Extraktionskurs

Beskrivning

Extraktion är en central del i shamansk botekonst som går ut på att avlägsna skadliga intrång. På kursen får du lära dig olika sätt att göra detta på och knyta nödvändiga kontakter i andevärlden för dessa ändamål. På kursen behandlas tänk, förhållningssätt och etik som kretsar kring mötet med klienter och att utforma syftet med behandlingar. 

Innehåll:


• Shamansk syn på friskt och sjukt och dess orsakssammanhang
• Det shamanska helandets metodik 
• Arbete i tunneln
• Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar och
helandekraft
• Arbete med syftet
• Att få fram ett adekvat syfte ur en klient
• Att ställa diagnos
• Att fastställa adekvat behandling (ordination)
• Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
• Extraktion - en extraktionsmetod
• Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande
• Adekvata forskningsresor eller andra uppgifter som t.ex
kommunikation med mineral, riktningar eller annat
• Praktiska övningar enskilt, parvis och i grupp
• Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande
arbete i synnerhet
• Sång
• Dans
• Arbete med ceremonier
• En större kollektiv helandeceremoni

Förkunskaper: grundkurs i shamanism (sk. kärn-shamanism) hos mig, TBK, SCSS, FSS eller Sandra Ingerman.