Undervisning på den shamanska vägen

Undervisningen sker framförallt i form av kurser ett par gånger per år. Utöver det innehåller de regelbundna träffarna i Cirkeln en fördjupning av det som lärs på kurserna. Cirkeln är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. Självklart går det bra att först gå en kurs och sedan sköta fördjupningen genom fortsatt praktik helt på egen hand också om man vill. 

Kurserna ger praktiska kunskaper för att kunna användas för eget och andras helande och botande, för att hantera allehanda livsfrågor och för att kunna kommunicera med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Läs mer. 

Träffarna innebär en möjlighet till fördjupning, stöd, hjälp och inspiration på den shamanska vägen genom praktiserande tillsammans med andra utövare. Både på kurser och träffar så kan deltagare med olika mycket erfarenhet av shamanskt arbete mötas och arbeta ihop utan några problem. Läs mer. 

Nästa kurs: 21-24 maj 2020.

Nästa träff: 23 februari 2020.