Grundkurs i shamanism

Beskrivning

Genom grundkursen i shamanism får deltagaren lära sig att med urgamla välbeprövade tekniker och metoder skaffa sina första egna nödvändiga kontakter i andevärlden, där de riktiga lärarna finns. Samt bekanta sig med de olika världarna dit deltagaren får göra egna själsresor med särskilda syften.

Innehåll:
  • Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m.
  • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
  • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.
  • Hämta information och kraft åt dig själv och åt andra.
  • Kommunicera med sina andehjälpare.
  • Samarbeta med sina andehjälpare.
  • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
  • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
  • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.

Förkunskaper: inga.