Shamanska verktyg

Skallror

Skallran kommer till användning i flera olika shamanska sammanhang: för att öppna och stänga, välkomna och tacka. Försegla, jorda, samstämma, tillkalla, hämta hem, locka fram, driva bort eller inte minst för att sjunga och nynna tillsammans med den i helande och tacksamhet. 

Vi tillverkar skallror i material vi blir hittade av i naturen och i skinn av ren. I processen hedras och tackas alla som bidragit till den färdiga skallran. Innehållet kan variera, men en favorit är att använda flera små bergskristaller och kanske en och annan övrig sten. För att inviga skallran som shamanskt verktyg rekommenderas att man själv eller någon annan reser på det syftet. 

Du kan om du vill beställa en personligt utformad skallra som kommer till liv genom ett andligt seende, eller med egna önskamål om innehåll och utformning. Använd kontaktformuläret för att göra en beställning.