket viktig betydelse. Dom har en ande, en egen personlig själ, som man kan komma i kontakt med, tala med, interagera med, lära och få visdom, hjälp och kraft av. Så är det i alla schamanska kulturer och detta är något mycket grundläggande i schamanismen. Enligt schamanskt synsätt så är allting levande och allting har en själ. schamanen kommunicerar alltså med växter, svampar, djur och andra varelser, men även med stenar, berg, sjöar och liknande som i vår västerländska kultur inte anses vara ”levande”.


Kommunikation med växter
 

När schamanen går in i förändrat medvetande- tillstånd, med hjälp av t.ex. trummans ljud, så kan han/hon kommunicera och interagera med en växt precis lika bra eller bättre än med en vanlig människa. Växten (eller berget, djuret, trädet, sjön o.s.v.) ser oftast helt annorlunda ut i icke ordinär verklighet (andevärlden) än i vår vanliga vardagsverklighet. Ofta är växter och andra varelser människolika till sitt utseende. Anledningen till att schamanen vill ta kontakt med växter, svampar, djur o.s.v. i icke ordinär verklighet är att dom besitter enorma krafter och stora kunskaper som vi människor behöver i vår vanliga vardagsverklighet. Vanliga växter som blommor och liknande har t.ex. stor betydelse för att bota olika sjukdomstillstånd. Olika sorters växter besitter olika kunskaper, var och en om sin sjukdom eller grupp av sjukdomar, och har mycket stor kraft när det gäller att bota dessa. En slags växtmagi alltså, eller örtmedicin om man så vill.


Förändrat medvetandetillstånd
 

Schamanskt arbete brukar gå ut på att bota sjukdomar, lösa olika materiella, fysiska, samhälleliga, existentiella eller andliga problem. För att utföra detta arbete måste schamanen gå in i ett förändrat medvetandetillstånd och träda in i andevärlden, där han utför sitt arbete. I de allra flesta schamanska kulturer världen över använder schamanen trumma, sång, dans eller liknande för att uppnå detta tillstånd. Själv använder jag trumma både i mitt eget arbete och i min undervisning.

Men i vissa kulturer, särskilt i den sydamerikanska regnskogen, använder schamanen särskilda växter eller svampar som en drog för att uppnå detta förändrade medvetandetillstånd. I dessa schamanska kulturer så ligger stor kunskap bakom vilka växter man använder, hur man använder dessa och hur man utför det schamanska arbetet. Och man använder drogen i väldigt specifika syften (för att gå in i andevärlden och utföra schamanskt arbete) och inte för att få kickar eller upplevelser eller för att festa. Värt att notera är också att det är schamanen och inte klienten som tar drogen. Man ska inte förväxla detta med vanligt knarkande eller partydrogande. Man är alltså inte schaman bara för att man drogar sig.


En varning
 

Jag brukar varna för att det är riskfyllt att prova på schamanskt arbete utan att först ha fått vägledning av någon som är erfaren och kunnig på området. Att experimentera med växter och svampar i form av droger är förstås ännu farligare eftersom det dels är mycket svårt att kontrollera händelseförloppet, dels finns en uppenbar risk för förgiftning med i värsta fall dödlig utgång.

"Trollkarlen" från grottorna i Trois Fréres. Bild av Henri Breuil (1861) in the 1920s
"Trollkarlen" från grottorna i Trois Fréres. Bild av Henri Breuil (1861) in the 1920s
Hällristning i Gärde, Offerdal, Jämtland. Bild av Jonny Hansson, hämtad från wikipedia.
Hällristning i Gärde, Offerdal, Jämtland. Bild av Jonny Hansson, hämtad från wikipedia.