UNDERVISNING

Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livs-hantering. All undervisning utgår från den helande vägen som övergripande syfte och sammanhang.
Undervisningen utformas i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. Ett lärtillfälle innehåller en rad olika moment som ger egen direkt erfarenhet då de består av lärande genom görande. D.v.s både kurser och träffar innehåller övervägande praktiskt arbete men även utrymme för frågor och reflektion ges.

Du bör få behållning av undervisningen om du:
  • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
  • vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften, samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse - liv - död och det hinsides. 
  • önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden. 
  • har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.
  • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) i ett sammanhang. 

Vi erbjuder för närvarande kurserna grund, extraktion, själsåtervinning I och II samt kurs i shamanskt distanshelande. Man binder inte upp sig för mer än en kurs i taget, men den som väljer att fortsätta kan med fördel se alla kurserna som olika delar av en och samma djupgående och långsiktiga utbildning.

Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.

Träffarna är för den som har lärt sig grunderna* i shamanism och vill fortsätta öva, fördjupa sig och praktisera tillsammans med andra utövare med olika lång erfarenhet. Vi utövar shamanism praktiskt och utifrån verkliga problem, individer och situationer. Vi arbetar även med ceremonier, i och med naturen. Stor vikt läggs vid syfte, tydliga ramar, delaktighet, respekt för varandra och inför det vi gör.

Generellt innehåll på träffarna:
Shamanism, en urgammal väg för helande och kunskap. Själsresor i andevärlden med hjälp av trumma, dans, sång, med mera. Vi tar tillvara den gemensamma kraften i cirkeln och kraften i de olika tidpunkterna på året. Innehåll formas delvis utifrån deltagares önskemål och behov, beroende på vad som är möjligt inom ramen för träffen. Det kan handla om något man vill ha hjälp med, utforska och veta mer om, öva på något speciellt e.t.c. På en träff kan moment utföras både individuellt, parvis och gruppvis.

*För att kunna vara delaktig på lika villkor krävs grundläggande praktiska kunskaper. Har du gått grundkursen via oss eller tidigare för Staffan Ljung/TBK så kan du delta. Exempel på övriga utbildare vars grundkurser är kvalificerande för våra träffar är: Scandinavian Center for Shamanic Studies, Centrum för shamanskt utforskande eller Foundation for Shamanic Studies. 

Kommande träff-datum 2022:

  • 24 september vid höstdagjämningen
  • 18 december vid vintersolståndet

Nästa träff

Plats: Nackareservatet, Stockholm.

Tid & datum: Kl.12.30-16.30. Lördagen den 24:de september 2022.

Pris: 500 kr.

Innehåll: Landskapsgång, en gemensam eldceremoni för att avlägsna hinder på vår väg, shamansk resa. Vi samlas rund elden, någonstans i skogen. Vid ihållande regn är vi inomhus. Hör av dig vid frågor och funderingar.

Ta med: Skallra, trumma, filt/fäll, papper och penna. Kläder efter väder.

Deltagarvillkor:

Du ska komma med avsikten att ta del av träffens praktiska moment, d.v.s. shamanism. Under träffen utövar vi enbart shamanism. Träffarna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på träffarna. Du stannar hemma vid symptom på sjukdom.

Gör din anmälan här.

Välkommen!