Undervisning

Undervisningen sker i form av kurser ett par gånger per år och vidare genom en regelbunden cirkel med shamanska träffar. Både på kurser och träffar så kan deltagare med olika mycket erfarenhet av shamanskt arbete mötas och arbeta tillsammans utan problem. All undervisning är till för att verka helande för en själv, för varandra och för Moder Jord. 

Kurser

En kurs ger praktiska kunskaper och fungerande förhållningssätt för att kunna användas för eget och andras helande, livshantering samt kommunikation med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Läs mer

Träffar

Träffarna innebär ett kraftfullt sammanhang för fortsatt fördjupning på den shamanska vägen tillsammans med andra utövare. Vi ägnar oss åt helande, utforskande, gemensamma större ceremonier m.m. Läs mer