Undervisning

Vid efterfrågan erbjuds undervisning i traditionell och kulturöverskridande shamanismUndervisningen bedrivs i kursform baserade på mina samlade kunskaper och erfarenheter på den helande vägen. De utformas och hålls i nära samarbete med mina kunniga helande och medkännande lärare i andevärlden.

Kursernas gemensamma ramar

Alla kurser är minst totalt tre heldagar långa, för att kunna nå upp till mål och syfte. De hålls i regel på naturnära plats i Sverige, där vi arbetar praktiskt både inomhus och utomhus.

Vi använder oss av traditionella metoder såsom trumma, skallra, dans och sång och utför shamanskt arbete via själsresor i icke ordinär under- över- och mellanvärld (andevärlden). Vi utför ceremonier och ritualer samt återupprättar och stärker relationerna till oss själva, naturen och våra egna andehjälpare. Lärprocessen består av egen direkt upplevelse och erfarenhet, varvat med utrymme för att behandla frågor som dyker upp allteftersom nya erfarenheter görs. Säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt är givna inslag kursen igenom. Stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör.

Mål & syfte

Målet och syftet med undervisningen är att ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna fortsätta att praktisera shamanism efter en kurs på ett givande, fungerande och säkert sätt. Kurserna ska utgöra ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang som ger användbar kunskap. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.

Innan en kurs

Även om en kurs i sig kan vara helande på många sätt så bör man innan tänka och känna efter innan om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 

Efter en kurs

Alla kurser ger en grund inom sitt specifika ämne, och en fördjupning sker beroende på om man efter en kurs väljer att fortsätta att praktisera shamanism eller inte. Många fortsätter shamaniserandet genom att fylla husbehovet där man hjälper sig själva och sina närmaste och det är alldeles gott nog. Medan en och annan vill fortsätta ännu vidare och djupgående - eller inte alls. Det är alltid ens egna ansvar om och i så fall hur ofta, mycket eller lite som man vill utöva shamanism.

Kurser 2019:

Grundkurs i shamanism och Extraktionskurs (kurserna bedrivs parallellt). Läs mer om respektive kurs genom länkarna ovan eller menyn till vänster. 

Tid och datum: 
30 maj - 2:a juni 2019. 

Plats: Risön, Florarnas naturreservat i Uppland.

Förkunskaper: inga för grundkursen. Grundkurs i shamanism hos mig, TBK, FSS eller SCSS m.fl är ett krav för fortsättningskursen. Fråga gärna om något är oklart. 

Kostnad: 2.400 kr inkl logi och anmälningsavgift (egen mat medtages).

Preliminär anmälan

OBS! Formulären på hemsidan fungerar tyvärr inte alltid via smarta telefoner, utan har visat sig fungera bäst via dator. Det går alltid bra att mejla direkt till rebecca@shamanism.se 

Kryssa för ett alternativ nedan: