Undervisning

Undervisningen baseras på mina samlade kunskaper och erfarenheter av att arbeta med shamanism. Den sker i form av kurser, som utformas och hålls i nära samarbete med mina kunniga helande och medkännande lärare i andevärlden. En kurs ger viktiga redskap och fungerande förhållningssätt som syftar till ett självständigt utövande, för att kunna fördjupa de egna kunskaperna över tid. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser på den helande vägen. 

Syfte, ramar & upplägg

Vad lärs ut?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och övergripande livshantering.

För vem?

Kurserna är för den som har en genuin nyfikenhet/intresse av shamanism och den helande vägen. 

Mål & syfte

  • Kurserna syftar till att vara ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang att lära sig shamanism och utvecklas i.
  • En kurs ska ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna utöva shamanism efter kursen, och därmed få möjlighet att ägna sig åt en fördjupning.
  • Kunskaperna efter kursen ska vara tillräckliga för att kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg. Där man kan vara behjälplig både för egen och andras del.
  • Syftet i ett än vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.


Struktur

Undervisningen är uppbyggd på praktiska moment för lärande genom egen direkt erfarenhet. Tonvikten ligger på egna upplevelser och erfarenheter men med gott om utrymme för genomgångar, funderingar, rundor och förtydliganden. Vi praktiserar både inomhus och utomhus antingen enskilt, i par eller hela gruppen gemensamt. En kurs är alltid minst tre dagar lång för att kunna nå upp till mål och syfte som beskrivs ovan.  

Innehåll

Det huvudsakliga tillvägagångsättet som lärs ut och praktiseras är shamanska själsresor i ett kontrollerat förändrat medvetandetillstånd, framförallt med hjälp av trumma. Men en kurs innehåller även mycket dans, sång, samstämning, andra ceremonier m.m. Alla som deltar får prova på att använda både skallra och trumma.

De praktiska momenten går i mångt och mycket ut på att återanknyta, skapa och underhålla relationer med de riktiga lärarna, d.v.s lärarna i andevärlden och viktiga andra andehjälpare. Det är genom detta samarbete som vi för kraft, information och helande från andevärlden till den vanliga verkligheten i något helande syfte (traditionellt sett shamanens huvuduppgift). I detta arbete ingår att vi bekantar oss med och lär känna den icke ordinära verkligheten/andevärlden. För närvarande erbjuds följande kurser, läs mer genom respektive länk:


Pragmatiskt förhållningssätt 

Alla moment har en funktion beroende på vad som är för hand för stunden och vad man vill uppnå. Vi håller oss till sätt och kraftfulla vägar som är tidstestade sedan urminnes tider där det antas ha varit samma förhållningssätt som gällt, d.v.s man sparar det som fyller en funktion och struntar i resten.

Säkerhet & etik

Säkerhet och etik tas upp vid enskilda tillfällen, men löper också som en röd tråd genom allt som görs. Även detta syftar till att skapa en bra grund för ett fungerande shamanskt utövande.

Min roll är inte att tala om hur någon ska tänka eller tycka, utan att tillhandahålla lärande situationer där folk får egen kunskap utifrån vilken de får dra egna slutsatser. 

Att eventuellt fundera över innan en kurs

För att öka förutsättningarna för att få ut det mesta av en kurs har jag här samlat några saker som jag hittills märkt kan vara en bra idé att ta i beaktande. Sen gör man såklart som man själv vill och känner.

  • Även om en kurs i sig kan vara helande så bör man innan tänka efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 
  • Det är helt okej att komma på en kurs med någon som man känner, men bägge bör ställa sig frågan om man kommer av 100% eget intresse och inte p.g.a någon annans närvaro. Skulle jag vilja gå på kursen oavsett?
  • Det rekommenderas att man inte läser för mycket (eller något alls) om shamanism innan man själv börjar praktisera. Dels för att förutfattade meningar om vad shamanism är eller inte är kan utgöra ett hinder och dels för att det kan skapa tvivel på ens egna erfarenheter. 

Gör en preliminär anmälan

Här kan du preliminäranmäla dig till en kommande kurs. Mer information om kurserna publiceras på hemsida och i nyhetsbrev när det börjar närma sig. Slutgiltig anmälan sker först när man har betalat in anmälningsavgiften.