Undervisning i shamanism

Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livs-hantering. Undervisningen utgår från den helande vägen och utformas i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden.

Kommande kurser

Introduktion till shamanismen
Plats: södra Stockholm
Tid och datum: kl.10.00-19.00 den 6-7 januari 2022. Undervisningstid 18 timmar inkl.raster.
Kostnad: 1800 kr inkl anmälningsavgift (500 kr).

För den som är nyfiken på shamanism, inga förkunskaper krävs. Vi träffas dagtid. Förutom att tonviken ligger på det traditionella och praktiska som vanligt, så tar vi särskilt upp shamanismens roll idag och hur vi kan leva i samklang med naturen fastän vi bor i en storstad. Hur kan shamanismen hjälpa oss i vår vardag här och nu? 

Fråga gärna om du undrar något. Gör en preliminär anmälan genom formuläret nedan. 

Grund, extraktion, själsåtervinning I och II
Datum: 28 april - 1 maj 2022
Plats: Risön, Florarnas naturreservat i Uppland
Kostnad: 3000 kr inkl anmälningsavgift (500 kr) och inackordering.

Kurserna grund, extraktion, själsåtervinning I och själsåtervinning II erbjuds och bedrivs parallellt. Det är bara möjligt att gå en kurs åt gången och det ska gå minst 6 månader mellan varje kurs. Minst två deltagare för respektive kurs krävs för att den ska bli av (max 10 deltagare totalt). Gör en preliminär anmälan via formuläret nedan.

Kurser på olika nivåer

Vi erbjuder för närvarande kurserna grund, extraktion och själsåtervinning I och II. Vardera kurs sträcker sig över ca fyra dagar. Kurserna består av praktiska övningar inomhus och utomhus och utförs enskilt, i par och i grupp för ett erfarenhetsbaserat lärande. Grunden är praktisk men även teori lärs ut i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och shamanismens roll idag. Etik och förhållningssätt genomsyrar kursen. Efter grundkursen kan du gå fortsättningskurserna utan någon given ordning. På följande kurssidor kan du läsa mer om innehåll på varje kurs:

Mål och syfte

Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Kurserna syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer. 

För vem?

Undervisningen riktar sig till den som är genuint intresserad av/nyfiken på att utöva shamanism. Du bör få behållning av undervisningen om du:

  • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
  • vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften, samt hantera existentiella frågor utifrån ett andligt perspektiv. 
  • önskar knyta/återanknyta relationen med dina andehjälpare och lärare i andevärlden. 
  • har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga aspekten av allt levande såsom träd, stenar, berg vatten m.fl. 
  • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) och vill sätta dem i ett sammanhang. 

Bra att veta

  • Du behöver inte veta eller kunna något som har med det vi lär ut att göra innan du kommer på kursen. Kurserna är utformade och till för att prova, öva och lära sig på plats. Man behöver aldrig 'bevisa' något för någon på kurserna och det finns inga krav på att du som person är på något speciellt sätt - fokuset ligger inte på person utan på traditionell botekonst. Däremot kan det vara betydande att man har en ödmjukhet och respekt inför det hela, inför sig själv och andra.
  • En kurs ger en bra grund att utgå från, men som med alla hantverk så krävs egen disciplin, vilja och träning. Det är fritt att efter en kurs själv välja om man vill fortsätta att utöva shamanism eller inte, och i så fall i vilken utsträckning. 
  • Man kan fundera innan på om det är just en kurs man vill ha eller om det egentligen är en behandling som man behöver. Det ena behöver i och för sig inte utesluta det andra. 

Preliminär anmälan

Genom att fylla i och skicka in formuläret görs en preliminär anmälan. Garanterad plats ges först när anmälningsavgiften inbetalas, vilket är en slutgiltig anmälan som är bindande. Läs alltid villkoren innan du gör din slutgiltiga anmälan. 

  • Fylls endast i om du anmäler dig till en fortsättningskurs.

GDPR

Vi månar om din integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisationsnummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur våra system. Välkommen med frågor och funderingar via e-post: rebecca@shamanism.se