Tidigare träffar och sammankomster

Här kan man ta del av några av de tidigare träffar som varit, vilket kan ge en bild av hur en träff kan verka och gå till.

Precis som på kurserna ligger ett starkt fokus på själva praktiserandet, men självklart med tid för fika och pauser där det behövs.

Läs mer om ramar och villkor kring träffarna under "Om träffarna" och välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.