ANMÄLAN & VILLKOR
För kurser & träffar

Kurs, 4 dagar

Grundkurs, Extraktionskurs, Själsåtervinning I och II, pris: 4.000 kr inklusive inkvartering.
Anmäningsavgift: 1000 kr, ingår i kursavgiften.

Kurs, 2 dagar intensiv Kl.10.00-19.00

Grundkurs och distanshelandekurs, pris: 2500 kr.
Anmäningsavgift: 500 kr, ingår i kursavgiften. 
Ingen övernattning/inackordering ingår.

Slutgiltig anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften, senast en kalendermånad innan kursstart om du vill behålla din plats på kursen.

Ångerrätt: 100% återbetalning inom 14 dagar, om avbokning sker i tid.

Avbokning efter 14 dagars ångerrätt: kursavgiften exkl. anmälningsavgiften återbetalas om avbokningen sker senast 30 dagar före kursstart.

Om avbokning sker för sent: Hela kursavgiften debiteras om avbokning sker senare än 30 dagar före kursstart. Ångerrätten på 14 dagar gäller då inte. 

Undantag vid sjukdom: 50% av kursavgiften återbetalas vid sjukdom mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg de aktuella datumen för kursen. Intyg via vårdappar godkänns tyvärr ej. 

Fullsatt/inställd kurs: 100% återbetalning gäller.

Shamansk träff, halvdag

Pris: 500 kr. Träffavgift och anmäningsavgift är en och samma. Ingen övernattning/inackordering.

Slutgiltig anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften (500 kr) senast 24 timmar innan träff-start om du vill behålla din plats på träffen.

Ångerrätt: 100% återbetalning inom 14 dagar, om avbokning sker i tid.

Avbokning efter 14 dagars ångerrätt: 
Träff-avgiften återbetalas om avbokningen sker senast 24 timmar före träffens starttid. Exakt starttid framgår i informationen om träffen.

Om avbokning sker för sent: Hela träffavgiften debiteras om avbokning sker senare än 24 timmar före träff-start. Ångerrätten på 14 dagar gäller då inte. 

Undantag vid sjukdom: 50% av träffavgiften återbetalas vid sjukdom mot uppvisande av ett giltigt läkarintyg de aktuella datumen för kursen. Intyg via vårdappar godkänns tyvärr ej. 

Fullsatt/inställd träff: 100% återbetalning gäller.

Preliminär anmälan

Genom att fylla i och skicka in formuläret görs en preliminär anmälan. En garanterad plats ges först när träffavgiften inbetalas, vilket är en slutgiltig anmälan som är bindande. Läs alltid villkoren ovan innan du gör din slutgiltiga anmälan.

  • Grundkurs är minimikrav för deltagande på träffarna.

Slutgiltig anmälan

Genom att betala anmälningsavgiften gör du en slutgiltig anmälan och då säkras din plats på kursen. I samband med att slutgiltig anmälan görs godkänner du även kursens innehåll och villkor. Läs igenom dessa noga innan du gör slutgiltig anmälan. Betalningsuppgifter framgår i mejlet med bekräftelse på preliminär anmälan. Det går bra att betala anmälningsavgiften och resterande kursavgift samtidigt. Skriv namn på inbetalningen om det inte redan framgår. Mejla efter en inbetalning och meddela att den gjorts samt vilken träff/kurs betalningen avser.

Ångerrätt

Nyttja ångerrätten på 14 dagar genom att fylla i denna ångerblankett eller mejla direkt till rebecca@shamanism.se

Force majuere

Avser krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Mot bakgrund av detta gäller följande: vi förbehåller oss rätten att flytta en kurs både geografiskt samt tidsmässigt inom rimliga gränser, till exempel som ett resultat av myndighetsbeslut rörande covid-19 och liknande. Ångerrätten gäller då på nytt från och med det datum som flytt av kurs-datum/plats meddelats. Redan inbetald anmälnings- och kursavgift är giltig för det nya datumet/platsen. Vi ansvarar ej för övriga eventuella omkostnader i samband med en flyttad eller inställd kurs.

GDPR

De personuppgifter som hanteras är följande: namn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall organisations-nummer samt fakturaadress. De hanteras med största säkerhet och delas inte till någon obehörig part. När någons personuppgifter inte längre anses nödvändiga att lagra så raderas dessa. Varje enskild person kan när som helst be mig att ta bort dennes personuppgifter: rebecca@shamanism.se