Om träffarna

Träffarna är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete, som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. De är ett bra tillfälle att hjälpa och resa för varandra i olika helande syften. Träffarna kan innehålla utlärande moment och utgör en möjlighet att träna på sådant som man tidigare lärt sig. 

Ramar och regler

Permanent för träffarna är att de är väldigt praktiska (precis som kurserna) och består av sk. kulturöverskridande shamanism, med ett övergripande fokus på helande. Vi arbetar med traditionella metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en och det som sägs stannar i cirkeln. Träffarna är helt fria från alkohol och andra droger. Man tar ställning inför varje ny träff om man vill delta.

Varierande är antal deltagare, tid, plats och ev. kostnad. Även upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för träffen vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier. En träff innehåller ofta egna resor/resor åt varandra, sång, dans och något större gemensamt arbete. Exakt vad som gäller framgår i beskrivningen av innehåll, när en träff är aktuell (se nedan).

Förkunskaper: grundläggande praktiska kunskaper i shamanism. Allra minst ska kontakten med ens lärare i övervärlden och kontakten med kraftdjuret vara etablerad och fungerande. Fråga gärna om något är oklart.