Kurser

Undervisningen baseras på mina samlade kunskaper och erfarenheter av att arbeta med shamanism. Kurserna utformas och hålls i nära samarbete med mina kunniga helande och medkännande lärare i andevärlden. En kurs ger tillvägagångssätt, ramar och fungerande förhållningssätt. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser.

Vad och för vem?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. För den som har en genuin nyfikenhet/intresse av shamanism och den helande vägen. 

Mål och syfte

  • Kunskaperna efter kursen ska vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg för sig själv och för andra. Och att därmed kunna ägna sig åt en fördjupning över tid om man så vill. 
  • Kurserna i sig syftar till att utgöra ett tryggt, tydligt och helande sammanhang att lära sig att utöva shamanism i.
  • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.


Innehåll

Trumma, skallra, dans, sång, ritualer och ceremonier. Shamanska själsresor i andevärlden. Mycket av innehållet handlar om att återanknyta, skapa relationer till och lära känna våra egna andehjälpare i och bortom naturen. I detta ingår att lära sig att navigera i den sk. icke ordinära verkligheten (andevärlden). Säkerhet och etik genomsyrar helheten och lärs även ut specifikt. Detaljerat innehåll på respektive kurser finner du via dessa länkar: 

 

Struktur och upplägg

Undervisningen bedrivs i blandad grupp, där deltagare i tränas parallellt i olika kurser. Den består av en rad olika praktiska moment för lärande genom egen direkt erfarenhet, med nödvändig instruktion och handledning. Detta varvas med rundor, reflektion och raster. Vi jobbar från morgon till kväll, inomhus och utomhus, enskilt, i par och hela gruppen. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer arbete sena kvällar.

Villkor

Man ska ha för avsikt att närvara vid undervisningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Under kurserna utövar vi enbart shamanism. Kurserna är inget forum för reklam eller försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet.

Pris

Kostnaden för en 4-dagarskurs är för närvarande 2.800 kronor inkl. boende. Efter att slutgiltig anmälan gjorts (insättning av anmälningsavgift) gäller ångerrätt i 14 dagar. 

Övrigt bra att veta inför en kurs


Det kan på förhand vara värt att fundera på om det är just en kurs man behöver, och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 

Plats för 2020 års kurser är på Risöns lägergård i Florarnas naturreservat mellan Stockholm och Gävle, om inte annat framgår.

Gör en preliminär anmälan

Här kan du preliminäranmäla dig till en kommande kurs. Mer information om kurserna publiceras på hemsida och i nyhetsbrev när det börjar närma sig. Slutgiltig anmälan sker först när man har betalat in anmälningsavgiften. Det är alltid välkommet att skriva och fråga om man undrat något.