ANMÄLAN & VILLKOR för kurser och träffar

Preliminär anmälan (ej bindande)

  • Grundkurs är minimikrav för deltagande på träffarna.

Priser

KURS, 4 DAGAR
Grundkurs, Extraktionskurs, Själsåtervinning I och II.
Pris: 4.000 kr inklusive inkvartering.
Anmäningsavgift: 1000 kr, ingår i kursavgiften.

KURS, 3 DAGAR
Distanshelandekurs, även ibland en intensiv grundkurs.
Pris: 3.000 kr. Övernattning/inackordering ingår ej, om inte annat framgår.
Anmäningsavgift: 800 kr, ingår i kursavgiften.

TRÄFF HALVDAG
Övningsträff ca 4,5-5 timmar per gång.
Pris: 500 kr.
Träffavgift och anmäningsavgift är en och samma.

Anmälningsvillkor

Preliminär anmälan: Genom att skicka in formuläret ovan görs en preliminär anmälan till en kurs eller en träff och detta är icke-bindande. Vill man inte komma på träffen eller gå kursen och bara har gjort en preliminär anmälan så behöver man inte göra någonting.

Slutgiltig anmälan: sker genom att man betalar in anmälningsavgiften eller hela avgiften (vid träffar). Eventuell resterande avgift behöver betalas inom en viss tid för att man ska garanteras en plats, vilket är olika för träffar och kurser:

  • FÖR KURSER: Anmälningsavgift och resterande kursavgift ska vara tillhanda senast 30 dagar innan kursstarten om man vill behålla sin plats på kursen. Hela kursavgiften inkl. anmälningsavgiften debiteras om avbokning sker senare än 30 dagar före kursstart oavsett orsak. Innan dess betalas hela avgiften tillbaka. Avgiften kan inte flyttas över till annan kurs eller annat.
  • FÖR TRÄFFAR: Avgiften ska vara tillhanda senast 1 vecka innan träffen om man vill garantera sin plats. Hela träffavgiften debiteras om avbokning sker senare än 24 timmar innan träffen, oavsett orsak. Den kan inte flyttas över till annan träff eller annat.

Fullsatt eller inställd kurs eller träff: 100% återbetalning gäller.

Force majuere

"Force majuere" avser krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Mot bakgrund av detta gäller: vi förbehåller oss rätten att flytta en kurs eller träff geografiskt samt tidsmässigt inom rimliga gränser och så jämbördigt som möjligt. Till exempel som ett resultat av myndighetsbeslut rörande covid-19 eller liknande. Redan inbetald anmälnings- och kursavgift flyttas då över till det nya datumet/platsen. Vi ansvarar ej för övriga eventuella omkostnader i samband med en flyttad eller inställd kurs.

GDPR

De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisations-nummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes personuppgifter: rebecca@shamanism.se